Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Thiết bị hội thảo, China

Có tất cả 46 sản phẩm
SoundStation2 conference phone, expandable, w/display
12.240.000₫
7 gian hàng bán
1.365
Thiết bị hội nghị Jabra Speak 510
3.880.000₫
6 gian hàng bán
11.382
Polycom SoundStation 2
12.750.000₫
10 gian hàng bán
9.6611
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.300.000₫
10 gian hàng bán
4.142
Polycom SoundStation 2TM-None EX
11.230.000₫
8 gian hàng bán
1.953
Polycom SoundStation2 conference
11.280.000₫
10 gian hàng bán
2.706
Polycom SoundStation VTX 1000
29.870.000₫
12 gian hàng bán
4.0261
Polycom SoundStation 2TM - Ex
16.000.000₫
5 gian hàng bán
1.772
Polycom Soundstation2 EX Microphones
4.700.000₫
10 gian hàng bán
2.410
SoundStation2W Expandable
19.000.000₫
5 gian hàng bán
1.114
Bộ điều khiển trung tâm CR-M3101
21.252.000₫
(1)
2 gian hàng bán
4.575
ClearOne Max Wireless
24.000.000₫
4 gian hàng bán
1.684
KATO 1080P-3X-G2 USB HD PTZ Video Conferencing Camera
13.590.000₫
2 gian hàng bán
547
Kato 1080P-0X USB HD PTZ Video Conferencing Camera
10.700.000₫
2 gian hàng bán
409
Kato 720P-10X-G2 USB HD PTZ Video Conferencing Camera
16.300.000₫
2 gian hàng bán
652
Kato 720P-4X-G2 USB HD PTZ Video Conferencing Camera
13.690.000₫
2 gian hàng bán
679
Micro chủ tọa SC600A
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.047
ClearOne MAX IP
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.096
TAIDEN HCA-3655D
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
811
Mico chủ toạ cần dài TAIDEN HSC – 3655C
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.275
Clearone max Attach IP
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
716
 Bộ điều khiển TAIDEN HCS–3600MAP
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
801
  Micro đại biểu KTS CR-M310A2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.393
Micro chủ tọa KTS CR-M310A2
Liên hệ gian hàng...
(1)
1 gian hàng bán
2.068
T-KOKO MC501
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
709
T-KOKO MC502
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
700
T-KOKO MC900
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
505
T-KOKO MC901
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
835
T-KOKO MC902
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
631
T-KOKO MC903V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
627
T-KOKO MC904C
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
588
T-KOKO FS905
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
525
T-KOKO HB906
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
451
MAX EX Expansion Kits
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
468
Sing Audio SC600
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
625
Itelecom CCS-800
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
126
Bộ điều khiển trung tâm Itelecom CCS-800
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
269
Cáp mở rộng Itelecom CCS-800
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
139
Itelecom CS-800
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
195
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.600.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
03/02/2017
12.750.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
03/02/2017
49.900.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
03/02/2017
Polycom SoundStation VTX 1000
34.100.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
03/02/2017
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
13.800.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
03/02/2017
12.750.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
08/02/2017
52.200.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
08/02/2017
SoundStation2 conference phone, expandable, w/display
12.240.000₫
7 gian hàng bán
1.365