Tìm kiếm theo danh mục
Tôi hỏi một số câu hỏi sau: theo "Luật chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào VN" mới được ban hành thi: 1. Luật này chỉ áp dụng với đối tượng là hàng hóa bán phá giá, các dịch vụ có là đối tượng của luật này không ? tôi ví dụ như dịch vụ bưu chính viễn thông chẳng hạn 2 luật nàu mới chỉ áp dụng với hàng hóa nhập khẩu và VN, vậy còn những hàng hóa sản xuất tại VN mà bán phá giá thì bị điều chỉnh theo luật nào ?
(Xem thêm)

hoang anh

1. Đúng như bạn hiểu, các quy định của Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004 của Uỷ ban...

Thành viên tích cực

1

Binhminh5723

12 lượt cảm ơn
2

Trucdao.hoa

5 lượt cảm ơn
3

Trần Thanh Hà

2 lượt cảm ơn
4

Diemthuy

2 lượt cảm ơn
5

Hoang Long

2 lượt cảm ơn