Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Thiết bị hội thảo, China

Có tất cả 46 sản phẩm
Polycom SoundStation 2TM-None EX
11.230.000₫
7 gian hàng bán
1.923
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.300.000₫
8 gian hàng bán
4.112
Polycom SoundStation2 conference
11.280.000₫
8 gian hàng bán
2.679
Thiết bị hội nghị Jabra Speak 510
3.880.000₫
6 gian hàng bán
11.292
Polycom SoundStation VTX 1000
29.870.000₫
11 gian hàng bán
3.9931
Polycom SoundStation 2TM - Ex
16.000.000₫
4 gian hàng bán
1.754
Polycom SoundStation 2
12.750.000₫
9 gian hàng bán
9.5801
SoundStation2 conference phone, expandable, w/display
12.240.000₫
5 gian hàng bán
1.332
Polycom Soundstation2 EX Microphones
4.700.000₫
9 gian hàng bán
2.383
SoundStation2W Expandable
19.000.000₫
4 gian hàng bán
1.090
Bộ điều khiển trung tâm CR-M3101
21.252.000₫
(1)
1 gian hàng bán
4.557
ClearOne Max Wireless
23.900.000₫
3 gian hàng bán
1.684
KATO 1080P-3X-G2 USB HD PTZ Video Conferencing Camera
13.590.000₫
1 gian hàng bán
514
Kato 1080P-0X USB HD PTZ Video Conferencing Camera
10.700.000₫
1 gian hàng bán
400
Kato 720P-10X-G2 USB HD PTZ Video Conferencing Camera
16.300.000₫
1 gian hàng bán
625
Kato 720P-4X-G2 USB HD PTZ Video Conferencing Camera
13.690.000₫
1 gian hàng bán
640
Micro chủ tọa SC600A
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.035
ClearOne MAX IP
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.087
TAIDEN HCA-3655D
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
805
Mico chủ toạ cần dài TAIDEN HSC – 3655C
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.272
Clearone max Attach IP
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
713
 Bộ điều khiển TAIDEN HCS–3600MAP
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
798
  Micro đại biểu KTS CR-M310A2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.390
Micro chủ tọa KTS CR-M310A2
Không có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
2.059
T-KOKO MC501
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
697
T-KOKO MC502
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
688
T-KOKO MC900
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
502
T-KOKO MC901
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
829
T-KOKO MC902
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
622
T-KOKO MC903V
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
615
T-KOKO MC904C
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
579
T-KOKO FS905
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
525
T-KOKO HB906
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
445
MAX EX Expansion Kits
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
468
Sing Audio SC600
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
622
Itelecom CCS-800
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
120
Bộ điều khiển trung tâm Itelecom CCS-800
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
266
Cáp mở rộng Itelecom CCS-800
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
139
Itelecom CS-800
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
192
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
11.300.000₫
  kimcattelecom  · Hồ Chí Minh
03/01/2017
Toa TS-774
2.205.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
05/01/2017
12.750.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
03/01/2017
Toa YP-M101
872.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
05/01/2017
Toa TS-774
1.000.000₫
(2)
  dientuminhquan  · Hà Nội
02/01/2017
Polycom SoundStation2 conference
11.500.000₫
  kimcattelecom  · Hồ Chí Minh
03/01/2017
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.600.000₫
  kimcattelecom  · Hồ Chí Minh
03/01/2017
12.950.000₫
  lgcvn  · Hồ Chí Minh
13/01/2017
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.600.000₫
  lgcvn  · Hồ Chí Minh
13/01/2017
3.329.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
11/01/2017
5.082.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
05/01/2017
3.250.000₫
(2)
  dientuminhquan  · Hà Nội
02/01/2017