Hỏi về ràng buộc vô lý hợp đồng lao động giữa người lao động và công ty!

Tôi có câu hỏi về luật lao động. Công ty tôi đang làm là một công ty liên doanh 50/50 giữa Việt Nam và đối tác nước ngoài. Tôi tháng 9 năm 2004 được công ty hiện tại cho tham gia một lớp học chuyên môn. Sau đó, công ty mới ra quyết định tuyển dụng dựa vào kết quả học (có một nửa bị rớt sau khoá học). Công ty kí hợp đồng lao động với tôi ngày 1/10/2004, với một số điều khoản ràng buộc. Trong đó có những điều khoản rất vô lí, tuy nhiên tôi vẫn kí do tình thế của tôi lúc đó đã nghỉ công ty cũ để đi học tháng 9 rồi. Điều khoản ràng buộc là: trong thời gian Hợp đồng 2 năm, nếu tôi chấm dứt hợp đồng trước 2 năm, tôi sẽ phải hoàn trả lại toàn bộ chi phí đào tạo, Tiền lương, thưởng và tiền làm ngoài giờ mà công ty đã chi trả cho tôi. Hết thời hạn 2 năm, công ty có quyền gia hạn tiếp hợp đồng thêm 2 năm nữa, và người lao động phải tuân theo quyết định đó, nếu người lao động không chấp nhận thì cũng phải đền bù như trên tôi vừa nêu. 1/10/2006 tôi hết hạn hợp đồng 2 năm, công ty gia hạn 2 năm nữa và kí Hợp đồng mới ngày 1/12/2006. Trong hợp đồng mới vẫn nói đến điều khoản ràng buộc là nếu tự ý chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn 2 năm tiếp thì tôi sẽ phải đền bù toàn bộ chi phí đào tạo và toàn bộ tiền lương, thưởng, tiền làm ngoài giờ ... cho công ty. Tuy nhiên, tôi vẫn buộc lòng phải kí Hợp đồng như vậy. Tôi đã thắc mắc nhưng không được giải quyết thích đáng.
Thưa luật sư, với tình trạng hợp đồng như trên thì tôi sẽ phải làm gì để có thể chấm dứt hợp đồng lao động được một cách hợp pháp. Theo luật sư, nội dung hợp đồng như vậy là có đúng luật không? Tôi chấm dứt hợp đồng lao động này thì phải báo trước công ty tôi bao nhiêu ngày và phải đền bù những khoản tiền gì?
Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư, và rất mong nhận được trả lời của luật sư.
 |  Xem: 1.304  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/12/2007 - 16:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định của pháp luật Lao động hiện hành, thì trong số các ràng buộc mà bạn nêu trong câu hỏi thì chỉ có thoả thuận về bồi thường chi phí đào tạo trong trường hợp bạn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hoặc không ký tiếp hợp đồng là phù hợp với các quy định của pháp luật. Các ràng buộc còn lại đều trái với quy định của pháp luật lao động hiện hành và khi chấm dứt hợp đồng bạn không phải bồi thường các khoản này.

Với tình trạng hợp đồng của bạn hiện nay, nếu bạn muốn chấm dứt hợp đồng một cách hợp pháp thì bạn có thể cân nhắc thủ tục sau:

Gửi thông báo tới Ban Giám đốc Công ty với nội dung yêu cầu ký lại hợp đồng lao động khác do nội dung của hợp đồng trái với các quy định của pháp luật và thông báo rõ nếu Công ty không ký lại hợp đồng trong một khoảng thời gian hợp lý (Luật không có quy định về khoảng thời gian này) bạn sẽ chấm dứt thực hiện hợp đồng lao động hiện nay. Trong trường hợp này, bạn sẽ không phải bồi thường bất kỳ khoản chi phí nào và vẫn được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi và nghĩa vụ trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 42 Bộ luật lao động; hoặc
Trong trường hợp nếu Công ty ký lại Hợp đồng lao động mới phù hợp với các quy định của pháp luật mà bạn muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì bạn phải tuân thủ quy định tại Điều 37 của Bộ luật Lao động về lý do xin nghỉ việc và thời hạn báo trước là 30 ngày làm việc. Trong trường hợp này, nếu có thoả thuận về đào tạo thì bạn cũng không phải bồi thường chi phí đào tạo. Hoặc
Bạn có thể lựa chọn cách an toàn hơn để chấm dứt hợp đồng lao động hiện nay theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật Lao động và nếu đảm bảo tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 37 bạn cũng không phải bồi thường chi phí đào tạo.
Ngày gửi: 02/12/2007 - 16:48
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo