Hỏi về lấy lại tiền bảo hiểm đã đóng

Tôi làm việc cho cty TNHH được 1 năm và có đóng tiền BHXH & BHYT đầy dủ nhưng cty đã không đóng tiền và làm bảo hiểm cho tôi. Nay tôi đã làm đơn xin nghỉ việc, và muốn lấy lại số tiền BH tôi đã đóng. Vậy thì tôi có lấy lại đủ số tiền BH đã đóng mỗi tháng cho cty kh ? Mong được trả lời.
 |  Xem: 3.076  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/12/2007 - 18:58  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Căn cứ Điều 141, Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung năm 2002 chúng tôi trả lời câu hỏi của bạn như sau: Người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên và hợp đồng không xác định thời hạn. Việc Công ty bạn không tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho bạn là trái với quy định của Pháp luật. Vì vậy, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng bạn có quyền yêu cầu Công ty thanh toán toàn bộ khoản tiền mà Công ty đã không đóng bảo hiểm xã hội cho bạn. bao gồm: tiền lương Công ty trích của bạn hàng tháng và tiền bảo hiểm Công ty phải đóng cho người lao động (16% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, trong đó: 15%: bảo hiểm xã hội và 1% bảo hiểm y tế).Lưu ý bạn: Nếu Hợp đồng bạn đã kí với Công ty là Hợp đồng lao động xác định thời hạn thì khi đơn phương chấm dứt bạn phải có lí do chấm dứt theo như quy định tại Khoản 1 Điều 37 Bộ luật Lao động, nếu không việc chấm dứt hợp đồng lao động của bạn là trái pháp luật.Cảm ơn bạn đã sử dụng Chuyên mục Hỏi-Đáp Pháp luật của chúng tôi.
Ngày gửi: 03/12/2007 - 19:00
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(14 lượt cảm ơn)
Quảng cáo