Đặc điểm chính của cây gỗ NGHIẾN

Tên địa phương: NGHIẾN ĐỎ, KIÊNG ĐỎ Tên các nước lân cận: Tên khoa học: Burretiodendron hsienmu Chunet How. Họ thực vật: Tiliaceae Tên thương phẩm: Iron-wood Mô tả cây: Vỏ xám dày, bong từng mảng,. Lá đơn, mọc nách, cứng dày, có 3 gân gốc, lúc tươi màu đỏ. Hoa màu trắng vàng, đơn tính. Quảnang có 5 cánh rộng, hoa...