Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Thiết bị hội thảo, China

Có tất cả 56 sản phẩm
Polycom SoundStation 2TM-None EX
11.650.000₫
8 gian hàng bán
2.316
ClearOne Max Wireless
23.900.000₫
4 gian hàng bán
1.771
Polycom SoundStation2 conference
11.600.000₫
9 gian hàng bán
3.132
Polycom SoundStation VTX 1000
31.500.000₫
12 gian hàng bán
4.3321
Thiết bị hội nghị Jabra Speak 510
3.880.000₫
7 gian hàng bán
22.162
Polycom SoundStation 2
12.750.000₫
9 gian hàng bán
10.6961
Polycom Soundstation2 EX Microphones
5.000.000₫
13 gian hàng bán
2.833
Polycom SoundStation 2TM - Ex
13.750.000₫
3 gian hàng bán
1.880
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.200.000₫
11 gian hàng bán
4.565
SoundStation2 conference phone, expandable, w/display
12.240.000₫
7 gian hàng bán
1.659
Bộ điều khiển trung tâm CR-M3101
21.252.000₫
(1)
1 gian hàng bán
4.731
Camera Kato 1080P-10X-G2
23.265.000₫
1 gian hàng bán
664
KATO 1080P-3X-G2 USB HD PTZ Video Conferencing Camera
12.969.000₫
1 gian hàng bán
709
Kato 1080P-0X USB HD PTZ Video Conferencing Camera
10.593.000₫
1 gian hàng bán
562
Kato 720P-10X-G2 USB HD PTZ Video Conferencing Camera
17.325.000₫
1 gian hàng bán
958
SoundStation2W Expandable
Liên hệ gian hàng
4 gian hàng bán
1.636
Micro chủ tọa KTS Restmoment RX-C3000 cần dài 49cm
Liên hệ gian hàng
3 gian hàng bán
1.694
Micro chủ tọa SC600A
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
1.131
ClearOne MAX IP
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
1.147
TAIDEN HCA-3655D
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
862
Mico chủ toạ cần dài TAIDEN HSC – 3655C
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
1.344
Clearone max Attach IP
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
773
 Bộ điều khiển TAIDEN HCS–3600MAP
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
837
  Micro đại biểu KTS CR-M310A2
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.435
Micro chủ tọa KTS CR-M310A2
Chưa có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
2.152
T-KOKO MC501
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
772
T-KOKO MC502
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
766
T-KOKO MC900
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
547
T-KOKO MC901
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
895
T-KOKO MC902
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
673
T-KOKO MC903V
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
651
T-KOKO MC904C
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
621
T-KOKO FS905
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
585
T-KOKO HB906
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
487
MAX EX Expansion Kits
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
513
Sing Audio SC600
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
661
Itelecom CCS-800
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
168
Bộ điều khiển trung tâm Itelecom CCS-800
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
314
Cáp mở rộng Itelecom CCS-800
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
163
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.200.000₫
  suntelco  · Hồ Chí Minh
11/10/2017
12.750.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
20/10/2017
Polycom SoundStation2 conference
11.700.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
21/10/2017
14.000.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
21/10/2017
52.200.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
21/10/2017
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.200.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
21/10/2017
2.100.000₫
  suntelco  · Hồ Chí Minh
16/10/2017
SoundStation2 conference phone, expandable, w/display
12.240.000₫
7 gian hàng bán
1.659
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
12.822.000₫
9 gian hàng bán
5.3471
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.200.000₫
11 gian hàng bán
4.565