Bạn dịch nghĩa câu này ra sao?

Một ông già bị bạo bệnh sắp chết. Ông cho gọi người con trai đến bên giường và nói:" Tử tử tử tử tử". Nghe xong người con trai khóc lóc thảm thiết. Hỏi tại sao vậy?
 |  Xem: 445  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 16/12/2007 - 14:43  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

chào bạn! theo tôi thì ông già bảo người con trai rằng;tử tử tử tử tử, là ý nói tất cả tài sản của ông để lại cho người con thứ năm, vì chử tử cũng co nghĩa là con.vì vậy người con trai kia tiếc của nên mới khóc lóc thảm thiết....!
Ngày gửi: 16/12/2007 - 14:46
potay
có khi ông này bị bệnh nói lắp thì seo?
Ngày gửi: 06/01/2008 - 02:32
Chào bạn!!!!!!!!!!!!!!!!
Mình nghĩ ông già nói vậy là ý muốn nói là trong gia đình của ông sắp có 5 người chết đó!!!!!!!!!

Ngày gửi: 01/04/2009 - 21:07
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bông xoá bảng BN BP02 (020201)
Liên hệ gian hàng...
Bông xoá bảng 2 mặt Plus (020200)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất