• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

chân dung bác hồ

85 sản phẩm cho từ khóa “chân dung bác hồ”   |   Rao vặt (106)   |   Hỏi đáp (5)

Sắp xếp: Mới  |  GH Đảm bảo  |  Giá  |  Giá
Tượng chân dung Bác Hồ bằng đồng đỏ cao 70cm - Đồ đồng Mỹ Nghệ
286     0     0
dodongdaibai  ·  Bắc Ninh
17/11/2014 - 09:52  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung bác hồ 80cm
17.000.000 VNĐ
193     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 09:49  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Bác Hồ D002
2.500.000 VNĐ
82     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 09:19  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung Bác Hồ D016
111     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 12:06  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung bác Hồ mạ vàng 9999
127     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 09:19  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung Bác Hồ mạ vàng 9999 MV-001
124     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 09:19  ·  Gửi tin nhắn
Tượng đồng Bác Hồ, tượng bán thân, chân dung Bác Hồ, cao 30cm
76     0     0
mynghevykym  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 10:25  ·  Chat ngay
Tượng đồng Bác Hồ, tượng bán thân, chân dung Bác Hồ, cao 42cm
68     0     0
mynghevykym  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 10:25  ·  Chat ngay
Tượng đồng bán thân cao 50cm, tượng chân dung Bác Hồ, tượng bày phòng họp
134     0     0
mynghevykym  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 10:25  ·  Chat ngay
Tượng chân dung Bác Hồ DBT03
12.000.000 VNĐ / cái
18     0     0
ducdongdaibai  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 13:00  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung bán thân
320     0     0
nguyenviet109  ·  Hà Nội
19/11/2014 - 16:20  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng đồng, tượng chân dung, bán thân người - MS15000
219     0     0
nguyenviet109  ·  Hà Nội
19/11/2014 - 16:23  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung
14.900.000 VNĐ / pho
401     0     0
mynghevykym  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 10:13  ·  Chat ngay
Đúc tượng chân dung bằng đồng 09
286     0     0
dothophongthuy  ·  Hà Nội
20/11/2014 - 11:12  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung - T028
15.000.000 VNĐ
106     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 12:06  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung - T035
15.000.000 VNĐ
93     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 09:18  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung - T036
15.000.000 VNĐ
136     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 09:19  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung cụ Nguyễn Thành Bắc
185     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 12:07  ·  Gửi tin nhắn
Tượng  chân dung - T038
14.900.000 VNĐ
144     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 11:58  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung- T029
15.000.000 VNĐ
90     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 09:19  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung - T030
15.000.000 VNĐ
77     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 09:19  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung - T031
14.900.000 VNĐ
114     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 12:06  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung - T033
14.900.000 VNĐ
123     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 09:49  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung - T034
14.900.000 VNĐ
136     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 09:49  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung - T037
15.000.000 VNĐ
77     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 12:06  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung nghệ sỹ
16.000.000 VNĐ
127     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 09:19  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung Hồ Chủ Tịch
102     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 09:19  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Hồ Chí Minh
16.000.000 VNĐ
135     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 09:19  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung bán thân Bác Hồ
212     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 12:07  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung 60cm
16.000.000 VNĐ
136     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 09:12  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung T-008
241     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 09:12  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung T-012
114     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 09:12  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung
164     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 09:21  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng đồng, tượng chân dung vua Duy tân, điêu khắc tượng chân dung
164     0     0
mynghevykym  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 10:25  ·  Chat ngay
Tượng Bác Hồ, tượng bán thân, tượng chân dung, cao 25cm
60     0     0
mynghevykym  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 10:31  ·  Chat ngay
Tượng chân dung, tượng đúc đồng, cao 38cm T-964
47     0     0
mynghevykym  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 10:28  ·  Chat ngay
Tượng chân dung Đại tướng Võ nguyên giáp 16cm
34     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 12:07  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D01
24     0     0
langngheducdong  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 08:17  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D02
30     0     0
langngheducdong  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 08:17  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D03
16     0     0
langngheducdong  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 08:17  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D04
22     0     0
langngheducdong  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 08:17  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D05
15     0     0
langngheducdong  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 08:17  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D06
14     0     0
langngheducdong  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 08:17  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D020
19     0     0
langngheducdong  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 08:17  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D07
23     0     0
langngheducdong  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 08:17  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D08
22     0     0
langngheducdong  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 08:17  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D09
23     0     0
langngheducdong  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 08:17  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D010
25     0     0
langngheducdong  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 08:17  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D011
10     0     0
langngheducdong  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 08:17  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D012
32     0     0
langngheducdong  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 08:17  ·  Gửi tin nhắn
Đúc tượng chân dung D013
27     0     0
langngheducdong  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 08:17  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung mạ vàng DBTCD02
50.000.000 VNĐ / bức
5     0     0
ducdongdaibai  ·  Hà Nội
21/11/2014 - 09:18  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung DBTCD010
18.000.000 VNĐ / bức
5     0     0
ducdongdaibai  ·  Hà Nội
21/11/2014 - 09:18  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung DBTCD11
19.000.000 VNĐ / bức
9     0     0
ducdongdaibai  ·  Hà Nội
21/11/2014 - 09:18  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung DBTCD12
20.000.000 VNĐ / bức
5     0     0
ducdongdaibai  ·  Hà Nội
21/11/2014 - 09:18  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung DBTCD14
20.000.000 VNĐ / bức
9     0     0
ducdongdaibai  ·  Hà Nội
21/11/2014 - 09:18  ·  Gửi tin nhắn
Tạc tượng chân dung bằng đồng DBTTCD01
15     0     0
ducdongdaibai  ·  Hà Nội
13/11/2014 - 11:01  ·  Gửi tin nhắn
Tạc tượng chân dung bằng đồng DBTTCD02
9     0     0
ducdongdaibai  ·  Hà Nội
13/11/2014 - 11:01  ·  Gửi tin nhắn
Ngựa đồng đứng tiền, phi chân, tung vó, cao 20cm
112     0     0
mynghevykym  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 10:26  ·  Chat ngay
Tranh đá chân dung Bác Hồ T-512
352     0     0
congtyVanAnh  ·  Hà Nội
10/11/2014 - 21:47  ·  Gửi tin nhắn
Xem thêm Tranh đá
Chân dung Bác Hồ TSVN002478
57     0     0
tsvn  ·  Hà Nội
20/11/2014 - 21:44  ·  Chat ngay
Xem thêm Tranh đá
Tranh thêu - Chân dung Bác Hồ 222071
22     0     0
bantranhtheuonl...  ·  Hồ Chí Minh
11/11/2014 - 14:35  ·  Gửi tin nhắn
Tranh đồng Chân dung Bác Hồ DBTR026
5     0     0
ducdongdaibai  ·  Hà Nội
21/11/2014 - 09:18  ·  Gửi tin nhắn
Tranh đá quý Bác Hồ
3.665     0     0
Xem thêm Tranh đá
Tranh Bác Hồ làm việc VA03
8.372     0     0
congtyVanAnh  ·  Hà Nội
10/11/2014 - 21:48  ·  Gửi tin nhắn
Xem thêm Tranh đá
Quà tặng - Chân dung Bác Hồ mạ vàng
106     0     0
dodong_viet  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 12:06  ·  Gửi tin nhắn
Tấm chân dung Bác Hồ
17     0     0
Xem thêm Sách
Tranh thêu - Bác Hồ Kính Yêu 222074
19     0     0
bantranhtheuonl...  ·  Hồ Chí Minh
11/11/2014 - 14:35  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Bác Hồ nhũ đồng cao BH70
234     0     0
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 20:06  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Bác Hồ nhũ đồng cao BH200
257     0     0
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 20:06  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Bác Hồ thạch cao 001
Liên hệ gian hàng...
118     0     0
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 20:06  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Bác Hồ nhũ đồng cao BH60
275     0     0
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 20:06  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Bác Hồ nhũ đồng cao BH80
220     0     0
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 20:06  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Bác Hồ nhũ đồng cao BH100
182     0     0
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 20:06  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Hồ Chí Minh 01
Liên hệ gian hàng...
163     0     0
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 20:05  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Hồ Chí Minh - Phù điêu Bác Hồ 1954
212     0     0
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 20:06  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 1m, bục 1m5
169     0     0
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 20:06  ·  Gửi tin nhắn
Tượng chân dung 04
Liên hệ gian hàng...
258     0     0
Chân dung Hồ Chí Minh 02
Liên hệ gian hàng...
331     0     0
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 20:05  ·  Gửi tin nhắn
Chân dung Hồ Chí Minh cao 1.1m
Liên hệ gian hàng...
238     0     0
denhatthachcao  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 20:05  ·  Gửi tin nhắn
Trang:  1  2   
Kết quả tìm kiếm rao vặt