Doraemon

Ra mấy hàng photo xung quanh các trường Đại học hỏi mua tài liệu Triết thì có cả đống [:D] Ngày...
Nếu đi học đến cấp 3 thôi, thì bạn sẽ được học về duy vật biện chứng. Phủ định duy tâm. Thế còn bạn, Duy tâm hay duy vật?

vi binh

đúng là ngày xưa đi học em được học về duy vật. Nhưng mà em vẫn sợ ma, vẫn tin vào thế giới sau khi...

Thành viên tích cực

1

Thủy Ngô

3 lượt cảm ơn
2

Huyền Chung

1 lượt cảm ơn
3

T.Tuấn A.Anh

1 lượt cảm ơn
4

loan thuy

1 lượt cảm ơn
5

tan leminhtancr

1 lượt cảm ơn