Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Thiết bị hội thảo, Thailand

Có tất cả 14 sản phẩm
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
12.822.000₫
9 gian hàng bán
4.4921
SoundStation2W (Basic) - VOICE CONFRENCING
15.000.000₫
5 gian hàng bán
1.576
Polycom HDX 8004
384.500.000₫
5 gian hàng bán
1.413
Polycom SoundStation2 Avaya
17.680.000₫
4 gian hàng bán
592
Polycom HDX 9002
457.000.000₫
6 gian hàng bán
1.705
Polycom HDX 8006XLP
4.980.000₫
5 gian hàng bán
1.268
Polycom Communicator C100
3.350.000₫
6 gian hàng bán
1.319
Polycom VSX8400
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.282
Polycom HDX 9001XL
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
959
Polycom HDX 8006XL
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.308
Polycom HDX 8006
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.111
Polycom HDX 8004 XL
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
612
Plycom HDX 9004
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
843
Polycom HDX 8004 XLP
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.014
Sản phẩm nổi bật
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.600.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
13/03/2017
12.750.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
13/03/2017
49.900.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
13/03/2017
Polycom SoundStation VTX 1000
34.100.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
13/03/2017
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
13.800.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
13/03/2017
12.750.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
18 giờ trước
14.000.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
24/03/2017
52.200.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
25/03/2017
2.100.000₫
  suntelco  · Hồ Chí Minh
27/03/2017
Polycom SoundStation 2TM - Ex
16.000.000₫
4 gian hàng bán
1.784