• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

chân dung bác hồ

71 sản phẩm cho từ khóa “chân dung bác hồ”   |   Rao vặt (73)   |   Hỏi đáp (5)

Sắp xếp: Mới  |  GH Đảm bảo  |  Giá  |  Giá
Chân dung bác hồ 80cm
17.000.000 VNĐ
181
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Chân dung Bác Hồ D002
2.500.000 VNĐ
82
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Tượng chân dung Bác Hồ D016
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Tượng chân dung bác Hồ mạ vàng 9999
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Tượng chân dung Bác Hồ mạ vàng 9999 MV-001
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Tượng đồng Bác Hồ, tượng bán thân, chân dung Bác Hồ, cao 30cm
mynghevykym  ·  Hà Nội
4 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Tượng đồng Bác Hồ, tượng bán thân, chân dung Bác Hồ, cao 42cm
mynghevykym  ·  Hà Nội
4 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Tượng đồng bán thân cao 50cm, tượng chân dung Bác Hồ, tượng bày phòng họp
mynghevykym  ·  Hà Nội
4 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung bán thân
nguyenviet109  ·  Hà Nội
24/07/2014 - 16:09  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng đồng, tượng chân dung, bán thân người - MS15000
nguyenviet109  ·  Hà Nội
24/07/2014 - 16:09  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung
14.900.000 VNĐ / pho
389
mynghevykym  ·  Hà Nội
4 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung - T028
15.000.000 VNĐ
104
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Tượng chân dung - T035
15.000.000 VNĐ
93
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Tượng chân dung - T036
15.000.000 VNĐ
134
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Chân dung cụ Nguyễn Thành Bắc
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Tượng  chân dung - T038
14.900.000 VNĐ
142
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Tượng chân dung- T029
15.000.000 VNĐ
90
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Tượng chân dung - T030
15.000.000 VNĐ
75
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Tượng chân dung - T031
14.900.000 VNĐ
104
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Tượng chân dung - T033
14.900.000 VNĐ
117
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Tượng chân dung - T034
14.900.000 VNĐ
132
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Tượng chân dung - T037
15.000.000 VNĐ
73
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Chân dung nghệ sỹ
16.000.000 VNĐ
117
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Tượng chân dung Hồ Chủ Tịch
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Chân dung Hồ Chí Minh
16.000.000 VNĐ
132
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Chân dung bán thân Bác Hồ
1.500.000 VNĐ
198
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Tượng chân dung 60cm
16.000.000 VNĐ
132
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Đúc tượng chân dung T-008
1.490.000 VNĐ
239
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Đúc tượng chân dung T-012
15.000.000 VNĐ
107
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Đúc tượng chân dung
15.000.000 VNĐ
150
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Đúc tượng đồng, tượng chân dung vua Duy tân, điêu khắc tượng chân dung
mynghevykym  ·  Hà Nội
4 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Tượng Bác Hồ, tượng bán thân, tượng chân dung, cao 25cm
mynghevykym  ·  Hà Nội
4 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung, tượng đúc đồng, cao 38cm T-964
mynghevykym  ·  Hà Nội
4 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung Đại tướng Võ nguyên giáp 16cm
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Đúc tượng chân dung D01
18.000.000 VNĐ
24
langngheducdong  ·  Hà Nội
8 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D02
15.500.000 VNĐ
28
langngheducdong  ·  Hà Nội
8 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D03
15.500.000 VNĐ
12
langngheducdong  ·  Hà Nội
8 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D04
15.500.000 VNĐ
20
langngheducdong  ·  Hà Nội
8 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D05
15.500.000 VNĐ
12
langngheducdong  ·  Hà Nội
8 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D06
15.500.000 VNĐ
14
langngheducdong  ·  Hà Nội
8 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D020
21.000.000 VNĐ
14
langngheducdong  ·  Hà Nội
8 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D07
21.000.000 VNĐ
20
langngheducdong  ·  Hà Nội
8 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D08
15.500.000 VNĐ
16
langngheducdong  ·  Hà Nội
8 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D09
15.500.000 VNĐ
18
langngheducdong  ·  Hà Nội
8 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D010
21.000.000 VNĐ
22
langngheducdong  ·  Hà Nội
8 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D011
18.500.000 VNĐ
10
langngheducdong  ·  Hà Nội
8 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D012
18.000.000 VNĐ
26
langngheducdong  ·  Hà Nội
8 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D013
155.000.000 VNĐ
20
langngheducdong  ·  Hà Nội
8 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Ngựa đồng đứng tiền, phi chân, tung vó, cao 20cm
mynghevykym  ·  Hà Nội
4 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Bác Hồ TSVN002478
tsvn  ·  Hà Nội
17/07/2014 - 16:38  ·  Chat ngay
Xem thêm Tranh đá
Tranh thêu - Chân dung Bác Hồ 222071
bantranhtheuonline  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 17:35  ·  Gửi tin nhắn
Tấm chân dung Bác Hồ
Xem thêm Sách
Quà tặng - Chân dung Bác Hồ mạ vàng
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 10:49  ·  Chat ngay
Tranh thêu - Bác Hồ Kính Yêu 222074
bantranhtheuonline  ·  Hồ Chí Minh
15/07/2014 - 17:35  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Bác Hồ nhũ đồng cao BH80
Liên hệ gian hàng...
216
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 19:30  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Bác Hồ nhũ đồng cao BH200
Liên hệ gian hàng...
248
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 19:30  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Bác Hồ thạch cao 001
Liên hệ gian hàng...
114
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 19:30  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Bác Hồ nhũ đồng cao BH60
Liên hệ gian hàng...
269
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 19:30  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Bác Hồ nhũ đồng cao BH70
Liên hệ gian hàng...
229
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 19:30  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Bác Hồ nhũ đồng cao BH100
Liên hệ gian hàng...
178
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 19:30  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Hồ Chí Minh 01
Liên hệ gian hàng...
163
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 19:30  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Hồ Chí Minh 02
Liên hệ gian hàng...
331
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 19:30  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Hồ Chí Minh cao 1.1m
Liên hệ gian hàng...
236
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 19:30  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh
Liên hệ gian hàng...
117
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 19:30  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 1m, bục 1m5
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 19:30  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung 04
Liên hệ gian hàng...
258
Chân dung Hồ Chí Minh cao 1.1m (bục 1.345m)
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 19:30  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Hồ Chí Minh - Phù điêu Bác Hồ 1954
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 19:30  ·  Gửi tin nhắn
Tranh chân dung đá quý TSVN002027
Liên hệ gian hàng...
22
tsvn  ·  Hà Nội
17/07/2014 - 16:38  ·  Chat ngay
Xem thêm Tranh đá
Tranh đá quý Bác Hồ
Liên hệ gian hàng...
3.520
Xem thêm Tranh đá
Bác hồ ở chiến khu
Liên hệ gian hàng...
22.529
congtyVanAnh  ·  Hà Nội
28/06/2014 - 14:50  ·  Gửi tin nhắn
Xem thêm Tranh đá
Kết quả tìm kiếm rao vặt