Tìm kiếm theo danh mục
Công ty chúng tôi định nhập hàng gia CNF . Nhưng khi làm thủ tục hải quan lại căn cứ vào giá CIF vậy xin hỏi: 1. Căn cứ để hải quan tính ra CIF ? 2. Chúng tôi phải cần chứng từ gì ? 3. Thủ tục ra sao ?
(Xem thêm)

loc minh tung

Theo quy định của Thông tư 08/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 về việc hướng dẫn thực hiện áp dụng giá...

Thành viên tích cực

1

Chung Trần

22 lượt cảm ơn
2

Trung Anh Ơi

9 lượt cảm ơn
3

Đỗ Thị Thảo

1 lượt cảm ơn
4

Nguyễn Hải Anh

1 lượt cảm ơn
5

Phùng Thị Nhâm

1 lượt cảm ơn