Quy chế xuất xứ là gì?

 |  Xem: 2.113  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/01/2008 - 17:54  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Quy chế xuất xứ là tập hợp các quy tắc được một nước áp dụng để xác định xuất xứ của hàng hoá xuất nhập khẩu.
Ngày gửi: 22/01/2008 - 17:55
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo