Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Thiết bị hội thảo, Polycom

Có tất cả 45 sản phẩm
Polycom SoundStation 2TM-None EX
11.650.000₫
9 gian hàng bán
2.337
Polycom SoundStation IP 7000 Multi-unit connectivity kit
48.940.000₫
9 gian hàng bán
1.489
Polycom HDX 8006XLP
4.980.000₫
6 gian hàng bán
1.316
Polycom HDX 8004
386.000.000₫
5 gian hàng bán
1.482
Polycom VVX500
7.000.000₫
6 gian hàng bán
640
Polycom SoundStation2 conference
11.600.000₫
10 gian hàng bán
3.156
Polycom SoundStation VTX 1000
31.500.000₫
12 gian hàng bán
4.3321
Polycom CX5000
71.289.000₫
7 gian hàng bán
1.572
Polycom VSX 7000S + Content
150.000.000₫
5 gian hàng bán
939
Polycom CX500 IP
3.300.000₫
5 gian hàng bán
856
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
12.822.000₫
10 gian hàng bán
5.3921
SoundStation2W (Basic) - VOICE CONFRENCING
15.000.000₫
6 gian hàng bán
1.672
Polycom VSX 3000
120.200.000₫
5 gian hàng bán
1.846
Polycom CX700 IP
10.235.000₫
3 gian hàng bán
598
Polycom VoiceStation 500
8.785.000₫
2 gian hàng bán
676
Polycom CX200
2.455.000₫
3 gian hàng bán
479
Polycom SoundStation Duo
14.000.000₫
12 gian hàng bán
1.861
Polycom SoundStation 2
12.750.000₫
10 gian hàng bán
10.7111
Polycom CX300
2.850.000₫
5 gian hàng bán
765
Polycom Soundstation2 EX Microphones
5.000.000₫
14 gian hàng bán
2.845
Polycom SoundStation 2TM - Ex
13.750.000₫
5 gian hàng bán
1.883
Polycom SoundStation2
13.750.000₫
3 gian hàng bán
738
SoundStation2W Expandable
18.999.000₫
4 gian hàng bán
1.636
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.200.000₫
12 gian hàng bán
4.601
Polycom CX600 IP
5.000.000₫
7 gian hàng bán
1.004
SoundStation2 conference phone, expandable, w/display
12.240.000₫
7 gian hàng bán
1.674
Polycom SoundStation2 Avaya
17.679.000₫
5 gian hàng bán
619
Polycom HDX 9002
460.000.000₫
5 gian hàng bán
1.741
 Polycom VVX1500D
20.230.000₫
5 gian hàng bán
618
Polycom Communicator C100
3.350.000₫
8 gian hàng bán
1.373
Polycom CX3000 IP
13.700.000₫
5 gian hàng bán
1.217
Polycom VSX 7000
110.000.000₫
6 gian hàng bán
5.227
Polycom Portable VVX1500D Demo Kit
Liên hệ gian hàng
4 gian hàng bán
610
Polycom Teleworker Solution
Liên hệ gian hàng
5 gian hàng bán
416
Polycom VSX8400
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
1.363
Polycom HDX 9001XL
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
1.001
Polycom HDX 8006XL
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
1.347
Polycom HDX 8006
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
1.198
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.200.000₫
  suntelco  · Hồ Chí Minh
11/10/2017
12.750.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
16 giờ trước
Polycom SoundStation2 conference
11.700.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
20 giờ trước
14.000.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
14 giờ trước
52.200.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
14 giờ trước
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.200.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
14 giờ trước
2.100.000₫
  suntelco  · Hồ Chí Minh
16/10/2017
Polycom SoundStation 2TM-None EX
11.650.000₫
9 gian hàng bán
2.337
SoundStation2 conference phone, expandable, w/display
12.240.000₫
7 gian hàng bán
1.674