• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

giay y

6.887 sản phẩm cho từ khóa “giay y”   |   Rao vặt (525)   |   Hỏi đáp (86)

Sắp xếp: Mới  |  GH Đảm bảo  |  Giá  |  Giá
Giấy điện tim 3 cần fukada ME 063F30-H03
Giấy điện tim  fukuda 1 cần/50x30
Giấy điện tim (1 cần.3 cần)
Giấy điện tim 1 cần
44.000 VNĐ
109
Giấy điện tim HEWLETT PACKARD M2481 A
Giấy điện tim SCHILLER AT-1
Giấy điện tim SCHILLER AT 101
Giấy điện tim inomed G-80 (80X20)
Giấy monitor sản khoa bionet FC 700
Giấy monitor sản khoa bionet/FC 1400(152X30)
Giấy monitor sản khoa FETATRACK 310(112X100X150)
Giấy monitor sản khoa bionics BFM-900(114X30)
Giấy in máy phân tích huyết học BM Vietnam
Giấy in monitor sản khoa FC 700
Giấy in monitor sản khoa FC 1400
Giấy điện tim 1 cần 50x30 Fukuda
16.000 VNĐ / Cuộn
195
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy Monitor sản khoa TOITU 0030-005(có lỗ)
Giấy điện tim 3 cần Nihon Koden/ Fukuda Denshi (63x30)
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy điện tim 12 cần Fukuda ME 210F60-H05 (210x150x400)
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy điện tim 6 cần Fukuda ME 145F60-H05 (145x150x400)
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy điện tim 3 cần Fukuda ME 063F30-H03 (63x100x300)
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy điện tim 3 cần Progetti EPGP6 View (110x20)
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy điện tim 1 cần Macquerie CT100 (57x15)
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy điện tim 3 cần Innomed G-80, BTS-310, NewTech 3105B, Edan SE-3 (80x20)
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy điện tim 6 cần Kenz-Suzuken (112x27)
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy điện tim 1 cần Nihon Koden (50x100x300)
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy điện tim Nihon Koden RQS 145-3 (cuộn 145 x 30)
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy điện tim Nihon Koden RQS 210-3
105.000 VNĐ / Cuộn
94
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Điện cực tim nền giấy 3M™ Red Dot™ 2239
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Nón giấy y tế chưa tiệt trùng GT058-201
tbhoangkim  ·  Hồ Chí Minh
12/09/2014 - 09:28  ·  Gửi tin nhắn
Nón giấy y tế đã tiệt trùng GT058-201
tbhoangkim  ·  Hồ Chí Minh
12/09/2014 - 09:28  ·  Gửi tin nhắn
Khẩu trang giấy y tế TA027
Giấy fax nhiệt Dapha
14.000 VNĐ
3.583
Giấy điện tim Nihon Koden RQS 210-3
Giấy Điện Tim Cardioline ar-1200adv (120*20)
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy điện tim Nihon Koden RQS 145-3 (cuộn 145 x 30)
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy điện tim Nihon Koden RQS 145-3  (145 x 30, có 3 đường sọc)
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy điện tim cardiorapid k-130b
22.000 VNĐ / xấp
74
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy điện tim GE/marquette.MAC400
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy điện tim GE/marquette.MAC500
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy điện tim fukuda denshi FX7202,sọc đỏ
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy điện tim ken dùng cho cardio 302(112*90*300)
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy điện tim newtech/biocare neucardio E12
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy điện tim 12 cần Schiller AT-2 (210*280*215)
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy điện tim Hewlett Packard M2483 A
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy điện não nihonkoden FV-245(245*300*1000)
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy monitor sản khoa,bistos,ATM,BT-300,FM-1(120*30)
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy monitor sản khoa bionics IFM500/biosys(100*120*250)
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy in cho máy clinitek 50,máy sinh hóa (57*20)
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy in cho máy sinh hóa 50*20
16.500 VNĐ / cuộn
65
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy monitor sản khoa biosy/bionic BFM 800(112*120*250)
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy monitor sản khoa bitos BT-300,FS130(130*120*250)
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy điện tim 6 cần Nihon Koden FQW110-2-140 (110x140x200)
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy monitor sản khoa Bistos BT-300, FS130 (130 x 120 x 250)
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy monitor sản khoa Toitu 0030-023T
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy monitor sản khoa Bistos ATM BT-300 FM-1 (120*30)
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy monitor sản khoa Bionet FC 1400 (152*30)
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy monitor sản khoa Corometrics 145 AAO (140*30)
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy điện tim 6 cần Fukuda Denshi FX 7202, Edan SE-601
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy monitor sản khoa Hewlett Packard HP M1911A, Philips Avalon FM-20
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy monitor sản khoa Corometrics AAO/CAO 4305
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy monitor sản khoa Biosys/Bionics IFM 500
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy monitor sản khoa Bionet FC700
110.000 VNĐ / Cuộn
13
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy điện tim Schiller AT 101
38.000 VNĐ / Xấp
10
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy điện tim Hewlett Packard M2481A - 1707A
hoangtienmedical  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 11:18  ·  Chat ngay
Giấy điện tim 1 cần (sọc cam) /50*30
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy điện tim 1 cần (sọc cam)/50*30
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy điện tim Macquerie CT 100 (sọc xanh)/57*15
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy điện tim Gima (sọc đỏ)/58*20
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Giấy điện tim 3 cần  Progetti EPG PLUS, EPG 1/3 (sọc đỏ)/60*30
tbytenguyentan  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 22:53  ·  Gửi tin nhắn
Trang:  1  2  3  4  ..