Tiền là gì? đồng tiền mất giá từ những năm bao nhiêu????nêu những giai đoạn mất giá của đồng tiền từ năm 1945?

 |  Xem: 1.063  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/12/2007 - 22:44  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tiền là thứ để chứng nhận trao đổi hàng hóa với nhau nhằm để để giải thoát nhu cầu về mặt xã hội con người.

Tiền được qui định chung để so sáng nền kinh tế và trao đổi với nhau trên thế giới và cụng đánh giá coi quốc gia này thuộc đẳng cấp kinh tế nào.

tiền sử dụng được nhiều mục đich khác nhau:

* Tiêu tiền (tiêu thụ, phương tiện thanh toán)
* Gửi tiền để lấy tiền lãi (đầu tư)
* Đổi lấy một loại tiền tệ khác (trao đổi)
* Trữ tiền (bảo toàn giá trị)

theo mình hiểu là vậy.
ờ còn tiền mất giá trong giai đoạn 1945 thì mình khong co biết hix đừng buồn nha.
Ngày gửi: 22/12/2007 - 22:45
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập công ty cổ phần
Liên hệ gian hàng...
Thành lập Công ty TNHH
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất