Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Thiết bị hội thảo, Polycom

Có tất cả 45 sản phẩm
Polycom SoundStation 2TM-None EX
11.300.000₫
7 gian hàng bán
1.923
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.300.000₫
8 gian hàng bán
4.115
Polycom SoundStation2 conference
11.280.000₫
8 gian hàng bán
2.679
Polycom VVX500
5.690.000₫
5 gian hàng bán
568
Polycom SoundStation IP 7000 Multi-unit connectivity kit
48.970.000₫
7 gian hàng bán
763
Polycom SoundStation VTX 1000
29.870.000₫
11 gian hàng bán
3.9931
Polycom SoundStation 2TM - Ex
16.000.000₫
4 gian hàng bán
1.754
Polycom Portable VVX1500D Demo Kit
42.318.000₫
4 gian hàng bán
523
SoundStation2W (Basic) - VOICE CONFRENCING
15.000.000₫
5 gian hàng bán
1.519
Polycom HDX 8004
384.500.000₫
5 gian hàng bán
1.398
Polycom CX5000
71.289.000₫
6 gian hàng bán
1.359
Polycom SoundStation2 Avaya
17.680.000₫
3 gian hàng bán
550
Polycom CX700 IP
10.239.000₫
4 gian hàng bán
493
Polycom SoundStation Duo
14.100.000₫
8 gian hàng bán
1.366
Polycom HDX 9002
457.000.000₫
5 gian hàng bán
1.681
Polycom Teleworker Solution
31.279.000₫
4 gian hàng bán
371
 Polycom VVX1500D
19.800.000₫
5 gian hàng bán
561
Polycom HDX 8006XLP
4.980.000₫
4 gian hàng bán
1.253
Polycom VSX 7000S + Content
155.000.000₫
6 gian hàng bán
843
Polycom CX600 IP
5.000.000₫
6 gian hàng bán
938
Polycom CX200
2.456.000₫
3 gian hàng bán
398
Polycom SoundStation 2
12.750.000₫
9 gian hàng bán
9.5861
Polycom CX500 IP
3.300.000₫
5 gian hàng bán
736
Polycom Communicator C100
3.320.000₫
5 gian hàng bán
1.289
SoundStation2 conference phone, expandable, w/display
12.240.000₫
5 gian hàng bán
1.332
Polycom CX300
2.850.000₫
5 gian hàng bán
696
Polycom VoiceStation 500
8.787.000₫
3 gian hàng bán
529
Polycom CX3000 IP
13.700.000₫
4 gian hàng bán
1.070
Polycom Soundstation2 EX Microphones
4.700.000₫
8 gian hàng bán
2.389
Polycom VSX 3000
120.200.000₫
5 gian hàng bán
1.765
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
12.822.000₫
8 gian hàng bán
4.3871
Polycom VSX 7000
105.500.000₫
6 gian hàng bán
4.849
SoundStation2W Expandable
19.000.000₫
4 gian hàng bán
1.092
Polycom SoundStation2
14.990.000₫
2 gian hàng bán
606
Polycom VSX8400
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.264
Polycom HDX 9001XL
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
947
Polycom HDX 8006XL
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.275
Polycom HDX 8006
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.075
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Toa TS-774
2.205.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
05/01/2017
12.750.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
03/01/2017
Toa YP-M101
872.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
05/01/2017
Polycom SoundStation2 conference
11.500.000₫
  kimcattelecom  · Hồ Chí Minh
03/01/2017
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.600.000₫
  kimcattelecom  · Hồ Chí Minh
03/01/2017
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.600.000₫
  lgcvn  · Hồ Chí Minh
13/01/2017
3.329.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
11/01/2017
5.082.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
05/01/2017
8.012.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
11/01/2017
Máy đại biểu Toa TS-772
4.683.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
05/01/2017