tranquynh 17/03/2009 - 13:01 Lịch sử

Làm cho em bài sử?

cau hoi: tieu su cua TRAN QUOC TOAN?.cam on

Kim

TRẦN QUỐC TOẢN ( 1267-1285 ) Trần Quốc Toản thuộc dòng dõi nhà vua và sinh vào năm Đinh Mão ( 1267...

Thành viên tích cực

1

Cỏ Nhân tạo Ngu

5 lượt cảm ơn
2

Nguyễn Mai Anh

4 lượt cảm ơn
3

Kim Dai Kien

4 lượt cảm ơn
4

Phạm Liên

4 lượt cảm ơn
5

Hanh Beo

3 lượt cảm ơn