Hình thức kỷ luật sa thải được áp dụng trong những trường hợp nào ?

Hình thức kỷ luật sa thải được áp dụng trong những trường hợp nào ? trong trường hợp anh C đang làm việc cho công ty liên doanh A thì bị bắt tạm giam vì bị nghi ngờ có liên quan đến một đường dây buôn lậu điện thoại di động. Trong thời gian anh bị bắt để điều tra, Giám đốc công ty đã ra quyết định sa thải anh C, vậy quyết định sa thải của giám đốc đối với anh C có đúng không?
 |  Xem: 4.549  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/12/2007 - 11:10  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất thì hình thức xử lý kỷ luật sa thải chỉ được áp dụng một trong các trường hợp sau đây:

- Người lao động vi phạm một trong cỏc trường hợp: có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp. Các hành vi vi phạm này nếu chưa cú đầy đủ hoặc khú xỏc định chứng cứ thỡ yờu cầu cơ quan cú thẩm quyền điều tra, xỏc minh, kết luận để làm căn cứ xử lý kỷ luật.

- Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong một thỏng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà khụng cú lý do chớnh đỏng được tớnh trong thỏng dương lịch, năm dương lịch.

Cỏc trường hợp được coi là cú lý do chớnh đỏng bao gồm : bị thiờn tai; hỏa hoạn; bản thõn, thõn nhõn bị ốm cú xỏc nhận của cơ sở y tế được thành lập hợp phỏp, cỏc trường hợp khỏc được quy định trong nội quy lao động.

Về tình huống trên, chúng tôi trả lời như sau: Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định trên thì người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian:

- Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

- Bị tạm giam, tạm giữ;

- Chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại điểm a khoản 1 điều 85 Bộ luật lao động.

- Người lao động nữ có thai; nghỉ thai sản; nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Người lao động nam phải nuôi con nhỏ dưới 12 tháng.

Như vậy, giám đốc công ty ra quyết định sa thải với anh C là vi phạm pháp luật.
Ngày gửi: 03/12/2007 - 11:11
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(8 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn