Thương mại điện tử xuất hiện ở Việt Nam từ khi nào?

 |  Xem: 2.623  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/12/2007 - 21:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Việt Nam hoà nhập Internet vào cuối năm 1997, một thời gian sau thì thuật ngữ thương mại điện tử bắt đầu xuất hiện song chưa phát triển.
Ngày gửi: 05/12/2007 - 21:01
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)