Đi Trekking là đi gì ý nhỉ?

 |  Xem: 756  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/12/2007 - 17:04  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hiểu một cách đơn giản nhất, đi trekking, tức là khoác ba lô trên vai, đi bộ đến vùng nông thôn, vào rừng hoặc xuyên núi để tìm hiểu thiên nhiên cũng như cuộc sống của người dân bản xứ.
Ngày gửi: 18/12/2007 - 17:05
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất