AMS là gì?

 |  Xem: 2.599  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 24/01/2008 - 23:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

AMS là từ viết tắt tiếng Anh, hàm nghĩa "tổng lượng hỗ trợ trong nước", tức là tổng trị giá các trợ cấp hộp vàng. Đây là con số căn cứ để các nước đưa ra cam kết cắt giảm trợ cấp trong nước. Các nước phát triển phải giảm trợ cấp trong nước (hộp vàng) trị giá ít nhất bằng 20% AMS trong thời gian 1995-2000, các nước đang phát triển phải giảm ít nhất 13% AMS trong thời gian 1995-2000.
Ngày gửi: 24/01/2008 - 23:19
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_