Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Thiết bị hội thảo, Mirophone

Có tất cả 76 sản phẩm
TOA TS 771
3.250.000₫
12 gian hàng bán
3.916
Polycom Soundstation2 EX Microphones
5.000.000₫
12 gian hàng bán
2.572
Toa WM-5320 C01
1.698.000₫
4 gian hàng bán
2.157
Micro đeo đầu không dây Toa WM-5320H C01
2.800.000₫
3 gian hàng bán
4.046
Philip CCS-800
1.790.000₫
3 gian hàng bán
2.788
Máy đại biểu TOA TS-802Y
6.579.900₫
4 gian hàng bán
1.114
Micro chủ tọa KTS Restmoment RX-C3000 cần dài 49cm
2.500.000₫
4 gian hàng bán
1.601
Micro đại biểu Microphone Restmoment rx-d3000
9.400.000₫
3 gian hàng bán
1.478
Bàn gọi Bosch PLE-1SCS
Liên hệ gian hàng...
4 gian hàng bán
1.119
Toa YP-M5300
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
567
EKARS D-700
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
730
EKARS C-700
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
858
EKARS C-250
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
747
Microphone TOA TS-781
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
588
Microphone TOA TS-782
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
688
EKARS D-250
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
679
Micro Lipo SW60B
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
573
PEAVEY PSM 3
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
887
RCF DICO PRES PLUS
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
555
RCF DICO DEL PLUS
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
576
Beyerdynamic MCW-D 523/513
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
563
Beyerdynamic MCS 521
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
658
Beyerdynamic MCS 521/511
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
435
Beyerdynamic MCW-D 523
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
297
Beyerdynamic MCW-D 521
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
410
Beyerdynamic MCW-D 531
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
494
Beyerdynamic MCW-D 533
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
360
Beyerdynamic MCS 50/32
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
527
Beyerdynamic MCS 50/64
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
429
Beyerdynamic MCW-D 2071
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
308
Beyerdynamic MCW-D 2073
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
275
Gonsin TL-V4200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
573
Gonsin TL-VB4200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
445
Gonsin TL-VC4200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
618
Gonsin TL-VCB4200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
583
Montarbo BM 88
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
74
Montarbo BM XLR DES
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
156
Montarbo MB-511E
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
126
Montarbo BM XLR
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
76
Montarbo QSGM/7200 BK
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
123
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.600.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
07/08/2017
12.750.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
07/08/2017
49.900.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
09/08/2017
Polycom SoundStation VTX 1000
34.100.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
07/08/2017
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
13.800.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
07/08/2017
12.750.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
17/08/2017
Polycom SoundStation2 conference
11.700.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
17/08/2017
14.000.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
16/08/2017
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.200.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
17/08/2017
2.100.000₫
  suntelco  · Hồ Chí Minh
15/08/2017
SoundStation2W (Basic) - VOICE CONFRENCING
15.000.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
03/08/2017
Polycom SoundStation2
13.750.000₫
2 gian hàng bán
705