Đề 1: Viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu trình bày suy nghĩ của em về sự giàu đẹp của tiếng Việt. Trong đó có sử dụng trạng ngữ và dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu. Đề 2: Viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu nói về lòng say mê học văn của em hoặc ảnh hưởng của tác phẩm văn học đối với em. Trong đó có dùng ít nhất 1 câu bị động. Giúp mình với nha. Mình đang cần gấp
(Xem thêm)

len mang kiem nha
1: viết đoạn văn trình bày theo lối diễn dịch cho luận điểm sau" tinh thần yêu nước là thứ của cải quí giá". 2: viết đoạn văn theo chủ đề tự chọn từ 5->10 câu. trong đoạn văn có sử dụng 3 câu có hành động nói được thực hiện trực tiếp. một câu cí hành động nói thực hiện gián tiếp.
(Xem thêm)
Thay lời nhân vật Thuý Kiều (trong đoạn trích Thuý Kiều báo ân báo oán), em hãy viết đoạn văn kể lại cảnh báo ân Thúc Sinh, trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm.
Viết đoạn văn 10-12 câu nêu ý kiến của em về phẩm chất đạo đức của con người [:(] (phần này có chút liên wan đến văn nghị luận ấy!...) có sử dụng các kiểu câu đã học (gạch chân rõ ràng, và nêu tác dụng): + Nhân ái + Trung thực + Khiêm tốn
(Xem thêm)
Đề bài cho là: em hãy viết một đoạn văn trong đó có sử dụng ít nhất hai hàm ý và hãy phân tích tác dụng của việc sử dụng các hàm ý đó. Mình xin cảm ơn nhiều! [:D]
Đề 1: Viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu trình bày suy nghĩ của em về sự giàu đẹp của tiếng Việt. Trong đó có sử dụng trạng ngữ và dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu. Đề 2: Viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu nói về lòng say mê học văn của em hoặc ảnh hưởng của tác phẩm văn học đối với em. Trong đó có dùng ít nhất 1 câu bị động. Giúp mình với nha. Mình đang cần gấp[):D(]
(Xem thêm)
Các pạn có bạn nào giúp mình với : viết 1 đoạn văn (7 đến 10 câu) có sử dụng các kiến thức đã học (như trợ từ, thán từ, câu ghép......) về chủ đề gia đình hoặc bạn bè hoặc mái trường

Nguyễn Đăng Khoa

bạn đọc nhiều sách vào xem lại định nghĩa là làm được thôi mà

Sản phẩm liên quan

Thành viên tích cực

1

Mai Tường Vi

19 lượt cảm ơn
2

Nguyen Van Bien

2 lượt cảm ơn
3

Nguyễn Ngoc Khá

2 lượt cảm ơn
4

Nguyễn Thu Tran

1 lượt cảm ơn
5

Dung Thắng

1 lượt cảm ơn