• Hỗ trợ
 • Tuyển dụng
 • Nạp tiền
 • Đăng ký
 • Đăng nhập

khung ảnh gỗ

430 sản phẩm cho từ khóa “khung ảnh gỗ”   |   Rao vặt (244)

Sắp xếp: Mới  |  GH Đảm bảo  |  Giá  |  Giá
Khung ảnh bản 3cm 40x60
1.837     0     0
bangtuanha  ·  Hà Nội
20/11/2014 - 17:24  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh gỗ phẳng màu kem 10x15cm
650     0     0
myphoto  ·  Hà Nội
20/11/2014 - 11:22  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh gỗ phẳng màu kem 13x18cm
725     0     0
myphoto  ·  Hà Nội
20/11/2014 - 11:22  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh gỗ màu sắc 13x18cm
70.000 VNĐ / chiếc
423     0     0
myphoto  ·  Hà Nội
20/11/2014 - 11:22  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh gỗ màu sắc 15x21cm
90.000 VNĐ / chiếc
404     0     0
myphoto  ·  Hà Nội
20/11/2014 - 11:22  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh gỗ phẳng màu trắng 13x18
1.093     0     0
myphoto  ·  Hà Nội
20/11/2014 - 11:22  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh gỗ phẳng màu trắng 10x15
1.311     0     0
myphoto  ·  Hà Nội
20/11/2014 - 11:22  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh gỗ màu nâu đen 10x15 cm
881     0     0
myphoto  ·  Hà Nội
20/11/2014 - 11:22  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh gỗ hình chữ nhật 5 inch K1006 140g
34     0     0
zhumao  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:37  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh gỗ hình chữ nhật 6 inch K1007 140g
56     0     0
zhumao  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:37  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh gỗ hình chữ nhật A4 K1008 360g
74     0     0
zhumao  ·  Hà Nội
18/11/2014 - 10:56  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 5 khung ảnh gỗ cao cấp kèm đề can - Mã KA008B
20     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 5 khung ảnh gỗ cao cấp kèm đề can - Mã KA008A
5     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 6 khung ảnh gỗ cao cấp - Mã KA10
14     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 6 khung ảnh gỗ cao cấp kèm đề can - Mã KA016
15     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ khung ảnh gỗ cao cấp KA026
11     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 8 khung ảnh gỗ cao cấp KA8B
4     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 10 khung ảnh gỗ cao cấp KA0007F
8     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 10 khung ảnh gỗ cao cấp KA007G
9     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 10 khung ảnh gỗ cao cấp KA10B
6     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 10 khung ảnh gỗ cao cấp kèm decal KA007H
7     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 10 khung ảnh gỗ cao cấp kèm decal  KA007C
11     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 9 khung ảnh gỗ cao cấp kèm decal KA010
11     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 9 khung ảnh gỗ cao cấp kèm decal KA009B
8     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 11 khung ảnh gỗ cao cấp KA11B
10     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 11 khung ảnh gỗ cao cấp KA025
4     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 11 khung ảnh gỗ cao cấp kèm đồng hồ KA004B
23     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 11 khung ảnh gỗ cao cấp KA004
15     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 12 khung ảnh gỗ cao cấp kèm decal KA009A
1     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 13 khung ảnh gỗ cao cấp kèm decal KA005
5     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 13 khung ảnh gỗ cao cấp KA024
15     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 13 khung ảnh gỗ cao cấp kèm decal KA021
5     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 14 khung ảnh gỗ cao cấp KA019
11     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 15 khung ảnh gỗ cao cấp kèm decal KA012
10     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 17 khung ảnh gỗ cao cấp kèm đồng hồ KA011
12     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 18 khung ảnh gỗ cao cấp KA18B
14     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 18 khung ảnh gỗ cao KA020
13     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 18 khung ảnh gỗ cao cấp kèm decal KA006
8     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 20 khung ảnh gỗ cao cấp KA003
13     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 20 khung ảnh gỗ cao cấp 20 KA017
10     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 23 khung ảnh gỗ cao cấp KA023
19     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 23 khung ảnh gỗ cao cấp KA013
10     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 28 khung ảnh gỗ cao cấp KA014
12     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 28 khung ảnh gỗ cao cấp KA014
5     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 30 khung ảnh gỗ cao cấp KA015
8     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh gỗ treo Family
11     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
15/11/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bộ 5 khung ảnh gỗ cao cấp kèm Decal Hoa anh đào - mã KA043
31     0     0
Hamode  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 09:55  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh bản 3cm 35x45
741     0     0
bangtuanha  ·  Hà Nội
20/11/2014 - 17:24  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh bản 3cm 35x50
751     0     0
bangtuanha  ·  Hà Nội
20/11/2014 - 17:24  ·  Gửi tin nhắn
Khung hình gỗ thông cao cấp XK đi Úc
3.345     0     0
lethuypainter  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 20:44  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh 20x25 màu bạc
70.000 VNĐ / cái
467     0     0
lethuypainter  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 20:44  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh 20x25cm màu đen
60.000 VNĐ / cái
410     0     0
lethuypainter  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 20:44  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh 13x18cm
70.000 VNĐ / cái
290     0     0
lethuypainter  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 20:44  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh màu trắng 15x21 cm
648     0     0
myphoto  ·  Hà Nội
20/11/2014 - 11:22  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh hình ngôi nhà màu trắng 10x15 cm
735     0     0
myphoto  ·  Hà Nội
20/11/2014 - 11:22  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh 3 hình K01
200.000 VNĐ / cái
224     0     0
lethuypainter  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 13:27  ·  Gửi tin nhắn
Bộ kẹp gỗ trắng và khung ảnh giấy K0331 90g
2.125     0     0
zhumao  ·  Hà Nội
13/11/2014 - 15:16  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh vuông trắng đen KA001
483     0     0
khungbangkhen  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 10:05  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh vuông xanh KA002
476     0     0
khungbangkhen  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 10:04  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh chữ nhật trắng đen KA003
686     2     0
khungbangkhen  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 10:04  ·  Gửi tin nhắn
01686661056
còn mẫu này không ạ
ngân
Hi, cho em hỏi khung này bỏ đc cỡ hình bao nhiu?
Khung ảnh chữ nhật kem KA004
827     1     0
khungbangkhen  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 10:04  ·  Gửi tin nhắn
phuonglnt@yahoo.com
kích tước bao nhiêu vậy?
Khung ảnh đôi bo blue
75.000 VNĐ / cái
70     0     0
lethuypainter  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 20:44  ·  Gửi tin nhắn
Bộ khung ảnh treo tường Hàn Quốc
480     0     0
dealsaigonvn  ·  Hồ Chí Minh
17/11/2014 - 11:07  ·  Chat ngay
Khung ảnh vintage hoa văn vuông V018
36     0     0
vietgiftcenter  ·  Hồ Chí Minh
14/11/2014 - 12:14  ·  Chat ngay
Khung ảnh để bàn gỗ màu trắng 9x12cm
1.149     2     0
lethuypainter  ·  Hồ Chí Minh
18/11/2014 - 21:00  ·  Gửi tin nhắn
lethuypainter
Khung có nhiều size cho bạn thoải mái lựa chọn, Sản phẩm luôn có sẵn hàng tại KHUNG XINH
lethuypainter
Tất cả sản phẩm đều có sẵn tại Khung Xinh

* ĐẶC BIỆT : Khung Xinh có giá sỉ ưu đãi cho đơn hàng số lượng ... Xem thêm
Khung ảnh để bàn tiệc cưới - Bộ Khung trắng Bo Xanh Chuối ( Bộ 4 khung )
283     1     0
lethuypainter  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 13:43  ·  Gửi tin nhắn
lethuypainter
So beautiful
Khung trang trí tiệc cưới - Khung ảnh để bàn màu gỗ tự nhiên
168     0     0
lethuypainter  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 13:27  ·  Gửi tin nhắn
Khung trang trí tiệc cưới - Khung màu gỗ tự nhiên
129     0     0
lethuypainter  ·  Hồ Chí Minh
13/11/2014 - 13:26  ·  Gửi tin nhắn
Khung ảnh NYTTJA/ Frame, black
90.000 VNĐ / chiếc
50     0     0
snapdeal  ·  Hà Nội
10/11/2014 - 15:13  ·  Chat ngay
Khung ảnh NYTTJA Frame, black (18*24)
29     0     0
snapdeal  ·  Hà Nội
10/11/2014 - 15:13  ·  Chat ngay
Khung ảnh Nyttja / Frame, assorted colours - Ikea, Thụy Điển
54     0     0
snapdeal  ·  Hà Nội
10/11/2014 - 15:13  ·  Chat ngay
Khung ảnh NYTTJA Frame, white - IKEA
31     0     0
snapdeal  ·  Hà Nội
10/11/2014 - 15:13  ·  Chat ngay
Khung ảnh NYTTJA Frame, white - IKEA
38     0     0
snapdeal  ·  Hà Nội
10/11/2014 - 15:13  ·  Chat ngay
Khung ảnh NYTTJA Frame, assorted colours - IKEA
39     0     0
snapdeal  ·  Hà Nội
10/11/2014 - 15:13  ·  Chat ngay
Khung ảnh NYTTJA Frame, assorted colours - IKEA
25     0     0
snapdeal  ·  Hà Nội
10/11/2014 - 15:12  ·  Chat ngay
Khung ảnh Nyttja Frame, black - Ikea, Thụy Điển
41     0     0
snapdeal  ·  Hà Nội
10/11/2014 - 15:12  ·  Chat ngay
Khung ảnh Nyttja Frame, white - Ikea, Thụy Điển
52     0     0
snapdeal  ·  Hà Nội
10/11/2014 - 15:12  ·  Chat ngay
Khung ảnh NYTTJA Frame, assorted colours - IKEA, THỤY ĐIỂN
39     0     0
snapdeal  ·  Hà Nội
10/11/2014 - 15:12  ·  Chat ngay
Khung ảnh NYTTJA Frame, black - IKEA, THỤY ĐIỂN
74     0     0
snapdeal  ·  Hà Nội
10/11/2014 - 15:13  ·  Chat ngay
Khung ảnh NYTTJA Frame, white - Ikea, Thụy Điển
21     0     0
snapdeal  ·  Hà Nội
10/11/2014 - 15:13  ·  Chat ngay
Trang:  1  2  3  4  ..