Quy trình mua hàng

 1. Lựa chọn sản phẩm cần mua.
 2. Xem lại giỏ hàng.
 3. Đăng ký thông tin người đặt hàng.
 4. Lựa chọn hình thức thanh toán.
 5. Xác nhận lại thông tin và gửi đơn đặt hàng.
 6. Kiểm tra lại đơn đăng ký đặt hàng
 • Sau khi lựa chọn sản phẩm mình yêu thích các bạn có thể lựa chọn công ty bán hợp lý nhất để thực hiện giao dịch mua hàng


 • Trên trang web của gian hàng bạn chọn vào mục Mua hàng để add sản phẩm mình lựa chọn vào giỏ hàng
 • Bạn có thể xem và tùy chọn sản phẩm trong giỏ hàng của mình :

             - Để tiếp tục việc lựa chọn sản phẩm bạn bấm vào Tiếp tục mua hàng
           - Bạn có thể nhập lại số lượng sản phẩm mình muốn mua tại ô Số lượng. Hay check vào ô Xóa để bỏ sản phẩm ra khỏi giỏ hàng. Sau đó bạn bấm vào mục Tính lại để xem giỏ hàng hiện tại của mình
             - Để thực hiện việc giao dịch mua sản phẩm các bạn bấm vào Thanh toán
 • Tiếp theo bạn cần điền đầy đủ các thông tin của người mua hàng và người nhận hàng theo mẫu đăng ký (Nếu bạn là người nhận hàng, bạn có thể check vào ô Thông tin người nhận trùng với thông tin người đặt hàng website sẽ tự động chuyển các thông tin của bạn điền ở trên vào mục thông tin của người nhận hàng)

 


 • Sau khi điền đầy đủ các thông tin bạn lựa chọn hình thức thanh toán và bấm vào Tiếp theo bước 2 để chuyển sang xem lại thông tin của công ty và cách thức thanh toán

 

 • Sau khi xem lại các phương thức thanh toán, bạn bấm vào Tiếp theo bước 3 để khẳng định thông tin và đặt hàng. Bạn xem lại giỏ hàng và đơn đặt hàng 1 lần nữa và bấm vào mục Gửi đơn đặt hàng để thực hiện việc gửi đơn đặt hàng tới công ty bán sản phẩm đó
 •  

  • Sau khi đăng ký sản phẩm khác khoảng 1 phút, sẽ có 1 email tự động gửi về đơn đăng ký đặt hàng về email của bạn để bạn có thể dễ dàng kiểm tra lại khi cần thiết: