Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Thiết bị hội thảo, Thailand

Có tất cả 14 sản phẩm
SoundStation2W (Basic) - VOICE CONFRENCING
15.000.000₫
6 gian hàng bán
1.519
Polycom HDX 8004
384.500.000₫
5 gian hàng bán
1.398
Polycom SoundStation2 Avaya
17.680.000₫
3 gian hàng bán
547
Polycom HDX 9002
457.000.000₫
5 gian hàng bán
1.681
Polycom HDX 8006XLP
4.980.000₫
4 gian hàng bán
1.253
Polycom Communicator C100
3.320.000₫
5 gian hàng bán
1.289
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
12.822.000₫
9 gian hàng bán
4.3871
Polycom VSX8400
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.264
Polycom HDX 9001XL
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
947
Polycom HDX 8006XL
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.275
Polycom HDX 8006
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.075
Polycom HDX 8004 XL
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
579
Plycom HDX 9004
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
837
Polycom HDX 8004 XLP
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
981
Sản phẩm nổi bật
11.300.000₫
  kimcattelecom  · Hồ Chí Minh
03/01/2017
Toa TS-774
2.205.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
05/01/2017
12.750.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
03/01/2017
Toa YP-M101
872.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
05/01/2017
Toa TS-774
1.000.000₫
(2)
  dientuminhquan  · Hà Nội
02/01/2017
Polycom SoundStation2 conference
11.500.000₫
  kimcattelecom  · Hồ Chí Minh
03/01/2017
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.600.000₫
  kimcattelecom  · Hồ Chí Minh
03/01/2017
12.950.000₫
  lgcvn  · Hồ Chí Minh
13/01/2017
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.600.000₫
  lgcvn  · Hồ Chí Minh
13/01/2017
3.329.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
11/01/2017
5.082.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
05/01/2017
3.250.000₫
(2)
  dientuminhquan  · Hà Nội
02/01/2017