Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Thiết bị hội thảo, China

Có tất cả 55 sản phẩm
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.200.000₫
9 gian hàng bán
4.196
Polycom SoundStation 2TM-None EX
11.230.000₫
6 gian hàng bán
1.986
Polycom SoundStation VTX 1000
29.870.000₫
10 gian hàng bán
4.0591
Polycom SoundStation2 conference
11.280.000₫
9 gian hàng bán
2.751
ClearOne Max Wireless
23.900.000₫
3 gian hàng bán
1.696
SoundStation2 conference phone, expandable, w/display
12.240.000₫
5 gian hàng bán
1.386
Thiết bị hội nghị Jabra Speak 510
3.880.000₫
5 gian hàng bán
21.481
Polycom SoundStation 2
12.750.000₫
9 gian hàng bán
9.7961
Polycom SoundStation 2TM - Ex
16.000.000₫
4 gian hàng bán
1.784
Polycom Soundstation2 EX Microphones
5.000.000₫
11 gian hàng bán
2.449
SoundStation2W Expandable
19.000.000₫
4 gian hàng bán
1.159
Micro chủ tọa SC600A
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.050
Bộ điều khiển trung tâm CR-M3101
Không có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
4.584
ClearOne MAX IP
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.111
TAIDEN HCA-3655D
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
814
Mico chủ toạ cần dài TAIDEN HSC – 3655C
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.284
Clearone max Attach IP
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
725
 Bộ điều khiển TAIDEN HCS–3600MAP
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
807
  Micro đại biểu KTS CR-M310A2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.408
Micro chủ tọa KTS CR-M310A2
Không có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
2.083
T-KOKO MC501
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
712
T-KOKO MC502
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
706
T-KOKO MC900
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
508
T-KOKO MC901
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
841
T-KOKO MC902
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
637
T-KOKO MC903V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
633
T-KOKO MC904C
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
600
T-KOKO FS905
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
537
T-KOKO HB906
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
460
MAX EX Expansion Kits
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
483
Sing Audio SC600
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
637
Itelecom CCS-800
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
126
Bộ điều khiển trung tâm Itelecom CCS-800
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
272
Cáp mở rộng Itelecom CCS-800
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
139
Itelecom CS-800
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
195
Itelecom PHD-6000
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
138
Itelecom PH-6000
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
119
Bộ điều khiển trung tâm hội thảo KTS Restmoment RX-M2000
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
331
Micro chủ tọa KTS Restmoment RX-C2000
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
393
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.600.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
13/03/2017
12.750.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
13/03/2017
49.900.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
13/03/2017
Polycom SoundStation VTX 1000
34.100.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
13/03/2017
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
13.800.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
13/03/2017
Toa TS-774
2.205.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
17/03/2017
12.750.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
25/03/2017
Toa YP-M101
872.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
17/03/2017
3.329.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
17/03/2017
5.082.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
17/03/2017
14.000.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
24/03/2017
8.012.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
17/03/2017