Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Thiết bị hội thảo, Polycom

Có tất cả 45 sản phẩm
Polycom SoundStation2 conference
11.600.000₫
8 gian hàng bán
2.805
Polycom SoundStation Duo
14.100.000₫
9 gian hàng bán
1.540
Polycom SoundStation 2
12.750.000₫
9 gian hàng bán
10.0241
Polycom CX300
2.850.000₫
5 gian hàng bán
735
SoundStation2W (Basic) - VOICE CONFRENCING
15.000.000₫
5 gian hàng bán
1.612
Polycom Soundstation2 EX Microphones
5.000.000₫
11 gian hàng bán
2.527
Polycom CX200
2.456.000₫
3 gian hàng bán
446
Polycom SoundStation 2TM - Ex
13.750.000₫
4 gian hàng bán
1.814
Polycom SoundStation2
13.750.000₫
2 gian hàng bán
681
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
13.750.000₫
8 gian hàng bán
4.6541
Polycom SoundStation 2TM-None EX
11.650.000₫
8 gian hàng bán
2.010
Polycom SoundStation IP 7000 Multi-unit connectivity kit
49.900.000₫
6 gian hàng bán
877
Polycom VSX 7000S + Content
160.000.000₫
5 gian hàng bán
876
SoundStation2W Expandable
18.999.000₫
2 gian hàng bán
1.264
Polycom VVX500
7.000.000₫
5 gian hàng bán
601
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.200.000₫
10 gian hàng bán
4.283
Polycom SoundStation VTX 1000
31.500.000₫
11 gian hàng bán
4.1821
Polycom CX600 IP
5.010.000₫
6 gian hàng bán
977
Polycom CX500 IP
4.240.000₫
5 gian hàng bán
799
SoundStation2 conference phone, expandable, w/display
12.950.000₫
5 gian hàng bán
1.458
Polycom Portable VVX1500D Demo Kit
42.318.000₫
4 gian hàng bán
577
Polycom HDX 8004
384.500.000₫
5 gian hàng bán
1.449
Polycom CX5000
71.289.000₫
5 gian hàng bán
1.452
Polycom SoundStation2 Avaya
17.680.000₫
4 gian hàng bán
610
Polycom CX700 IP
10.239.000₫
4 gian hàng bán
562
Polycom HDX 9002
457.000.000₫
5 gian hàng bán
1.726
Polycom Teleworker Solution
31.279.000₫
4 gian hàng bán
395
 Polycom VVX1500D
19.800.000₫
5 gian hàng bán
600
Polycom HDX 8006XLP
4.980.000₫
5 gian hàng bán
1.274
Polycom Communicator C100
3.350.000₫
6 gian hàng bán
1.340
Polycom VoiceStation 500
8.787.000₫
3 gian hàng bán
592
Polycom CX3000 IP
13.700.000₫
4 gian hàng bán
1.169
Polycom VSX 3000
120.200.000₫
5 gian hàng bán
1.810
Polycom VSX 7000
128.900.000₫
5 gian hàng bán
5.053
Polycom VSX8400
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.324
Polycom HDX 9001XL
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
977
Polycom HDX 8006XL
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.320
Polycom HDX 8006
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.159
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.600.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
27/06/2017
12.750.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
27/06/2017
49.900.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
14/06/2017
Polycom SoundStation VTX 1000
34.100.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
27/06/2017
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
13.800.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
27/06/2017
Toa TS-774
2.205.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
20/06/2017
Toa YP-M101
872.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
20/06/2017
3.329.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
20/06/2017
5.082.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
20/06/2017
8.012.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
20/06/2017
Máy đại biểu Toa TS-772
4.683.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
20/06/2017
2.500.000₫
  dientuminhquan  · Hà Nội
16/06/2017