Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Thiết bị hội thảo, China

Có tất cả 55 sản phẩm
SoundStation2W Expandable
18.999.000₫
5 gian hàng bán
1.213
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.200.000₫
11 gian hàng bán
4.244
Polycom SoundStation 2TM-None EX
11.230.000₫
8 gian hàng bán
1.992
Polycom SoundStation VTX 1000
29.870.000₫
12 gian hàng bán
4.1161
Polycom SoundStation2 conference
11.280.000₫
9 gian hàng bán
2.772
ClearOne Max Wireless
23.900.000₫
3 gian hàng bán
1.708
SoundStation2 conference phone, expandable, w/display
12.240.000₫
6 gian hàng bán
1.425
Thiết bị hội nghị Jabra Speak 510
3.880.000₫
6 gian hàng bán
21.601
Polycom SoundStation 2
12.500.000₫
9 gian hàng bán
9.9071
Polycom SoundStation 2TM - Ex
16.000.000₫
4 gian hàng bán
1.802
Polycom Soundstation2 EX Microphones
5.000.000₫
12 gian hàng bán
2.500
Bộ điều khiển trung tâm CR-M3101
21.252.000₫
(1)
1 gian hàng bán
4.611
Micro chủ tọa SC600A
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.053
ClearOne MAX IP
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.123
TAIDEN HCA-3655D
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
817
Mico chủ toạ cần dài TAIDEN HSC – 3655C
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.299
Clearone max Attach IP
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
743
 Bộ điều khiển TAIDEN HCS–3600MAP
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
813
  Micro đại biểu KTS CR-M310A2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.408
Micro chủ tọa KTS CR-M310A2
Không có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
2.092
T-KOKO MC501
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
718
T-KOKO MC502
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
709
T-KOKO MC900
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
514
T-KOKO MC901
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
850
T-KOKO MC902
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
640
T-KOKO MC903V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
636
T-KOKO MC904C
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
600
T-KOKO FS905
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
546
T-KOKO HB906
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
463
MAX EX Expansion Kits
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
486
Sing Audio SC600
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
643
Itelecom CCS-800
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
138
Bộ điều khiển trung tâm Itelecom CCS-800
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
281
Cáp mở rộng Itelecom CCS-800
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
145
Itelecom CS-800
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
198
Itelecom PHD-6000
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
144
Itelecom PH-6000
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
119
Bộ điều khiển trung tâm hội thảo KTS Restmoment RX-M2000
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
367
Micro chủ tọa KTS Restmoment RX-C2000
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
396
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.600.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
21/04/2017
12.750.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
21/04/2017
49.900.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
26/04/2017
Polycom SoundStation VTX 1000
34.100.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
21/04/2017
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
13.800.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
21/04/2017
Toa TS-774
2.205.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
19/04/2017
Toa YP-M101
872.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
19/04/2017
Toa TS-774
1.000.000₫
  dientuminhquan  · Hà Nội
13/04/2017
3.329.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
19/04/2017
5.082.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
19/04/2017
3.250.000₫
  dientuminhquan  · Hà Nội
13/04/2017
8.012.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
19/04/2017