Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Thiết bị hội thảo, China

Có tất cả 56 sản phẩm
Polycom SoundStation2 conference
11.600.000₫
8 gian hàng bán
2.802
Thiết bị hội nghị Jabra Speak 510
3.880.000₫
6 gian hàng bán
21.766
Polycom SoundStation 2
12.750.000₫
9 gian hàng bán
10.0091
Polycom Soundstation2 EX Microphones
5.000.000₫
10 gian hàng bán
2.515
Polycom SoundStation 2TM - Ex
13.750.000₫
4 gian hàng bán
1.814
Polycom SoundStation 2TM-None EX
11.650.000₫
8 gian hàng bán
2.007
SoundStation2W Expandable
18.999.000₫
2 gian hàng bán
1.264
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.200.000₫
9 gian hàng bán
4.274
Polycom SoundStation VTX 1000
31.500.000₫
11 gian hàng bán
4.1701
ClearOne Max Wireless
23.900.000₫
3 gian hàng bán
1.723
SoundStation2 conference phone, expandable, w/display
12.950.000₫
5 gian hàng bán
1.455
Micro chủ tọa KTS Restmoment RX-C3000 cần dài 49cm
9.900.000₫
4 gian hàng bán
1.487
Bộ điều khiển trung tâm CR-M3101
21.252.000₫
(1)
1 gian hàng bán
4.641
Camera Kato 1080P-10X-G2
23.265.000₫
1 gian hàng bán
502
KATO 1080P-3X-G2 USB HD PTZ Video Conferencing Camera
12.969.000₫
1 gian hàng bán
637
Kato 1080P-0X USB HD PTZ Video Conferencing Camera
10.593.000₫
1 gian hàng bán
469
Kato 720P-10X-G2 USB HD PTZ Video Conferencing Camera
17.325.000₫
1 gian hàng bán
787
Micro chủ tọa SC600A
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.071
ClearOne MAX IP
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.129
TAIDEN HCA-3655D
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
838
Mico chủ toạ cần dài TAIDEN HSC – 3655C
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.314
Clearone max Attach IP
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
758
 Bộ điều khiển TAIDEN HCS–3600MAP
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
831
  Micro đại biểu KTS CR-M310A2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.417
Micro chủ tọa KTS CR-M310A2
Không có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
2.119
T-KOKO MC501
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
748
T-KOKO MC502
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
718
T-KOKO MC900
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
523
T-KOKO MC901
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
859
T-KOKO MC902
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
652
T-KOKO MC903V
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
639
T-KOKO MC904C
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
603
T-KOKO FS905
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
564
T-KOKO HB906
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
469
MAX EX Expansion Kits
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
495
Sing Audio SC600
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
646
Itelecom CCS-800
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
153
Bộ điều khiển trung tâm Itelecom CCS-800
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
284
Cáp mở rộng Itelecom CCS-800
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
157
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Toa TS-774
2.205.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
20/06/2017
Toa YP-M101
872.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
20/06/2017
3.329.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
20/06/2017
5.082.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
20/06/2017
8.012.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
20/06/2017
Máy đại biểu Toa TS-772
4.683.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
20/06/2017
Toa TS-773
1.523.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
20/06/2017
TOA TS-775
7.550.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
20/06/2017
14.637.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
20/06/2017
2.100.000₫
  suntelco  · Hồ Chí Minh
13/06/2017
SoundStation2W Expandable
18.999.000₫
2 gian hàng bán
1.264