HDD là gì ?

 |  Xem: 8.854  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/12/2007 - 14:25  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

HDD viết tắt của từ Hard Disk nghĩa là đĩa cứng, nó là một trong nhưng bộ nhớ ngoài quan trọng. Muốn biết ổ cứng dung lượng bao nhiêu bạn mở my computer ra, nó sẽ hiện lên các ổ cứng của bạn, chọn kiểu hiển thị( Views) là Detail nó sẽ hiện các thông tin ổ C, D, E, F và cả USB nếu có cho bạn xem dung lượng ở cột Total size và lượng đã dùng và còn trống. Muốn biết tổng dung lương ổ cứng bạn cộng chúng lại. ví dụ bạn quan sát ở cột Total size C 20Gb, D 60Gb thì ổ cứng bạn có 80Gb.

Ngày gửi: 27/09/2012 - 14:32
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Western Digital 160GB 2.5
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất