Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Thiết bị hội thảo, Polycom

Có tất cả 45 sản phẩm
Polycom SoundStation IP 7000 Multi-unit connectivity kit
49.900.000₫
7 gian hàng bán
850
SoundStation2W Expandable
18.999.000₫
5 gian hàng bán
1.213
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
13.800.000₫
9 gian hàng bán
4.5791
Polycom SoundStation2
14.990.000₫
2 gian hàng bán
642
Polycom VVX500
5.690.000₫
5 gian hàng bán
598
Polycom VSX 7000S + Content
158.900.000₫
6 gian hàng bán
867
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.200.000₫
11 gian hàng bán
4.244
Polycom SoundStation 2TM-None EX
11.230.000₫
8 gian hàng bán
1.992
Polycom SoundStation VTX 1000
29.870.000₫
12 gian hàng bán
4.1161
Polycom SoundStation2 conference
11.280.000₫
9 gian hàng bán
2.772
Polycom SoundStation Duo
14.300.000₫
10 gian hàng bán
1.483
Polycom CX600 IP
5.000.000₫
6 gian hàng bán
962
Polycom CX500 IP
3.349.000₫
4 gian hàng bán
793
SoundStation2 conference phone, expandable, w/display
12.240.000₫
6 gian hàng bán
1.425
Polycom SoundStation 2
12.500.000₫
9 gian hàng bán
9.9071
Polycom SoundStation 2TM - Ex
16.000.000₫
4 gian hàng bán
1.802
Polycom Portable VVX1500D Demo Kit
42.318.000₫
4 gian hàng bán
556
SoundStation2W (Basic) - VOICE CONFRENCING
15.000.000₫
6 gian hàng bán
1.585
Polycom HDX 8004
384.500.000₫
5 gian hàng bán
1.440
Polycom CX5000
71.289.000₫
6 gian hàng bán
1.422
Polycom SoundStation2 Avaya
17.680.000₫
4 gian hàng bán
601
Polycom CX700 IP
10.239.000₫
4 gian hàng bán
550
Polycom HDX 9002
457.000.000₫
5 gian hàng bán
1.711
Polycom Teleworker Solution
31.279.000₫
4 gian hàng bán
383
 Polycom VVX1500D
19.800.000₫
5 gian hàng bán
585
Polycom HDX 8006XLP
4.980.000₫
5 gian hàng bán
1.274
Polycom CX200
2.456.000₫
3 gian hàng bán
419
Polycom Communicator C100
3.350.000₫
6 gian hàng bán
1.328
Polycom CX300
2.850.000₫
4 gian hàng bán
711
Polycom VoiceStation 500
8.787.000₫
3 gian hàng bán
568
Polycom CX3000 IP
13.700.000₫
4 gian hàng bán
1.148
Polycom Soundstation2 EX Microphones
5.000.000₫
12 gian hàng bán
2.500
Polycom VSX 3000
120.200.000₫
5 gian hàng bán
1.795
Polycom VSX 7000
128.900.000₫
6 gian hàng bán
4.996
Polycom VSX8400
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.297
Polycom HDX 9001XL
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
971
Polycom HDX 8006XL
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.314
Polycom HDX 8006
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.132
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.600.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
21/04/2017
12.750.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
21/04/2017
49.900.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
26/04/2017
Polycom SoundStation VTX 1000
34.100.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
21/04/2017
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
13.800.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
21/04/2017
Toa TS-774
2.205.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
19/04/2017
Toa YP-M101
872.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
19/04/2017
Toa TS-774
1.000.000₫
  dientuminhquan  · Hà Nội
29/04/2017
3.329.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
19/04/2017
5.082.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
19/04/2017
3.250.000₫
  dientuminhquan  · Hà Nội
29/04/2017
8.012.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
19/04/2017