Tìm kiếm theo danh mục
Khái niệm về pháp nhân hiện nay được quy định trong Bộ luật dân sự và Pháp lệnh hợp đồng kinh tế. Vậy có văn bản nào hướng dẫn rằng luật nào (trong hai luật trên) sẽ được áp dụng cho việc quy định về pháp nhân trong lĩnh vực thương mại (hay kinh tế) hay không?
(Xem thêm)

loc minh tung

Điều 94 Bộ luật Dân sự đưa ra khái niệm về pháp nhân, rằng một tổ chức được công nhận là pháp nhân...

Thành viên tích cực

1

Cúc Dại

4 lượt cảm ơn
2

Binhminh5723

4 lượt cảm ơn
3

Diemthuy

3 lượt cảm ơn
4

Trucdao.hoa

2 lượt cảm ơn
5

Nguyễn Văn Tâm

2 lượt cảm ơn