Tìm kiếm theo danh mục
Bàn ủi là một món đồ không thể thiếu trong mỗi nhà. Cùng với sự phát triển của công nghệ, trên thị trường bàn ủi hơi nước đang ngày càng được lựa chọn nhiều hơn nhờ tính năng vượt trội và dễ dùng hơn so với loại truyền thống. Vậy bàn ủi hơi nước có điểm nào lại được ưa chuộng đến vậy? Hãy xem bài viết sau! Bàn ủi hơi nước là gì? Bàn ủi hơi nước có tính năng và cách sử dụng tương tự như chiếc bàn ủi truyền thống và còn được trang bị thêm rãnh chứa nước cùng với khả năng phun tia tự động, phun hơi, ủi bằng nhiệt và hơi nước. Lượng nước cho vào được đun sôi bằng nhiệt và mặt đế bàn ủi, thoát ra ngoài dưới dạng hơi nước ở áp suất cao thông qua những lỗ nhỏ dưới mặt đế bàn ủi, từ đó thấm sâu vào bề mặt quần áo và làm mềm vải. Dưới tác động nhiệt của đế bàn ủi và hơi nước, quần áo sẽ được ủi thẳng nhanh chóng. Bàn ủi hơi nước ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng và chọn lựa vì có nhiều tính năng cải tiến ,mẫu mã và thiết kế đa dạng ,giá cả vừa túi tiền. Bàn ủi là một món đồ không thể thiếu trong mỗi nhà. Cùng với sự phát triển của công nghệ, trên thị trường bàn ủi hơi nước đang ngày càng được lựa chọn nhiều hơn nhờ tính năng vượt trội và dễ dùng hơn so với loại truyền thống. Vậy bàn ủi hơi nước có điểm nào lại được ưa chuộng đến vậy? Hãy xem bài viết sau! Bàn ủi hơi nước là gì? Bàn ủi hơi nước có tính năng và cách sử dụng tương tự như chiếc bàn ủi truyền thống và còn được trang bị thêm rãnh chứa nước cùng với khả năng phun tia tự động, phun hơi, ủi bằng nhiệt và hơi nước. Lượng nước cho vào được đun sôi bằng nhiệt và mặt đế bàn ủi, thoát ra ngoài dưới dạng hơi nước ở áp suất cao thông qua những lỗ nhỏ dưới mặt đế bàn ủi, từ đó thấm sâu vào bề mặt quần áo và làm mềm vải. Dưới tác động nhiệt của đế bàn ủi và hơi nước, quần áo sẽ được ủi thẳng nhanh chóng. Bàn ủi hơi nước ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng và chọn lựa vì có nhiều tính năng cải tiến ,mẫu mã và thiết kế đa dạng ,giá cả vừa túi tiền. Bàn ủi là một món đồ không thể thiếu trong mỗi nhà. Cùng với sự phát triển của công nghệ, trên thị trường bàn ủi hơi nước đang ngày càng được lựa chọn nhiều hơn nhờ tính năng vượt trội và dễ dùng hơn so với loại truyền thống. Vậy bàn ủi hơi nước có điểm nào lại được ưa chuộng đến vậy? Hãy xem bài viết sau! Bàn ủi hơi nước là gì? Bàn ủi hơi nước có tính năng và cách sử dụng tương tự như chiếc bàn ủi truyền thống và còn được trang bị thêm rãnh chứa nước cùng với khả năng phun tia tự động, phun hơi, ủi bằng nhiệt và hơi nước. Lượng nước cho vào được đun sôi bằng nhiệt và mặt đế bàn ủi, thoát ra ngoài dưới dạng hơi nước ở áp suất cao thông qua những lỗ nhỏ dưới mặt đế bàn ủi, từ đó thấm sâu vào bề mặt quần áo và làm mềm vải. Dưới tác động nhiệt của đế bàn ủi và hơi nước, quần áo sẽ được ủi thẳng nhanh chóng. Bàn ủi hơi nước ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng và chọn lựa vì có nhiều tính năng cải tiến ,mẫu mã và thiết kế đa dạng ,giá cả vừa túi tiền. Bàn ủi là một món đồ không thể thiếu trong mỗi nhà. Cùng với sự phát triển của công nghệ, trên thị trường bàn ủi hơi nước đang ngày càng được lựa chọn nhiều hơn nhờ tính năng vượt trội và dễ dùng hơn so với loại truyền thống. Vậy bàn ủi hơi nước có điểm nào lại được ưa chuộng đến vậy? Hãy xem bài viết sau! Bàn ủi hơi nước là gì? Bàn ủi hơi nước có tính năng và cách sử dụng tương tự như chiếc bàn ủi truyền thống và còn được trang bị thêm rãnh chứa nước cùng với khả năng phun tia tự động, phun hơi, ủi bằng nhiệt và hơi nước. Lượng nước cho vào được đun sôi bằng nhiệt và mặt đế bàn ủi, thoát ra ngoài dưới dạng hơi nước ở áp suất cao thông qua những lỗ nhỏ dưới mặt đế bàn ủi, từ đó thấm sâu vào bề mặt quần áo và làm mềm vải. Dưới tác động nhiệt của đế bàn ủi và hơi nước, quần áo sẽ được ủi thẳng nhanh chóng. Bàn ủi hơi nước ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng và chọn lựa vì có nhiều tính năng cải tiến ,mẫu mã và thiết kế đa dạng ,giá cả vừa túi tiền. Bàn ủi là một món đồ không thể thiếu trong mỗi nhà. Cùng với sự phát triển của công nghệ, trên thị trường bàn ủi hơi nước đang ngày càng được lựa chọn nhiều hơn nhờ tính năng vượt trội và dễ dùng hơn so với loại truyền thống. Vậy bàn ủi hơi nước có điểm nào lại được ưa chuộng đến vậy? Hãy xem bài viết sau! Bàn ủi hơi nước là gì? Bàn ủi hơi nước có tính năng và cách sử dụng tương tự như chiếc bàn ủi truyền thống và còn được trang bị thêm rãnh chứa nước cùng với khả năng phun tia tự động, phun hơi, ủi bằng nhiệt và hơi nước. Lượng nước cho vào được đun sôi bằng nhiệt và mặt đế bàn ủi, thoát ra ngoài dưới dạng hơi nước ở áp suất cao thông qua những lỗ nhỏ dưới mặt đế bàn ủi, từ đó thấm sâu vào bề mặt quần áo và làm mềm vải. Dưới tác động nhiệt của đế bàn ủi và hơi nước, quần áo sẽ được ủi thẳng nhanh chóng. Bàn ủi hơi nước ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng và chọn lựa vì có nhiều tính năng cải tiến ,mẫu mã và thiết kế đa dạng ,giá cả vừa túi tiền. Bàn ủi là một món đồ không thể thiếu trong mỗi nhà. Cùng với sự phát triển của công nghệ, trên thị trường bàn ủi hơi nước đang ngày càng được lựa chọn nhiều hơn nhờ tính năng vượt trội và dễ dùng hơn so với loại truyền thống. Vậy bàn ủi hơi nước có điểm nào lại được ưa chuộng đến vậy? Hãy xem bài viết sau! Bàn ủi hơi nước là gì? Bàn ủi hơi nước có tính năng và cách sử dụng tương tự như chiếc bàn ủi truyền thống và còn được trang bị thêm rãnh chứa nước cùng với khả năng phun tia tự động, phun hơi, ủi bằng nhiệt và hơi nước. Lượng nước cho vào được đun sôi bằng nhiệt và mặt đế bàn ủi, thoát ra ngoài dưới dạng hơi nước ở áp suất cao thông qua những lỗ nhỏ dưới mặt đế bàn ủi, từ đó thấm sâu vào bề mặt quần áo và làm mềm vải. Dưới tác động nhiệt của đế bàn ủi và hơi nước, quần áo sẽ được ủi thẳng nhanh chóng. Bàn ủi hơi nước ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng và chọn lựa vì có nhiều tính năng cải tiến ,mẫu mã và thiết kế đa dạng ,giá cả vừa túi tiền. Bàn ủi là một món đồ không thể thiếu trong mỗi nhà. Cùng với sự phát triển của công nghệ, trên thị trường bàn ủi hơi nước đang ngày càng được lựa chọn nhiều hơn nhờ tính năng vượt trội và dễ dùng hơn so với loại truyền thống. Vậy bàn ủi hơi nước có điểm nào lại được ưa chuộng đến vậy? Hãy xem bài viết sau! Bàn ủi hơi nước là gì? Bàn ủi hơi nước có tính năng và cách sử dụng tương tự như chiếc bàn ủi truyền thống và còn được trang bị thêm rãnh chứa nước cùng với khả năng phun tia tự động, phun hơi, ủi bằng nhiệt và hơi nước. Lượng nước cho vào được đun sôi bằng nhiệt và mặt đế bàn ủi, thoát ra ngoài dưới dạng hơi nước ở áp suất cao thông qua những lỗ nhỏ dưới mặt đế bàn ủi, từ đó thấm sâu vào bề mặt quần áo và làm mềm vải. Dưới tác động nhiệt của đế bàn ủi và hơi nước, quần áo sẽ được ủi thẳng nhanh chóng. Bàn ủi hơi nước ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng và chọn lựa vì có nhiều tính năng cải tiến ,mẫu mã và thiết kế đa dạng ,giá cả vừa túi tiền. Bàn ủi là một món đồ không thể thiếu trong mỗi nhà. Cùng với sự phát triển của công nghệ, trên thị trường bàn ủi hơi nước đang ngày càng được lựa chọn nhiều hơn nhờ tính năng vượt trội và dễ dùng hơn so với loại truyền thống. Vậy bàn ủi hơi nước có điểm nào lại được ưa chuộng đến vậy? Hãy xem bài viết sau! Bàn ủi hơi nước là gì? Bàn ủi hơi nước có tính năng và cách sử dụng tương tự như chiếc bàn ủi truyền thống và còn được trang bị thêm rãnh chứa nước cùng với khả năng phun tia tự động, phun hơi, ủi bằng nhiệt và hơi nước. Lượng nước cho vào được đun sôi bằng nhiệt và mặt đế bàn ủi, thoát ra ngoài dưới dạng hơi nước ở áp suất cao thông qua những lỗ nhỏ dưới mặt đế bàn ủi, từ đó thấm sâu vào bề mặt quần áo và làm mềm vải. Dưới tác động nhiệt của đế bàn ủi và hơi nước, quần áo sẽ được ủi thẳng nhanh chóng. Bàn ủi hơi nước ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng và chọn lựa vì có nhiều tính năng cải tiến ,mẫu mã và thiết kế đa dạng ,giá cả vừa túi tiền. Bàn ủi là một món đồ không thể thiếu trong mỗi nhà. Cùng với sự phát triển của công nghệ, trên thị trường bàn ủi hơi nước đang ngày càng được lựa chọn nhiều hơn nhờ tính năng vượt trội và dễ dùng hơn so với loại truyền thống. Vậy bàn ủi hơi nước có điểm nào lại được ưa chuộng đến vậy? Hãy xem bài viết sau! Bàn ủi hơi nước là gì? Bàn ủi hơi nước có tính năng và cách sử dụng tương tự như chiếc bàn ủi truyền thống và còn được trang bị thêm rãnh chứa nước cùng với khả năng phun tia tự động, phun hơi, ủi bằng nhiệt và hơi nước. Lượng nước cho vào được đun sôi bằng nhiệt và mặt đế bàn ủi, thoát ra ngoài dưới dạng hơi nước ở áp suất cao thông qua những lỗ nhỏ dưới mặt đế bàn ủi, từ đó thấm sâu vào bề mặt quần áo và làm mềm vải. Dưới tác động nhiệt của đế bàn ủi và hơi nước, quần áo sẽ được ủi thẳng nhanh chóng. Bàn ủi hơi nước ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng và chọn lựa vì có nhiều tính năng cải tiến ,mẫu mã và thiết kế đa dạng ,giá cả vừa túi tiền. Ưu điểm - Tiết kiệm điện va thời gian ủi nhanh gấp đôi so với bàn ủi khô. - Quần áo không bị cháy vì sử dụng hơi nước để làm phẳng - Có thể dùng trên tất cả các chất liệu vải. ẢNH Khuyết điểm - Kích thước to hơn và trọng lượng nặng hơn hẳn bàn ủi khô. - Giá thành cao hơn nhiều so với bản ủi khô - Mẫu mã bàn ủi mini hạn chế, không có nhiều sự lựa chọn - Bất tiện khi mang đi du lịch - Khó khăn trong việc vệ sinh
(Xem thêm)
Mới đây, Lenovo đã trình làngTheaterMax - một công nghệ mới giúp nâng cao trải nghiệm thực tế ảo được trang bị trên những chiếc điện thoại thông mình của hãng. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem TheaterMax là gì và những điểm đặc biệt mà công nghệ này mang lại. 1. Vài nét về Công nghệ TheaterMax Theatermax dựa trên công nghệ thực tế ảo Lenovo VR giúp chuyển đổi bất cứ nội dung đa phương tiện nào thành không gian thực tế ảo, khiến cho người dùng có cảm giác như bản thân đang ở rạp chiếu phim. Theatermax cơ bản gồm có ba phần: thứ nhất là smartphone của Lenovo đã được tích hợp công nghệ TheaterMax, thứ hai là công nghệ Dolby Atmos độc quyền, thứ ba là kính thực tế ảo ANTVR. Bạn chỉ cần chọn nội dung hay chương trình mình muốn xem rồi dùng kính ANT VR kết hợp với đeo tai nghe để tận hưởng những gì mà công nghệ mang lại. Trên thị trường có Lenovo A7010, VIBE X3, và A6020 Plus (VIBE K5 Plus) – 3 chiếc smartphone đầu tiên được tích hợp công nghệ TheaterMax kết hợp Lenovo VR . 2. Công nghệ TheaterMax và điểm nổi trội của công nghệ này TheaterMax không chỉ làm tăng cường khả năng xử lý hình ảnh và khả năng tái tạo khung hình mà TheaterMax còn hỗ trợ nội dung video chất lượng cao và có góc nhìn rộng lên đến 100 độ - đây là một điều chắc hẳn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Tiếp đó, công nghệ Dolby Atmos độc quyền gồm con chip xử lí âm thanh sẽ thực hiện lọc các tạp âm, khuếch đại âm lượng song song đó là tái tạo âm thanh về cả bề rộng và độ sâu khiến cho người thưởng thức có cảm giác như hòa mình vào khung cảnh thật sự. 3. Làm thế nào để thưởng thức công nghệ thực tế ảo trên điện thoại Lenovo Người sử dụng cần chuẩn bị 3 yếu tố sau: một chiếc điện thoại Lenovo có tích hợp công nghệ TheaterMax cộng với một chiếc kính ANTVR và một chiếc tai nghe. Bnaj cũng chú ý rằng chiếc smartphone của Lenovo phải được update phiên bản phần mềm mới nhất mới có thể sử dụng được. Thứ nhất: Nhấn giữ nút nguồn chọn bật Chế độ VR (VR Glasses Split-screen Mode) . Thứ hai: Chọn nội dung muốn xem lắp điện thoại vào kính ANTVR và thưởng thức. Ghi chú: Thiết bị kính thực tế ảo ANTVR hỗ trợ bởi công nghệ Lenovo VR có trên thị trường rơi vào khoảng 700.000 VNĐ.
(Xem thêm)
Chụp ảnh, quay phim là một trong những hoạt động được ưa thích của người sử dụng trên những chiếc smartphone. Thấu hiểu được nhu cầu này, các nhà sản xuất điện thoại đã trang bị trên camera máy công nghệ chống rung quang học OIS, nhằm đưa đến cho người sử dụng những bức ảnh đẹp nhất. 1. Thế nào là chống rung quang học? Chống rung quang học OIS hay tên đầy đủ tiếng Anh là Optical image stabilization được tích hợp trên camera điện thoại giúp ổn định khung hình và làm giảm thiểu những vệt mờ hay nhoè khi bạn chụp ảnh hoặc quay video. Ví dụ như trong trường hợp bạn vừa di chuyển vừa chụp ảnh, hoặc chụp những cảnh chuyển động nhanh thì rất dễ rung tay, làm cho khung hình không ổn định và bị nhoè đi. Trong trường hợp này, công nghệ chống rung quang học sẽ giúp bạn có một tấm ảnh hoặc đoạn video đẹp hơn nhớ phát huy tác dụng của mình. 2. Cơ chế hoạt động Chiếc điện thoại thông minh có công nghệ chống rung quang học sẽ được tích hợp một chip cảm biến nhằm ghi nhận sự rung động từ điện thoại hay từ người cầm điện thoại. Sau khi thông tin được gửi đến, vi xử lý sẽ điều khiển các bộ phận bên trong ống kính để di chuyển, xoay, quay lệch góc, nghiêng, lắc lư.v... làm ổn định thấu kính, giảm sự rung động. 3. Chống rung quang học được tích hợp trên những điện hoại nào? Đa số những chiếc điện thoại thông minh tầm trung trở lên (với mức giá từ 5 triệu) đều được trang bị camera có công nghệ này. Tuy nhiên, cũng có nhưng chiếc điện thoại thông minh giá rẻ cũng có camera chống rung quang học. Lưu ý khi bạn xem thông số kỹ thuật, chiếc smartphone của bạn ở mục camera có ghi OIS tức là điện thoại có camera chống rung quang học.
(Xem thêm)
1. Thế nào là Cảm biến vân tay? Đây là một công nghệ bảo mật thông qua nhận diện dấu vân tay của chủ sở hữu chiếc smartphone đó. Nguyên lý hoạt động của công nghệ này đó là chủ sở hữu sẽ thiết lập tính năng nhận diện vân tay, smartphone sẽ quét qua, ghi nhận đưa vào hệ thống dữ liệu trong điện thoại. Sau khi màn hình chiếc smartphone bị khoá, nếu ngón tay của người sử dụng đặt lên trùng khớp với dữ liệu đã được ghi nhận thì màn hình sẽ mở ra (unlock) và bạn có thể bắt đầu sử dụng. Đặc biệt trên những chiếc Smartphone đến từ thương hiệu Samsung, cảm biến vân tay sẽ cho phép bạn thực hiện các thao tác: khoá và mở màn hình, sử dụng vân tay để xác thực thông tin tài khoản Samsung hay đăng nhập web. 2. Cảm biến vân tay được tích hợp trên điện thoại Samsung nào? Hầu hết Smartphone đến từ thương hiệu Samsung, từ tầm trung trở lên đều được hãng trang bị tính năng khoá màn hình bằng vân tay. Để kiểm tra xem chiếc smartphone của mình có hay không, bạn làm theo các bước sau: Cài đặt (Settings) ---> Tuỳ điện thoại, bạn có thể vào mục Màn hình khoá và bảo mật (Lock screen and security) hoặc là mục Cá nhân hoá (Personalization) ---> Kiểm tra xem có mục nào liên quan đến vân tay (Fingerprints) hay không. 4Cách thiết lập chế độ bảo mật bằng cảm biến vân tay trên Smartphone Samsung Bạn chú ý, hướng dẫn dưới đây thao tác trên điện thoại Samsung hệ điều hành Android 6, với phiên bản hệ điều hành phiên bản thấp hơn cách đặt tên tính năng có thể sẽ không giống như bài viết này. Bước 1. Bạn vào mục Cài đặt (Settings) Rồi chọn Màn hình khoá và bảo mật (Lock screen and security) Chọn Kiểu khoá màn hình (Screen lock type) Cuối cùng chọn Vân tay (Fingerprints) . Bước 2. Tại giao diện thiết lập cảm biến vân tay bằng cách thiết lập một loại bảo mật khác (bạn có thể chọn kiểu vẽ mẫu hình, mã PIN hoặc mật mã) dự phòng khi cảm biến vân tay không hoạt động được, thì bạn vẫn có phương án dự phòng thứ hai để mở máy. Bước 3. Chiếc smartphone của bạn sẽ hiển thị giao diện quét vân tay Sau đó bạn đặt ngón tay lên nút Home, rồi nhấc ngón tay lên và lặp đi lặp lại thao tác nhiều lần đến khi điện thoại quét được 100% vân tay, tức là ghi nhận được hết vân tay của bạn. Khi thao tác được thực hiện thành công, bạn đã có thể mở khoá màn hình bằng vân tay của mình một cách tiện lợi và nhanh chóng. Bước 4. Người dùng thậm chí có thể thiết lập vân tay cho nhiều ngón. Các bước làm như sau: Tại mục Màn hình khoá và bảo mật (Lock screen and security) ---> chọn Vân tay (Fingerprints) ---> chọn Thêm vân tay (Add fingerprints) ---> thao tác như trên bước 3. Ngoài ra tại mục này, người sử dụng hoàn toàn có thể chọn thêm tính năng Đăng nhập web bằng vân tay hoặc xác thực Samsung accout bằng vân tay, như vậy các hoạt đọng của bạn vừa bảo mật, vừa tiện lợi hơn rất nhiều. Các bạn chú ý, khi bắt đầu thiết lập lần đầu tiên sử dụng, chiếc smartphone cũng sẽ thông báo cho người dùng về bảo mật vân tay, ngay lúc này bạn hoàn toàn có thể tiến hành thiết lập luôn với các bước tương tự như tôi đã hướng dẫn ở trên.
(Xem thêm)
Công nghệ lấy nét laser trên camera trên điện thoại thông minh là một trong những công nghệ chụp ảnh tối tân nhất, điều đặc biệt là nó giúp mang lại tốc độ lấy nét cực kì nhanh chóng giúp người sử dụng có được những bức hình đẹp, chất lượng cao. 1. Thế nào là công nghệ lấy nét laser? Đây là công nghệ phổ biến trên những máy chụp ảnh chuyên nghiệp. Nguyên lý hoạt động là dùng một bộ thu và phát những tia laser để phát hiện đối tượng cần chụp, do đó giúp camera có thể bắt nét nhanh hơn và hiệu quả hơn. Lấy nét laser vừa giúp camera tăng tốc độ lấy nét mặt khác giúp khu vực hình ảnh được chọn rõ nét và chi tiết hơn so với thông thường, cụ thể tốc độ lấy nét laser hiện nay khoảng 0,03 giây, như vậy đã gấp 3 đến 4 lần tốc độ lấy nét phổ biến thường thấy. Bên cạnh đó, đèn flash và chùm tia laser kết hợp với nhau sẽ giúp chiếc smartphone chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn, cho ra những bức ảnh chất lượng hơn. 2. Cơ chế hoạt động Chiếc smartphone sẽ bắn một chùm tia laser hồng ngoại đến đối tượng mà bạn muốn chụp, điều đặc biết là tốc độ laser tương đương với tốc độ ánh sáng. Các tia laser được phát ra dưới dạng các xung ánh sáng, khi các tia laser đó gặp vật cản sẽ bị phản xạ lại cảm biến laser, từ đó giúp camera có thể bắt nét nhanh hơn bình thường. Bởi vì tốc độ của laser rất nhanh nên việc đo khoảng cách cho kết quả gần như ngay lập tức và chính xác mà không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường xung quanh như nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng. Nhờ có tính năng này, chiếc smartphone của bạn sẽ lấy nét nhanh và hoạt động tốt ở cả điều kiện thiếu sáng, nhưng khi chụp phong cảnh hoặc khi đối tượng chụp ở vị trí quá xa, các tia laser không chạm đến được thì vẫn còn một số bất tiện nhất định.
(Xem thêm)
Hiện nay, một trong những công nghệ bảo mật mới và hiện đại nhất được dùng trên smartphone đó là Công nghệ nhận diện mống mắt. 1. Thế nào là công nghệ nhận diện mống mắt? Mống mắt chính là phần tròng đen của mắt (iris), mặc dù có màu mắt xanh, nâu … nhưng cấu trúc các đường vân trên mống mắt rất phức tạp và là đặc trưng của mỗi người, giống như vân tay sẽ không có nhiều thay đổi theo thời gian. Nhận diện mống mắt, tiếng anh là Iris Recognition, là công nghệ bảo mật hoạt động dựa trên đặc điểm duy nhất của mống mắt để nhận diện một người nào đó, điểm ưu việt của phương pháp này hoạt động chính xác và khó vượt qua hơn nhiều so với bảo mật vân tay như chúng ta thường biết đến. Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, nhận diện mống mắt đang được tích hợp vào chiếc điện thoại thông minh với các tính năng như: khóa/mở màn hình, đăng nhập website, xác nhận thanh toán khi mua bán… 2. Cách thức hoạt động của công nghệ này như thế nào Bản chất của công nghệ nhận diện mống mắt trên điện thoại là tích hợp một bộ cảm biến ở mặt trước máy, gồm 2 phần chính là đèn chiếu tia hồng ngoại đến mắt và các ống kính camera. Chùm tia phản xạ hoạt động theo dây chuyền đó là từ mắt đến phần ống kính sẽ được phân tích sau đó ghi lại đặc điểm các đường vân mống mắt. Mỗi dạng mống mắt sẽ đặc trưng cho một người duy nhất, vì thế khi được mã hóa và lưu trữ bảo mật thì sẽ đảm bảo độ an toàn tối ưu trong thiết bị. 3. Công nghệ nhận diện mống mắt có gì ưu việt? - Ổn định và không nhầm lẫn: Từ 10 tháng tuổi mống mắt của con người được hình thành và gần như không có sự thay đổi nào suốt quãng đường còn lại. Rất khó có thể tìm thấy một người thứ hai có mống mắt giống bạn. - Linh hoạt và đáng tin cậy : Công nghệ nhận dạng mống mắt được tích hợp vào các hệ thống an ninh một cách dễ dàng và nó hoạt động như một thiết bị độc lập, vì thế việc quét mống mắt không dễ bị đánh cắp, mất mát hay xâm nhập từ bên ngoài, điều này tạo nên cơ sở dữ liệu vững vàng. - Tốc độ : Khác với quét võng mạc, nhận dạng mống mắt là không có nghĩa là có sự tiếp xúc và và quá trình này diễn ra rất nhanh chóng, cung cấp độ chính xác vượt trội hơn cả so với các kiểu bảo mật khác. Galaxy Note 7 là đàn anh tiên phong trong công nghệ nhận diện mống mắt trên smartphone 4. Cách bước cài đặt nhận diện mống mắt khi có Galaxy Note 7 trên tay Bước 1 : Vào Cài đặt (Settings) => Màn hình khóa và bảo mật (Lock screen and security) Bước 2 : Chọn Mống mắt (Irises). Bước 3: Bạn nhớ hãy thiết lập một mật khẩu khóa màn hình trước khi quét mống mắt. Khi cài mật khẩu xong, bạn đưa chiếc smartphone lên ngang mặt theo hướng dẫn trên màn hình sao cho hệ thống có thể nhận dạng và lưu trữ mẫu mống mắt của bạn.
(Xem thêm)
1. Màn hình AMOLED AMOLED hay tên đầy đủ là "Active Matrix Organic Light Emitting Diode", có thể hiểu là "đi-ốt phát sáng hữu cơ ma trận động". AMOLED là một trong những công nghệ màn hình mới hiện nay với nhiều ưu điểm đồng thời được dự đoán sẽ thay thế màn hình TFT bởi lẽ AMOLED hiển thị rực rỡ hơn màn hình TFT mà lại tiết kiệm điện hơn. Oppo F1 Plus sở hữu màn hình Amoled Ưu việt hơn so với TFT, AMOLED tốt hơn trong khả năng tái tạo màu, tạo nên màu rõ nét và sống động hơn, độ nét cao, màu đen đậm hơn (độ tương phản cao hơn) mang đến góc nhìn rộng hơn . Bên cạnh đó, AMOLED nhẹ hơn so với TFT, vì vậy hiển nhiên điện thoại của bạn cũng nhẹ hơn. Nhược điểm của AMOLED là dưới ánh sáng mặt trời lại hiển thị hình ảnh khá kém. Các smartphone cao cấp của Samsung, HTC và Nokia có sử dụng màn hình AMOLED. 2. Màn hình IPS Quantum (màn hình IPS lượng tử) IPS Quantum lần đầu ra mắt trong siêu phẩm G4, IPS Quantum giúp tái tạo màu chính xác và sáng hơn màn hình IPS thông thường lên đến 25% lại tiết kiệm pin. IPS Quantum tập trung vào việc hiển thị màu đỏ và xanh lam, đây là những màu sắc mà mắt người dễ nắm bắt nhất đồng thời tạo ra tỉ lệ hiển thị tốt nhất. 3. Màn hình LED-backlit IPS LCD LED-backlit IPS LCD là kết quả của LCD, LED-Backlit và công nghệ tấm nền IPS kết hợp và phát triển. Về bản chất đây là công nghệ dùng nhiều điểm ảnh nén trên màn hình LED-Blacklit và có góc nhìn lớn hơn do tấm nền IPS. Màn hình LED-backlit IPS LCD được sử dụng khá nhiều trên các dòng như iPad mini 1,2,3, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus… Màn hình LED-backlit và công nghệ tấm nền IPS
(Xem thêm)
Bạn muốn chế biến các món nướng tuyệt hảo trong thời gian ngắn mà không phải mất nhiều công đoạn chuẩn bị như lò nướng than truyền thống. Vậy lò nướng có những tính năng gì mà có thể làm được những việc đơn gian như vậy. Hãy cùng tìm hiểu nhé! NƯỚNG XIÊN QUAY Trong lò nướng có một trục kim loại không gỉ sét, thường được tích hợp trong lò nướng hình khối, còn lò nướng thủy tinh thì không. Khi sử dụng, bạn xiên trục thực phẩm vào trục inox, gắn cố định lại rồi bật chế độ nướng Xiên sẽ tự động quay tròn khi nướng nên rất thích hợp để nướng các loại thực phẩmnhư gà, vịt. Với những lò chỉ có lửa trên và lửa dưới, bạn nên chọn thêm chức năng quay để thức ăn được chín đều. các mặt. Bạn muốn chế biến các món nướng tuyệt hảo trong thời gian ngắn mà không phải mất nhiều công đoạn chuẩn bị như lò nướng than truyền thống. Vậy lò nướng có những tính năng gì mà có thể làm được những việc đơn gian như vậy. Hãy cùng tìm hiểu nhé! NƯỚNG XIÊN QUAY Trong lò nướng có một trục kim loại không gỉ sét, thường được tích hợp trong lò nướng hình khối, còn lò nướng thủy tinh thì không. Khi sử dụng, bạn xiên trục thực phẩm vào trục inox, gắn cố định lại rồi bật chế độ nướng Xiên sẽ tự động quay tròn khi nướng nên rất thích hợp để nướng các loại thực phẩmnhư gà, vịt. Với những lò chỉ có lửa trên và lửa dưới, bạn nên chọn thêm chức năng quay để thức ăn được chín đều các mặt. Quạt đối lưu Quạt đối lưu chính là quạt gắn trực tiếp vào mặt trong của thành lò nướng, có tác dụng giúp cho nhiệt được tỏa đều. Vì thế, với lò nướng có quạt đối lưu thì hình thức xiên quay không thực sự cần thiết. Đồng thời cũng tiết kiệm nhiệt lượng hơn. Tuy nhiên, hiện nay cũng có nhiều loại lò nướng đối lưu vẫn có xiên quay. Bạn có thể điều chỉnh chế độ nướng xiên quay không có quạt đối lưu, nướng với quạt đối lưu không quay xiên hoặc nướng xiên quay kết hợp đối lưu tùy vào từng loại thực phẩm. Đèn Hệ thống đèn chiếu sáng trong lò có thể được xem là một trong những tính năng đặc biệt và cải tiến đèn chiếu sáng sẽ giúp bạn nướng thực phẩm vào ban đêm hoặc trong điều kiện thiếu sáng một cách dễ dàng, biết được tình trạng thức ăn khi sử dụng. Đèn Hệ thống đèn chiếu sáng trong lò có thể được xem là một trong những tính năng đặc biệt và cải tiến đèn chiếu sáng sẽ giúp bạn nướng thực phẩm vào ban đêm hoặc trong điều kiện thiếu sáng một cách dễ dàng, biết được tình trạng thức ăn khi sử dụng. Công nghệ làm nóng Lò nướng thông thường có 2 công nghệ làm nóng: Làm nóng điện trở và làm nóng bằng đèn Halogen. Hiện nay trên thị trường đang có rất nhiều loại lò nưỡng khác nhau. Lò nướng halogen sử dụng một bóng đèn halogen, trong đó có bơm khí halogen nhằm tạo ra bức xạ nhiệt làm nóng bề mặt nồi nướng và làm chín thực phẩm bên trong.
(Xem thêm)
Gia đình của em không khá giả gì. Ba em thì làm công nhân chỉ kiếm được chưa tới 1tr còn mẹ em thì cũng không dư gì nhiều nên em biết việc đi du học là rất khó khăn. Nhưng em rât muốn đi đó là ước mơ từ lúc em còn nhỏ kìa! Em muốn hỏi: 1. Để đi Hàn Quốc tạm trú ở độ tuổi như em có được không ạ? 2. Các trường trung học bên đó thường thì bắt đầu năm học là tháng mấy? 3. Nếu ở đây em học lớp 8 thì bên đó em học lớp mây( hình như không tính theo lớp mà tính theo năm phải không?) 4. Em có đi cùng chị thì chị ấy có thể làm việc còn em thì làm được không? 5. Ở bên đó nếu em nhập học là phải học trường quốc tế phải không? Nhưng nếu em biết tiếng Hàn thì sao? 6. Chi phí 1 năm sống bên đó là bao nhiêu nếu đi 2 người? Ai biết thì chỉ em nha EM CẢM ƠN
(Xem thêm)

Hoàng Nam

trước khi đi du học Hàn quốc thì em phải học tiếng hàn ở Việt Nam, sau đó sang đó 6 tháng thì em...
Tết đến rồi, bạn có ý định mua cho gia đình mình một chiếc tivi mới không? Để tiết kiệm thời gian và công sức đi mua, thì mua tivi online cũng là một hình thức rất thuận tiện. 1 Hãy tìm đến những nơi uy tín, có thương hiệu để mua tivi Ngày nay, việc mua tivi qua mạng không hề khó. Chỉ cần tìm kiếm trên Google là bạn đã có hàng chục, hàng trăm nơi khác nhau kêu gọi bạn mua tivi. Tuy nhiên, không ai đảm bảo rằng tất cả những địa chỉ với giá rẻ bất ngờ sẽ kinh doanh đảm bảo chất lượng. Do đó, bạn hãy chọn lọc ra những nơi có uy tín, tạo dựng được thương hiệu của mình. Đó có thể là những cửa hàng lớn, có các chuỗi hệ thống rộng rãi, đáng tin cậy. Tivi bán online tại website Điện máy XANH Siêu thị Điện máy XANH là ch uỗi cửa hàng điện máy một uy tín, rất đáng để bạn tham khảo, mua sắm. Website dienmayxanh.com liên tục cập nhật thông tin đầy đủ và chính xác về các mẫu tivi mới nhất trên thị trường, đồng thời hỗ trợ mua online và giao hàng tận nơi rất dễ dàng. Hãy chọn đúng mặt để gửi vàng các bạn nhé. 2 Hình ảnh của sản phẩm nên là hình ảnh thật Hình ảnh sản phẩm nên là hình ảnh thật Việc đưa ra những hình ảnh thực tế của sản phẩm cho người mua hàng lựa chọn và quyết định chọn mua tivi là một việc rất quan trọng, tránh đi tình trạng “treo đầu dê bán thịt chó”. Bạn cần chắc chắn rằng những hình ảnh của sản phẩm đó chính là hình ảnh thật của tivi để có được cái nhìn chính xác nhất. Và ở Điện máy XANH, chúng tôi cam đoan rằng hình ảnh của sản phẩm đều là hình thực tế 100%, do chính Điện máy XANH chụp . Nhờ đó giúp bạn có được sự lựa chọn mua tivi cho mình một cách thuận lợi và khách quan nhất. 3 Tham khảo bảng thông số kỹ thuật, đồng thời so sánh các sản phẩm với nhau Đây là một trong những ưu điểm nổi trội của việc mua tivi online. Bạn có thể nắm được tất cả những thông số kỹ thuật mà bạn quan tâm để có được thông tin cần thiết trong việc lựa chọn mua tivi phù hợp với nhu cầu của mình. Không chỉ xem một dòng tivi, bạn có thể đối chiếu với nhiều loại khác nhau, hay của các hãng đối thủ xem ai vượt trội hơn. Qua đó giúp người dùng chọn mua tivi ưng ý nhất. 4 Nhờ đến sự tư vấn trực tuyến Sẽ luôn có nhân viên trực tuyến giúp đỡ mỗi khi bạn cần Ở Điện máy XANH, khi bạn có thắc mắc cần được tư vấn và hỗ trợ, sẽ luôn có những nhân viên trực tuyến sẽ giúp đỡ và giải đáp tận tình trong việc lựa chọn tivi của bạn. Qua đó giúp người dùng tìm ra được tivi phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Hãy gọi đến số 1800.1061 (miễn phí) để được tư vấn bạn nhé. 5 Hãy theo dõi sát sao những đợt khuyến mãi lớn Ngày nay, với việc mua tivi trực tuyến, bạn có thể nắm được những mùa khuyến mãi khủng mà không cần phải bước chân ra đến tận cửa hàng. Nhất là các dip lễ, Tết thì khuyến mãi càng nhiều. Hãy theo dõi và tận dụng thời cơ này để sắm cho mình những chiếc tivi giá rẻ với chất lượng cực hời. Đó có thể là chiếc tivi LED thường , Smart tivi , tivi 3D … với mức giá vô cùng phải chăng vào những dịp hiếm có. Đừng bỏ qua những cơ hội khuyến mãi lớn, các bạn nhé. 6 Xem nhiều trang bán hàng uy tín khác nhau để có sự đối chiếu Để có được sự lựa chọn mua tivi một cách tối ưu nhất, bạn hãy tham khảo nhiều trang web bán hàng có thương hiệu khác nhau để có được sự tham khảo so sánh từ mức giá, chất lượng dịch vụ, lắp đặt, khuyến mãi, bảo hành… qua đó nhằm giúp bạn chọn ra được nơi mua tivi lý tưởng nhất. 7 Mua tivi trả góp online Mua tivi trả góp sẽ giúp bạn dễ dàng có được chiếc tivi ưng ý mà không cần bỏ ra số tiền lớn ngay từ đầu. Tại Điện máy XANH, bạn còn có thể mua tivi trả góp online, với các bước duyệt hồ sơ qua điện thoại rất đơn giản và bạn chỉ cần đến siêu thị một lần. Rất thuận tiện phải không nào? Ngoài ra Điện máy XANH cũng thường xuyên có các chương trình tivi trả góp 0% , bạn nhớ theo dõi thường xuyên để mua được chiếc tivi ưng ý nhé. Xem thêm: Những điều cần biết khi mua tivi trả góp online 8 Kiểm tra kĩ mặt hàng khi được giao đến Kiểm tra tivi khi được giao đến Đây là bước cuối cùng rất quan trọng bạn cần lưu ý khi mua tivi online. Hãy kiểm tra thật kĩ hàng hóa khi được chuyển tới, có đúng sản phẩm bạn đặt hay không, xem tivi có nguyên vẹn hay bị trầy xước, mốp méo trong quá trình vận chuyển không? Các sản phẩm khuyến mãi đi kèm theo có đầy đủ như trên web đã nói hay chưa? Sau khi kiểm tra tivi mọi thứ đều tốt và như mới, hãy nhờ họ lắp đặt cho bạn và bắt đầu tận hưởng giây phút thư giãn sảng khoái bên cạnh chiếc tivi tuyệt vời dành cho bạn nhé. (Theo Điện máy xanh)
(Xem thêm)
Diễn đàn cho em hỏi: Em là sinh viên mới ra trường, hiện chưa kiếm được việc làm. Diễn đàn tư vấn giúp em là em nên làm việc gì? Vì bây giờ em đang rất cần một công việc, việc gì cũng được, vì em đang gặp rất nhiều áp lực việc làm từ gia đình. Cám ơn diễn đàn.
(Xem thêm)

Quoc Nguyen Bao

Ban co thich lam nghe phuc vu nha hang khong ,ben minh dang tuyen nv phuc vu lam viec tu17h den24h...
Em không biết sau nay minh phải làm gì nữa ! không biết học xây dựng ra có cực khổ như những người thợ xây không . Hay sau nay ra phải làm gì ? Hãy giúp em câu trả lời với !?? Em cám ơn, Thanks !

Người Ta Nói

Bạn tham khảo website: suanha.xuanhaiml.com nhé. Đội thợ xây dựng ở đây rất tốt. Nhưng mà lại ở...
Hai vợ chồng là cán bộ cơ quan nhà nước, có thời gian rảnh nhiều nên mở thêm gì để kinh doanh làm thêm trong gia đình. Kêu gọi các gia đình nhỏ tham gia như thế nào ...
Cho mình hỏi là bình cứu hỏa sử dụng chất liệu gì để chữa cháy vậy mọi người ? Cứ cãi nhau với chúng bạn mà chưa tìm ra được chất gì trong bình cứu hỏa chữa cháy cả.
Em ở Hà Nội, trả là hệ thống âm thanh hội trường của đơn vị em đã quá cũ kỹ, chất lượng âm thanh thì tậm tịt, chỉnh volume ở ampli thì loẹt xoẹt... (dàn âm thanh cũ dùng Ampli, Equalize với đôi loa Boss gì gì đó) Sếp giao cho em tìm hiểu một số thiết bị cũng như một số đơn vị cung cấp thiết bị âm thanh uy tín để chọn mua và nâng cấp hệ thống âm thanh này. Loa với một số thiết bị khác em đã thông, tuy nhiên em vẫn đang phân vân về cục đẩy công suất? Anh em có thể cho em xin địa chỉ bán cục đẩy công suất tốt tại Hà Nội không ạ? Em thấy bạn bè mách cho là nên mua cục đẩy công suất tại đây: http://thietbiamthanh24h.com/cuc-day-cong-suat Ae ai đã từng mua ở đây thì cho em xin ý kiến với ạ!
(Xem thêm)
Chào các mẹ, nhà em đang muốn đổi tủ lạnh mới có công suất lớn hơn. Chiếc tủ lạnh nhà em đang dùng là của Hitachi, không có gì để chê cả, chạy rất tốt, nhưng do gia đình đông người nên nhu cầu sử dụng nhiều hơn. Nhất là sắp hè nữa. Em tính mua 1 chiếc khác của Hitachi nhưng thấy Toshiba ra nhiều mẫu mã mới khá đẹp nên phân vân quá. Mong các mẹ dùng rồi cho em xin đánh giá về tủ lạnh của 2 hãng này với ạ. Em cảm ơn.
(Xem thêm)

nguyen mit

Các sản phẩm như tủ lạnh hay máy rửa chén thì nên dùng của Nhật là tốt bạn à, kể cả mình đang dùng...
Tấm tôn Panel cách nhiệt EPS cách nhiệt được sản xuất theo dây truyền và công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc. Với 3 lớp là 2 mặt tôn giữa là lớp xốp nên tấm Panel EPS có nhiều tính năng ưu việt. Với ưu điểm nhẹ và chịu lực cũng như chịu nhiệt tốt, Panel EPS hiện được xem là vật liệu xây dựng lý tưởng cho kho lạnh, nhà xưởng, văn phòng và nhà dân dụng, phòng sạch,... Các tấm Panel EPS khi lắp đặt sẽ được liên kết với nhau bằng ngàm âm dương hoặc bằng đinh rivet. * Ưu điểm của tấm panel EPS: - Do đặc tính định hình của xốp EPS rất cao nên việc sử dụng tấm panel EPS giúp tiết kiệm được chi phí xây dựng và tiết kiệm thời gian thi công - Giá thành rẻ hơn so với các vật liệu cùng chức năng - Chi phí bảo dưỡng thấp - Thẩm mỹ đẹp - Sản phẩm có thể tái sử dụng được. Tấm Panel EPS cách nhiệt Hải Việt : CHẤT LƯỢNG CỦA MỌI CÔNG TRÌNH Quý khách cần tư vấn về tôn cách nhiệt hãy gọi cho tôi theo số điện thoại : 0123 8861 899
(Xem thêm)

viphuong

Bên em cung cấp xốp eps hàng chuẩn giá tại kho rất tốt. Bác có nhu cầu thì truy cập vào đây...
Dear ALL. Như tiêu đề em cần tìm nơi gia công balo, túi xách, quần áo tại Hà Đông, Thanh Xuân, Từ Liêm. Bác nào đang làm hoặc biết chỗ nào làm như vậy cho em thông tin nhé. Em cũng cần tìm cơ sở in lưới tại 3 địa điểm trên. Có gì nhờ các bác chỉ giáo! Em cám ơn nhiều.
(Xem thêm)

Công TY CP 90PLUS VIETNAM

KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH HÀNG ! Lời đầu tiên, CÔNG TY CP 90PLUS VIETNAM chân thành cảm ơn...
nội dung phim là có 1 ông phe ác đánh nhau vs 2 ng phe thiện . cái ông phe ác dùng nội công hay gì đó tung chiêu ra tạo ra 1 thanh đao cực kì lớn trên đầu ông ấy chém xuống 2 ng kia mất mạng . sau này ông cũng dùng chiêu này tấn công 1 bà gì chủ 1 cung . dù bà ấy tạo ra vòng tròn nội công cũng bị ổng chém xuống văng xa và mất trí nhớ ai biết chỉ cho mình vs nha
(Xem thêm)
Tại nhiều nhà hàng, có nơi tôi thấy tính thuế giá trị gia tăng vào hóa đơn, có nơi thì không. Tôi muốn hỏi thuế giá trị gia tăng là gì? Tại sao thực khách phải chịu thuế này?
Vì do yếu tố công việc nên chiếc laptop của mình phải sử dụng liên tục, nhiều khi cứ cắm sạc đó liên tục trong thời gian dài mà mình vẫn lắp pin ở đó không biết làm như vậy có gây ảnh hưởng gì không nhỉ ? ai giải đáp giùm em với
(Xem thêm)
Cắm sạc liên tục cho laptop có  là m sao không vậy?

Lê Bảo Mai

Thinkpad và set sạc từ 30% đến 90% chẳng tháo bao giờ, coi như không quan tâm, cắm sạc mọi lúc có...
Tôi làm việc với nhiều đồng nghiệp nam. Chồng tôi hay ghen, mỗi lần ở nhà thấy tôi trao đổi công việc qua điện thoại hay Facebook thì lại dò xét, nghi ngờ. Gần một năm nay, lấy lý do làm vợ phải chu toàn việc nhà, anh ép tôi bỏ việc. Tôi đồng ý vì không muốn anh cứ đau khổ vì nghi ngờ, phần vì kinh tế gia đình cũng không khó khăn. Tuy nhiên, tôi ở nhà anh vẫn chưa hài lòng. Vài tháng gần đây, anh ngăn cấm tôi cả việc ra ngoài gặp bạn, thậm chí về nhà bố mẹ đẻ. Tôi xin hỏi có phải tôi bị bạo hành tinh thần không? Nếu tôi xin ly hôn, đây có được coi là lý do không?
(Xem thêm)
Đầu năm 2016 mình mới mua một chiếc macbook để phục vụ cho công việc và giải trí.Nhưng mới sử dụng được một thời gian hiện nay mình thấy trên màn hình laptop của mình xuất hiện một vạch dọc theo màn hình màu đỏ? Đây là lỗi gì vậy mọi người ? Mình muốn mang máy tính đi bảo hành thì mang đi đâu vậy? Thấy tìm trên mạng thì có 2 trung tâm bảo hành tại số 148 Nguyễn Khánh Toàn và 109 Mai Hắc Đế đây có phải là trung tâm bảo hành ủy quyền không vậy mọi người? hay chỉ là cửa hàng tư nhân vậy? Nhờ được mọi người tư vấn và giải đáp thắc mắc giùm cái. Máy của mình còn bảo hành đến tháng 3/2017
(Xem thêm)
Tôi năm nay 30 tuổi, chưa lập gia đình và đang làm tại một công ty truyền thông với mức thu nhập bình quân hàng tháng khoảng 15 triệu đồng. Sau nhiều năm dành dụm, hiện tôi dư được số tiền 500 triệu đồng. Tôi dự định dùng số tiền này để mua miếng đất dự án ở quận ngoại thành như Thủ Đức hoặc quận 9 và để đấy chờ giá lên bán kiếm lời. Tuy nhiên, tôi cũng đang có dự định dùng só tiền này để mở một quán cà phê tại quận Bình Tân. Hiện tại tôi đang rất phân vân giữa hai phương án, không biết cách thức nào sẽ giúp tôi đạt được hiệu quả cao nhất? Ngoài ra, mỗi loại hình có những ưu và nhược điểm gì mà tôi nên chú ý? Rất mong nhận được sự góp ý, chia sẻ từ các độc giả.
(Xem thêm)
Em là học sinh lớp 12, thi vào ngành Nhật Bản học theo nguyện vọng cá nhân. Em dự tính sau khi học tiếng Nhật sẽ đi dạy, nhưng gia đình bảo em không nên làm giáo viên bởi rất cực, công việc lặp đi lặp lại nhàm chán và có nhiều lý do khác nhau để không nên theo nghiệp vụ sư phạm. Gia đình khuyên em nên chú tâm học một chuyên ngành, nghiệp vụ nào đó, sau đó sử dụng tiếng Nhật như một công cụ, điều đó sẽ giúp em có cơ hội làm việc lương cao hơn, nhưng bù lại sẽ phải chịu áp lực rất nhiều. Em thấy bản thân không phù hợp với công việc ở công ty, áp lực, cạnh tranh... Nhưng nếu chỉ có đơn thuần ngoại ngữ tiếng Nhật trong tay, em có thể làm gì được? Liệu một giáo viên dạy ngoại ngữ ở trung tâm mức lương cơ bản có đủ trang trải cuộc sống? Em có nghe đến việc phiên dịch tại nhà? Công việc đó là gì ạ, mọi người có thể giải thích cho em được không ạ? Em xin cảm ơn !
(Xem thêm)

Bạn có thể làm giáo viên, Phiên dịch, Biên dịch, hướng dẫn viên, trợ lý dự án, trưởng văn phòng đại...
Công việc căng thẳng cộng thêm ông người yêu lắm lời làm em stress quá, lại chả có thời gian đi chơi nên lúc nào người cũng căng như dây đàn, gặp ai cũng cáu gắt được. Em nghe nói là có một vài loại thực phẩm ăn vào có thể giúp giảm stress không biết có đúng không ạ? Loại thực phẩm đấy là gì và phải ăn với liệu lượng bao nhiêu để không trở thành con "tăng động" ạ?
(Xem thêm)

Kirito19

Ăn chocolate đi bạn. Chocolate là "thực phẩm hạnh phúc" đấy :3
Hành vi ném đá vào cảnh sát đang đi tuần tra khiến phải nhập viện cấp cứu sẽ bị xử lý về tội gì? Nếu nạn nhân là người thi hành công vụ thì việc xử phạt có khác gì không?
Có ai biết nhà tiền chế , nhà lắp ghép là gi ko??

Nguyễn Nhật Đình

Không biết là nhà gì nhưng chắc có sử dụng gian giao để làm
Tôi là công chức nhà nước ở Kiên Giang, gia đình và con nhỏ nên muốn mua xe 4 bánh để đi làm, lễ Tết đưa vợ con về nội, ngoại. Tôi mới học lái xong, chưa có kinh nghiệm hay kiến thức gì. Với số tiền này chỉ đủ để mua xe cũ, xin hỏi tôi nên mua xe gì đạt mấy tiêu chí cơ bản không cần đẹp hay thời trang, tính hiệu quả đặt lên hàng đầu.
(Xem thêm)
Em mắc bệnh khó ngủ, giờ trưa muốn chợp mắt một chút mà không tài nào ngủ được. Buổi tối em chỉ ngủ được từ 2 đến 3 tiếng. Cứ mỗi lần thức giấc em lại khó ngủ dù chẳng phải suy nghĩ gì về công việc và gia đình. Xin hỏi em bị bệnh gì? Làm thế nào để có giấc ngủ ngon? Em xin cám ơn.
(Xem thêm)

Thành viên tích cực

1

Binhminh5723

10 lượt cảm ơn
2

Trucdao.hoa

5 lượt cảm ơn
3

Trần Thanh Hà

2 lượt cảm ơn
4

Diemthuy

2 lượt cảm ơn
5

Hoang Long

2 lượt cảm ơn