Ở Việt Nam, có bao nhiêu khách sạn 5 sao, bao nhiêu khách sạn 4 sao. Saigon có bao nhiêu? Giúp mình với.

 |  Xem: 2.079  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 11/12/2007 - 10:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

có khoảng 18 khách sạn 5 sao tren toàn lãnh thổ Việt Nam, còn khách sạn 4 sao thì mình không biết. sài gòn có các khách sạn 5 sao sau: Park Hyatt, Sheraton saigon, Caravelle, Duxton, New World, Equatorial, Omni
Ngày gửi: 11/12/2007 - 10:19
Ai mà thống kê cho hết được ? Sao này đụng sao kia...
duy nhất có khách sạn 1000 sao là không đụng hàng muốn biết thì Alo cho tui heo?
Chúc mùa du lịch zui!
Ngày gửi: 11/12/2007 - 10:19
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)