Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Máy bộ đàm cầm tay, ≥ 5

Có tất cả 93 sản phẩm
KIRISUN PT 3100
1.300.000₫
10 gian hàng bán
2.579
Feidaxin FD-55A
1.300.000₫
16 gian hàng bán
1.444
Motorola GP-338 Plus
4.300.000₫
15 gian hàng bán
2.468
Bộ đàm chuyên dụng HYT TC-600 VHF/ U1
1.180.000₫
12 gian hàng bán
2.204
Feidaxin FD-850Plus
1.050.000₫
13 gian hàng bán
1.003
Feidaxin FD-850
950.000₫
11 gian hàng bán
1.4561
Kenwood TK-2170/tK-3170
550.000₫
24 gian hàng bán
17.079
Baofeng BF480S
950.000₫
8 gian hàng bán
1.502
Baofeng BF-V6
950.000₫
9 gian hàng bán
1.613
Baofeng BF-520
900.000₫
8 gian hàng bán
2.132
Baofeng BF-568
950.000₫
7 gian hàng bán
1.464
Máy bộ đàm gắn xe Motorola GM-3188
4.750.000₫
10 gian hàng bán
4.037
BFDX BF-5208
950.000₫
7 gian hàng bán
1.649
BFDX BF-6600
1.250.000₫
6 gian hàng bán
1.433
BFDX BF-8800
1.450.000₫
7 gian hàng bán
1.658
HYT TC-268s VHF
1.350.000₫
9 gian hàng bán
1.618
Bộ đàm chuyên dụng HYT TC-600 VHF/ V1
1.180.000₫
11 gian hàng bán
1.716
Bộ đàm VHF IC-F3021T
4.150.000₫
10 gian hàng bán
2.446
BST-868 (UHF)
1.150.000₫
6 gian hàng bán
1.442
Máy bộ đàm BFDX BF-5118 (BF5118)
950.000₫
7 gian hàng bán
5.672
 ICOM IC-V85
1.750.000₫
13 gian hàng bán
4.076
BFDX BF-6208
1.750.000₫
7 gian hàng bán
1.886
Motorola GP 3688
1.300.000₫
12 gian hàng bán
1.624
Icom VHF IC-V80 (Phiên bản 50)
1.050.000₫
22 gian hàng bán
1.995
Motorola GP-338
3.800.000₫
18 gian hàng bán
2.469
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3206
550.000₫
20 gian hàng bán
2.4731
Bộ đàm Hypersia A2
900.000₫
2 gian hàng bán
436
Máy bộ đàm Kenwood TM-281A/TM-481A
3.200.000₫
11 gian hàng bán
879
Máy bộ đàm Kenwood NX-420 (Kỹ thuật số)
3.650.000₫
6 gian hàng bán
685
Kenwood TH-K4AT
1.000.000₫
15 gian hàng bán
2.600
KIRISUN PT 2208S
1.800.000₫
11 gian hàng bán
2.048
Bộ đàm KENWOOD TK - K2AT (K4AT)
1.300.000₫
20 gian hàng bán
3.683
Motorola GP-2000s
2.100.000₫
21 gian hàng bán
14.266
Motorola GP-1200
950.000₫
10 gian hàng bán
1.109
Kenwood TK-2212/TK3212
700.000₫
19 gian hàng bán
6.701
HYT TC-368s UHF
900.000₫
8 gian hàng bán
1.131
Bộ đàm chuyên dụng HYT TC-600 VHF/ V2
1.100.000₫
8 gian hàng bán
1.637
KENWOOD TM 271A
3.500.000₫
9 gian hàng bán
3.951
Icom IC-F3002
2.350.000₫
13 gian hàng bán
12.086
Icom IC-F4002
2.190.000₫
13 gian hàng bán
12.542
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3107
1.150.000₫
(39)
  baongantelecom  · Hà Nội
09/01/2017
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3107
450.000₫
43 gian hàng bán
324.3867
Motorola GP328 Plus
450.000₫
31 gian hàng bán
9.168