Giúp mình phân tích các nhân vật trong tác phẩm N hững đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi ?

letuananh1990

Hình tượng nhân vật Việt và Chiến trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình ...
Phân tích nhân vật Việt và Chiến trong " những đứa con trong gia đình "

JenniferLopez

Trích dẫn: Từ bài viết của mitdac Những đứa con trong gia đình”-Nguyễn Đình...
đ1: Phân tích Nét tính cách của 2 nhân vật Việt và Chiến trong truyện ngắn Những Đứa Con Trong Gia Đình của Nguyễn Thi. đ2: Phân tích các nhân vật trong truyện ngắn Những Đứa Con Trong Gia Đình của Nguyễn Thi.
(Xem thêm)

rain

[quote]Từ bài viết của [b]mitdac[/b] Những đứa con trong gia đình”-Nguyễn Đình Thi Nhà văn...
đ1: Phân tích nhân vật Người Đàn Bà Hàng Chài trong truyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa của NMC. đ2: Phân tích Tình Huống Truyện trong truyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa của NMC. đ3: Phân tích Nét tính cách của 2 nhân vật Việt và Chiến trong truyện ngắn Những Đứa Con Trong Gia Đình của Nguyễn Thi.
(Xem thêm)

HL_12710

*Điểm chung -Cùng sinh ra trong một gia đình chịu nhiều đau thương, mất mát, họ cùng có...
đ1: Phân tích nhân vật Người Đàn Bà Hàng Chài trong truyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa của NMC. đ2: Phân tích Tình Huống Truyện trong truyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa của NMC. đ3: Phân tích Nét tính cách của 2 nhân vật Việt và Chiến trong truyện ngắn Những Đứa Con Trong Gia Đình của Nguyễn Thi.
(Xem thêm)

Kocotien

Bạn có thể mua quyển Đỉnh Cao Văn Mẫu- Tác giả: Ko co tiền-NXB:Khoa Văn-hệ trung cấp- Đại học ...
Các bạn ơi giúp mình đề này nha

btkt_a3

Nếu như ba má Chiến ,chú thím Năm là khúc thượng nguồn của dòng sông thì chị em Việt và Chiến là...

Thành viên tích cực