Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Thiết bị hội thảo, Polycom

Có tất cả 45 sản phẩm
Polycom VVX500
5.690.000₫
4 gian hàng bán
619
Polycom SoundStation 2TM-None EX
11.230.000₫
7 gian hàng bán
2.049
Polycom VSX 7000S + Content
158.900.000₫
5 gian hàng bán
906
Polycom SoundStation IP 7000 Multi-unit connectivity kit
48.970.000₫
5 gian hàng bán
1.249
Polycom SoundStation2 conference
11.280.000₫
8 gian hàng bán
2.844
Polycom SoundStation VTX 1000
29.870.000₫
10 gian hàng bán
4.2541
Polycom CX500 IP
3.300.000₫
4 gian hàng bán
814
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
12.822.000₫
7 gian hàng bán
5.0861
Polycom CX5000
71.289.000₫
4 gian hàng bán
1.512
SoundStation2W (Basic) - VOICE CONFRENCING
15.000.000₫
5 gian hàng bán
1.654
Polycom HDX 8004
384.500.000₫
4 gian hàng bán
1.464
Polycom VSX 3000
120.200.000₫
4 gian hàng bán
1.834
Polycom Portable VVX1500D Demo Kit
42.318.000₫
4 gian hàng bán
595
Polycom CX700 IP
10.239.000₫
3 gian hàng bán
580
Polycom VoiceStation 500
8.787.000₫
3 gian hàng bán
631
Polycom CX200
2.456.000₫
3 gian hàng bán
470
Polycom SoundStation Duo
14.000.000₫
9 gian hàng bán
1.573
Polycom SoundStation 2
12.750.000₫
9 gian hàng bán
10.4171
Polycom CX300
2.850.000₫
5 gian hàng bán
750
Polycom Soundstation2 EX Microphones
5.000.000₫
12 gian hàng bán
2.572
Polycom SoundStation 2TM - Ex
13.750.000₫
3 gian hàng bán
1.829
Polycom SoundStation2
13.750.000₫
2 gian hàng bán
705
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.200.000₫
9 gian hàng bán
4.325
Polycom CX600 IP
5.000.000₫
5 gian hàng bán
986
SoundStation2 conference phone, expandable, w/display
12.240.000₫
5 gian hàng bán
1.470
Polycom SoundStation2 Avaya
17.680.000₫
3 gian hàng bán
613
Polycom HDX 9002
457.000.000₫
4 gian hàng bán
1.726
Polycom Teleworker Solution
31.279.000₫
3 gian hàng bán
407
 Polycom VVX1500D
19.800.000₫
4 gian hàng bán
606
Polycom HDX 8006XLP
4.980.000₫
4 gian hàng bán
1.280
Polycom Communicator C100
3.350.000₫
8 gian hàng bán
1.346
Polycom CX3000 IP
13.700.000₫
4 gian hàng bán
1.184
Polycom VSX 7000
128.900.000₫
5 gian hàng bán
5.113
SoundStation2W Expandable
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.618
Polycom VSX8400
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.342
Polycom HDX 9001XL
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
995
Polycom HDX 8006XL
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.332
Polycom HDX 8006
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.186
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
12.750.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
17/08/2017
Polycom SoundStation2 conference
11.700.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
17/08/2017
14.000.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
16/08/2017
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.200.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
17/08/2017
2.100.000₫
  suntelco  · Hồ Chí Minh
15/08/2017
Polycom SoundStation2
13.750.000₫
2 gian hàng bán
705
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.200.000₫
9 gian hàng bán
4.325
Polycom SoundStation 2TM-None EX
11.230.000₫
7 gian hàng bán
2.049
Polycom SoundStation2 conference
11.280.000₫
8 gian hàng bán
2.844
Polycom SoundStation 2TM - Ex
13.750.000₫
3 gian hàng bán
1.829