Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Thiết bị hội thảo, Thailand

Có tất cả 14 sản phẩm
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
12.822.000₫
10 gian hàng bán
4.4291
SoundStation2W (Basic) - VOICE CONFRENCING
15.000.000₫
7 gian hàng bán
1.552
Polycom HDX 8004
384.500.000₫
6 gian hàng bán
1.401
Polycom SoundStation2 Avaya
17.680.000₫
5 gian hàng bán
562
Polycom HDX 9002
457.000.000₫
6 gian hàng bán
1.693
Polycom HDX 8006XLP
4.980.000₫
6 gian hàng bán
1.265
Polycom Communicator C100
3.320.000₫
6 gian hàng bán
1.304
Polycom VSX8400
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.273
Polycom HDX 9001XL
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
956
Polycom HDX 8006XL
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.296
Polycom HDX 8006
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.090
Polycom HDX 8004 XL
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
585
Plycom HDX 9004
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
843
Polycom HDX 8004 XLP
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
993
Sản phẩm nổi bật
Toa TS-774
2.205.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
22/02/2017
12.750.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
14 giờ trước
Toa YP-M101
872.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
22/02/2017
3.329.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
22/02/2017
5.082.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
22/02/2017
8.012.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
22/02/2017
Máy đại biểu Toa TS-772
4.683.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
22/02/2017
52.200.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
14 giờ trước
Toa TS-773
1.523.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
22/02/2017
TOA TS-775
7.550.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
22/02/2017
14.637.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
22/02/2017
SoundStation2W Expandable
19.000.000₫
5 gian hàng bán
1.117