Tìm kiếm theo danh mục
Công ty chúng tôi định nhập hàng gia CNF . Nhưng khi làm thủ tục hải quan lại căn cứ vào giá CIF vậy xin hỏi: 1. Căn cứ để hải quan tính ra CIF ? 2. Chúng tôi phải cần chứng từ gì ? 3. Thủ tục ra sao ?
(Xem thêm)

minhtungloc

Theo quy định của Thông tư 08/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 về việc hướng dẫn thực hiện áp dụng giá...