Cho em hỏi:"tỷ giá là gì?có mấy cách yết tỷ giá trên thị trường?Việt Nam hiện yết giá theo phương pháp nào ?"

 |  Xem: 20.262  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/12/2007 - 23:29  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tỷ giá hối đoái (thường được gọi tắt là tỷ giá) là tỷ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền của hai nước. Cũng có thể gọi tỷ giá hối đoái là giá của một đồng tiền này tính bằng một đồng tiền khác.
Thông thường tỷ giá hối đoái được biểu diễn thông qua tỷ lệ bao nhiêu đơn vị đồng tiền nước này (nhiều hơn một đơn vị) bằng một đơn vị đồng tiền của nước kia. Ví dụ: tỷ giá hối đoái giữa Đồng Việt Nam và Dollar Mỹ là 16045 VND/USD hay giữa Yen Nhật và Dollar Mỹ là 116,729 JPY/USD hay giữa Dollar Mỹ và Euro là 1,28262 USD/Euro. Đồng tiền để ở số lượng một đơn vị trong các tỷ lệ như những ví dụ trên gọi là đồng tiền định danh hay đồng tiền cơ sở. Vì thế, khi cần thể hiện một cách nghiêm ngặt và chính xác, người ta thường nói: "Tỷ giá hối đoái giữa Đồng Việt Nam và Dollar Mỹ trên thị trường ngoại hối định danh bằng Dollar Mỹ là 16015 Đồng bằng 1 Dollar" hoặc "Tỷ giá hối đoái giữa Đồng Việt Nam và Dollar Mỹ trên thị trường ngoại hối định danh bằng Đồng Việt Nam là 0,0000624 Dollar bằng 1 Đồng".

Có nhiều loại tỷ giá hối đoái khác nhau, như:
Tỷ giá hối đoái chính thức và Tỷ giá hối đoái song song.
Tỷ giá hối đoái danh nghĩa và Tỷ giá hối đoái thực tế.
Tỷ giá hối đoái song phương và Tỷ giá hối đoái hiệu lực.
Ngày gửi: 22/12/2007 - 23:30
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập công ty cổ phần
Liên hệ gian hàng...
Thành lập Công ty TNHH
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất