Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Thiết bị hội thảo, Bộ chuyển đổi tín hiệu

Có tất cả 12 sản phẩm
JTS CS-1CU
4.100.000₫
4 gian hàng bán
871
Bộ chuyển đổi tín hiệu Vicboss IR Tránmitter VIC 401T
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
116
Cáp mở rộng Itelecom CCS-800
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
139
JTS CS-8
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
107
JTS CS-4
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
138
Televic AOP2500 Analog output unit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
99
Televic AOP5500-9 Analog output unit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
129
Televic EU5500(L) Extension unit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
79
Televic DIOP5500 Digital Input-Output Panel
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
70
Televic PRC5500 Passive room coupling unit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
197
Televic INT5500 Delegate Controller Interface
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
157
Televic SPL5525 Digital Signal Splitter
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
128
Sản phẩm nổi bật
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.600.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
09/01/2017
12.750.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
09/01/2017
49.900.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
09/01/2017
Polycom SoundStation VTX 1000
34.100.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
09/01/2017
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
13.800.000₫
  PhucAnPAG  · Hà Nội
09/01/2017
11.300.000₫
  kimcattelecom  · Hồ Chí Minh
03/01/2017
Toa TS-774
2.205.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
05/01/2017
12.750.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
03/01/2017
Toa YP-M101
872.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
05/01/2017
Polycom SoundStation2 conference
11.500.000₫
  kimcattelecom  · Hồ Chí Minh
03/01/2017
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.600.000₫
  kimcattelecom  · Hồ Chí Minh
03/01/2017
3.329.000₫
  truongthinhaudi...  · Hồ Chí Minh
11/01/2017