Làm sao để khôi phục lại bài đã lỡ xóa trong blog yahoo?

 |  Xem: 1.974  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 11/12/2007 - 14:56  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Khi bạn xóa một entry trong Yahoo! 360, sẽ hiện ra 1 thông báo như sau:
Are you sure you want to delete this entry?
If you click "Yes, Delete Entry" the entry will be deleted from your Yahoo! 360° blog and no copy of your photo or text will be saved.
Theo thông báo này thì một khi bạn xóa một bài viết của bạn (entry) thì sẽ thông thể khôi phục lại được.
Ngày gửi: 11/12/2007 - 14:57
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Gói dịch vụ hosting Pro#2 8.0$
Liên hệ gian hàng...
Hosting TM Điện Tử
Liên hệ gian hàng...
Gói dịch vụ hosting Pro#1 5.0$
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất