Máy tính laptop, CMSLoại bỏ tham số này, Intel Pentium Dual CoreLoại bỏ tham số này

16 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán thấp nhất
CMS Value Sputnik S9(S9B3331) (Intel Pentium Dual Core T2370 1.73GHz, 1GB Ram, 80GB HDD,VGA Intel GMA X3100, 14.1 inch, Linux)
 • Hãng sản xuất: CMS
 • Loại CPU: Intel Pentium Dual Core T2370
 • Độ lớn màn hình: 14.1 inch
 • Dung lượng HDD: 80GB
 • Tốc độ máy: 1.73GHz (1MB L2 cache)
 • Dung lượng Memory: 1GB
 • Battery: 3giờ
 • Trọng lượng: 2.4kg
3
2.500.000 ₫
(118,06 USD)
Sputnik S16 (S16B5311) (Intel Pentium Dual Core T2370 1.73GHz, 1GB Ram, 120GB HDD,VGA SIS Mirage 3+, 14.1 inch, PC DOS)
 • Hãng sản xuất: CMS
 • Loại CPU: Intel Pentium Dual Core T2370
 • Độ lớn màn hình: 14.1 inch
 • Dung lượng HDD: 120GB
 • Tốc độ máy: 1.73GHz (1MB L2 cache)
 • Dung lượng Memory: 1GB
 • Battery: 6 cells
 • Trọng lượng: 2.4kg
0
12.154.450 ₫
(574 USD)
CMS Mobility Sputnik S12 (S12A5331) ( Intel Pentium Dual Core T2130 1.86GHz, 1GB Ram, 120GB HDD, VGA Intel GMA 950, 12.1 inch, Linux)
 • Hãng sản xuất: CMS
 • Loại CPU: Intel Pentium Dual Core T2130
 • Độ lớn màn hình: 12.1 inch
 • Dung lượng HDD: 120GB
 • Tốc độ máy: 1.86GHz (1MB L2 cache)
 • Dung lượng Memory: 1GB
 • Battery: 2.5giờ
 • Trọng lượng: 1.86kg
0
15.881.250 ₫
(750 USD)
CMS Sputnik S4 (S4A3331) (Intel Dual Core T2130 1.86GHz, 1GB Ram, 80GB HDD, VGA Intel GMA 950, 15.4 inch, PC DOS)
 • Hãng sản xuất: CMS
 • Loại CPU: Intel Pentium Dual Core T2130
 • Độ lớn màn hình: 15.4 inch
 • Dung lượng HDD: 80GB
 • Tốc độ máy: 1.86GHz (1MB L2 cache)
 • Dung lượng Memory: 1GB
 • Battery: 3giờ
 • Trọng lượng: 2.72kg
0
13.382.600 ₫
(632 USD)
CMS S22 (Intel Pentium Dual Core T4500 2.3GHz, 2GB RAM, 320GB HDD,VGA Intel GMA 4500MHD, 14.1 inch, PC DOS)
 • Hãng sản xuất: CMS
 • Loại CPU: Intel Pentium Dual Core T4500
 • Độ lớn màn hình: 14.1 inch
 • Loại ổ cứng: HDD
 • Dung lượng HDD: 320GB
 • Tốc độ máy: 2.30GHz (1MB L2 cache)
 • Dung lượng Memory: 2GB (1GB x 2)
 • Battery: 1.8giờ
 • Trọng lượng: 2.3kg
0
Không có GH bán...
CMS Sputnik S22 (S22AV7331) (Intel Pentium Dual Core T4300 2.1GHz, 1GB RAM, 250GB HDD, VGA Intel GMA 4500MHD, 14.1 inch, PC DOS)
 • Hãng sản xuất: CMS
 • Loại CPU: Intel Pentium Dual Core T4300
 • Độ lớn màn hình: 14.1 inch
 • Dung lượng HDD: 250GB
 • Tốc độ máy: 2x2.1 GHz
 • Dung lượng Memory: 1GB
 • Battery: 6 cells
 • Trọng lượng: 1.27kg
0
Không có GH bán...
CMS ZBLACK X6 (Intel Pentium Dual Core T2410 2.0GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, VGA Intel GMA X3100, 13.3 inch, PC DOS)
 • Hãng sản xuất: CMS
 • Loại CPU: Intel Pentium Dual Core T2410
 • Độ lớn màn hình: 13.3 inch
 • Dung lượng HDD: 160GB
 • Tốc độ máy: 2.00Ghz (1MB L2 cache)
 • Dung lượng Memory: 1GB
 • Battery: 6 cells
 • Trọng lượng: 2.3kg
0
Không có GH bán...
Sputnik S19 model S19AM6331 (Intel Pentium Dual Core T3400 2.16Ghz, 1GB RAM, 160GB HDD, VGA Intel GMA 4500MHD, 14.1 inch, PC DOS)
 • Hãng sản xuất: CMS
 • Loại CPU: Intel Pentium Dual Core T3400
 • Độ lớn màn hình: 14.1 inch
 • Dung lượng HDD: 160GB
 • Tốc độ máy: 2.16GHz (1MB L2 cache)
 • Dung lượng Memory: 1GB
 • Battery: 6 cells
5
Không có GH bán...
CMS Z black X8 (AE5331) (Intel Pentium Dual-Core T2410 2.0GHz, 1GB RAM, 120GB HDD, VGA Intel GMA X3100, 13.3inch, PC DOS)
 • Hãng sản xuất: CMS
 • Loại CPU: Intel Pentium Dual Core T2410
 • Độ lớn màn hình: 13.3 inch
 • Dung lượng HDD: 120GB
 • Tốc độ máy: 2.00Ghz (1MB L2 cache)
 • Dung lượng Memory: 1GB
 • Battery: 6 cells
 • Trọng lượng: 2.13Kg
0
Không có GH bán...
CMS Sputnik S6 (S6A3331), (Intel Core Duo T2130 1.86GHz, 1GB Ram, 80GB HDD, VGA Intel GMA 950, 14.1 inch, PC DOS
 • Hãng sản xuất: CMS
 • Loại CPU: Intel Pentium Dual Core T2130
 • Độ lớn màn hình: 14.1 inch
 • Dung lượng HDD: 80GB
 • Tốc độ máy: 1.86GHz (1MB L2 cache)
 • Dung lượng Memory: 1GB
 • Battery: 3giờ
 • Trọng lượng: 2.4kg
0
Không có GH bán...
CMS Sputnik S16 (S80016AE5411) (Intel Pentium Dual Core T2410 2.0GHz, 2GB RAM, 120GB HDD, VGA SiS Mirage 3+, 14.1 inch, Windows Vista Bussiness)
 • Hãng sản xuất: CMS
 • Loại CPU: Intel Pentium Dual Core T2410
 • Độ lớn màn hình: 14.1 inch
 • Dung lượng HDD: 120GB
 • Tốc độ máy: 2.00Ghz (1MB L2 cache)
 • Dung lượng Memory: 2GB
 • Battery: 6 cells
0
Không có GH bán...
CMS X-Style (Intel Pentium Dual Core T4200 2GHz, 2GB RAM, 160GB HDD, VGA SiS Mirage 3, 14.1 inch, Windows Vista Home Premium)
 • Hãng sản xuất: CMS
 • Loại CPU: Intel Pentium Dual Core T4200
 • Độ lớn màn hình: 14.1 inch
 • Dung lượng HDD: 160GB
 • Tốc độ máy: 2.00Ghz (1MB L2 cache)
 • Dung lượng Memory: 2GB
 • Battery: 6 cells
 • Trọng lượng: 2.3kg
0
Không có GH bán...
Sputnik S16 (AE6331) (Intel Pentium Dual Core T2410 2.0GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, VGA SiS Mirage 3+, 14.1 inch, Windows Vista Bussiness)
 • Hãng sản xuất: CMS
 • Loại CPU: Intel Pentium Dual Core T2410
 • Độ lớn màn hình: 14.1 inch
 • Dung lượng HDD: 160GB
 • Tốc độ máy: 2.00Ghz (1MB L2 cache)
 • Dung lượng Memory: 1GB
 • Battery: 6 cells
 • Trọng lượng: 2.4kg
0
Không có GH bán...
CMS Sputnik S22CC7331 (Intel Pentium Dual Core T4300 2.1GHz, 2GB RAM, 250GB HDD, VGA Intel GMA 4500MHD, 14.1 inch, PC DOS)
 • Hãng sản xuất: CMS
 • Loại CPU: Intel Pentium Dual Core T4300
 • Độ lớn màn hình: 14.1 inch
 • Dung lượng HDD: 250GB
 • Tốc độ máy: 2.10GHz (1MB L2 cache)
 • Dung lượng Memory: 2GB
 • Battery: 6 cells
0
Không có GH bán...
CMS Sputnik S23CC7331 (Intel Pentium Dual Core T4500 2.1GHz, 2GB RAM, 250GB HDD, VGA Intel GMA 4500MHD, 14.1 inch, PC DOS)
 • Hãng sản xuất: CMS
 • Loại CPU: Intel Pentium Dual Core T4500
 • Độ lớn màn hình: 14.1 inch
 • Tính năng mới: -
 • Dung lượng HDD: 250GB
 • Tốc độ máy: 2.10GHz (1MB L2 cache)
 • Dung lượng Memory: 2GB
 • Battery: 6 cells
 • Trọng lượng: 2.2kg
0
Không có GH bán...
CMS Sputnik S16 (S16H6431) (Intel Pentium Dual Core T5550 1.83GHz, 2GB RAM, 160GB HDD, VGA SiS Mirage 3+, 14.1 inch, PC DOS)
 • Hãng sản xuất: CMS
 • Loại CPU: Intel Pentium Dual Core T5550
 • Độ lớn màn hình: 14.1 inch
 • Loại ổ cứng: HDD
 • Dung lượng HDD: 160GB
 • Tốc độ máy: 1.83GHz (2MB L2 cache)
 • Dung lượng Memory: 2GB
 • Trọng lượng: 2.4kg
0
Không có GH bán...

Máy tính laptop, CMSLoại bỏ tham số này, Intel Pentium Dual CoreLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop