Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Thiết bị hội thảo, Thailand

Có tất cả 14 sản phẩm
Polycom HDX 8006XLP
4.980.000₫
4 gian hàng bán
1.286
Polycom HDX 8004
384.500.000₫
4 gian hàng bán
1.473
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
12.822.000₫
9 gian hàng bán
5.1341
SoundStation2W (Basic) - VOICE CONFRENCING
15.000.000₫
7 gian hàng bán
1.666
Polycom SoundStation2 Avaya
17.680.000₫
2 gian hàng bán
616
Polycom HDX 9002
457.000.000₫
4 gian hàng bán
1.738
Polycom Communicator C100
3.350.000₫
7 gian hàng bán
1.361
Polycom VSX8400
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.357
Polycom HDX 9001XL
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
998
Polycom HDX 8006XL
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.344
Polycom HDX 8006
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.192
Polycom HDX 8004 XL
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
654
Plycom HDX 9004
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
900
Polycom HDX 8004 XLP
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.035
Sản phẩm nổi bật
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.200.000₫
  suntelco  · Hồ Chí Minh
6 giờ trước
12.750.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
16/09/2017
Polycom SoundStation2 conference
11.700.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
9 giờ trước
14.000.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
4 giờ trước
48.940.000₫
  suntelco  · Hồ Chí Minh
20/09/2017
5.000.000₫
  suntelco  · Hồ Chí Minh
20/09/2017
52.200.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
4 giờ trước
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.200.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
4 giờ trước
2.100.000₫
  suntelco  · Hồ Chí Minh
15/09/2017