Đấu thầu có những hình thức nào?

 |  Xem: 2.493  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 24/01/2008 - 23:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Có ba hình thức đấu thầu có thể sử dụng trong mua sắm chính phủ:
Đấu thầu mở: Tất cả các nhà cung cấp trong và ngfoài nước đều có thể dự thầu.
Đấu thầu chọn lọc: Chỉ một số nhà cung cấp có đủ điều kiện cần thiết mới được dự thầu. Các điều kiện này chỉ nhằm đảm bảo nhà thầu có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện hợp đồng chứ không được nhằm dành ưu đãi cho một số nhà cung cấp nào đó.
Đấu thầu hạn chế: Thương lượng trực tiếp với một số nhà cung cấp được chỉ định. Hình thức này chỉ áp dụng trong những trường hợp đặc biệt, khi không có đơn bỏ thầu trong đấu thầu mở và đấu thầu chọn lọc, hoặc các đơn đều không đáp ứng đủ điều kiện, hoặc khi mua sắm các phụ kiện bổ sung, thay thế từ một nhà thầu đã được chọn.
Ngày gửi: 24/01/2008 - 23:48
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
Quảng cáo