Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Thiết bị hội thảo, Polycom

Có tất cả 45 sản phẩm
Polycom SoundStation Duo
14.000.000₫
10 gian hàng bán
1.390
Polycom SoundStation IP 7000 Multi-unit connectivity kit
49.900.000₫
8 gian hàng bán
778
Polycom CX600 IP
5.000.000₫
7 gian hàng bán
947
Polycom CX500 IP
3.300.000₫
5 gian hàng bán
772
SoundStation2 conference phone, expandable, w/display
12.240.000₫
7 gian hàng bán
1.368
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
12.822.000₫
9 gian hàng bán
4.4351
Polycom SoundStation 2
12.750.000₫
9 gian hàng bán
9.6881
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.300.000₫
9 gian hàng bán
4.151
Polycom SoundStation 2TM-None EX
11.230.000₫
7 gian hàng bán
1.959
Polycom SoundStation2 conference
11.280.000₫
10 gian hàng bán
2.727
Polycom VVX500
5.690.000₫
6 gian hàng bán
574
Polycom SoundStation VTX 1000
31.500.000₫
11 gian hàng bán
4.0411
Polycom SoundStation 2TM - Ex
16.000.000₫
5 gian hàng bán
1.772
Polycom Portable VVX1500D Demo Kit
42.318.000₫
5 gian hàng bán
544
SoundStation2W (Basic) - VOICE CONFRENCING
15.000.000₫
7 gian hàng bán
1.552
Polycom HDX 8004
384.500.000₫
6 gian hàng bán
1.404
Polycom CX5000
71.289.000₫
5 gian hàng bán
1.380
Polycom SoundStation2 Avaya
17.680.000₫
4 gian hàng bán
565
Polycom CX700 IP
10.239.000₫
4 gian hàng bán
523
Polycom HDX 9002
457.000.000₫
6 gian hàng bán
1.693
Polycom Teleworker Solution
31.279.000₫
5 gian hàng bán
374
 Polycom VVX1500D
19.800.000₫
4 gian hàng bán
567
Polycom HDX 8006XLP
4.980.000₫
6 gian hàng bán
1.265
Polycom VSX 7000S + Content
155.000.000₫
7 gian hàng bán
849
Polycom CX200
2.456.000₫
4 gian hàng bán
407
Polycom Communicator C100
3.320.000₫
5 gian hàng bán
1.304
Polycom CX300
2.850.000₫
4 gian hàng bán
702
Polycom VoiceStation 500
8.787.000₫
4 gian hàng bán
535
Polycom CX3000 IP
13.700.000₫
5 gian hàng bán
1.115
Polycom Soundstation2 EX Microphones
4.700.000₫
8 gian hàng bán
2.416
Polycom VSX 3000
120.200.000₫
6 gian hàng bán
1.780
Polycom VSX 7000
105.500.000₫
5 gian hàng bán
4.906
SoundStation2W Expandable
19.000.000₫
5 gian hàng bán
1.120
Polycom SoundStation2
14.990.000₫
3 gian hàng bán
612
Polycom VSX8400
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.273
Polycom HDX 9001XL
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
956
Polycom HDX 8006XL
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.305
Polycom HDX 8006
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.102
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.600.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
25/02/2017
12.750.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
25/02/2017
49.900.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
25/02/2017
Polycom SoundStation VTX 1000
34.100.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
25/02/2017
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
13.800.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
25/02/2017
Toa TS-774
2.205.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
22/02/2017
12.750.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
13 giờ trước
Toa YP-M101
872.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
22/02/2017
3.329.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
22/02/2017
5.082.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
22/02/2017
14.000.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
6 giờ trước
8.012.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
22/02/2017