Tôi làm đơn xin nghỉ việc không hưởng lương và tự đóng bảo hiểm thời gian 06 tháng có được không?

Tôi đang làm tại 1 doanh nghiệp Nhà nước. Tôi làm đơn xin nghỉ việc không hưởng lương và tự đóng bảo hiểm thời gian 06 tháng có được không?

- Trong thời gian tôi xin nghỉ không hưởng lương, công ty Nhà nước chuyển sang cổ phần hoá thì tôi có được giải quyết chế độ nghỉ việc theo Nghị định 41 của Chính phủ không?
 |  Xem: 37.611  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 03/12/2007 - 19:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Về câu hỏi của bạn chúng tôi trả lời bạn như sau:1. Theo quy định tại Điều 79 Bộ luật Lao động bạn có thể thoả thuận với người sử dụng lao động về việc xin nghỉ không lương và tự đóng bảo hiểm. Tuy nhiên, việc bạn có được phép nghỉ hay không hoàn toàn do người sử dụng lao động quyết định.2. Về chế độ nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002: Điều 2 Nghị định quy định rõ: đối tượng áp dụng của Nghị định là người lao động đang thực hiện Hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 01 đến 03 năm cụ thể: Người lao động dôi dư đã được tuyển dụng trước ngày 21/4/1998 gồm:- Người lao động đang làm việc, khi sắp xếp lại, doanh nghiệp đã tìm mọi biện pháp tạo việc làm nhưng vẫn không bố trí được việc làm;
- Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp nhưng không có việc làm, tại thời điểm sắp xếp lại, doanh nghiệp vẫn không bố trí được việc làm.Vì trong câu hỏi bạn đưa ra cho chúng tôi bạn không nêu rõ loại hợp đồng bạn đã kí, thời điểm kí kết hợp đồng, lí do bạn xin nghỉ… nên chúng tôi không thể khằng định bạn có thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 41 không. Bạn có thể căn cứ vào câu trả lời của chúng tôi để tự đưa ra câu trả lời cho mình.Cảm ơn bạn đã sử dụng Chuyên mục Hỏi-Đáp Pháp luật của chúng tôi.
Ngày gửi: 03/12/2007 - 19:12
Bạn liên hệ 0912250653 mình hỗ trợ cho bạn
Ngày gửi: 08/11/2008 - 08:37
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo