RAM(laptop)

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
440 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Corsair (VSA2GSDS667D2) - DDR2 - 2GB - Bus 667MHz - PC2 5300 for MAC
 • Hãng sản xuất: Corsair Memory Inc.
 • Dung lượng: 2GB
 • Loại RAM: DDR2
0
Giá tại: HCM
350.000 VNĐ
300.000 VNĐ
(14,17 USD)
Hynix - DDR3 - 4GB - Bus 1333MHz for Notebook
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
Giá tại: HCM
600.000 VNĐ
650.000 VNĐ
(30,7 USD)
GSkill DDR2 2GB Bus 800MHz
 • Hãng sản xuất: G.SKILL
 • Dung lượng: 2GB
 • Loại RAM: DDR2
0
Giá tại: HCM
770.000 VNĐ
770.000 VNĐ
(36,36 USD)
Kingston - DDR3 - 4GB - Bus 1600Mhz - PC3 12800 for notebook
 • Hãng sản xuất: Kingston
 • Dung lượng: 4GB
 • Loại RAM: DDR3
4
Giá tại: HCM
549.000 VNĐ
750.000 VNĐ
(35,42 USD)
Kingston DDR3 2Gb Bus 1333MHz PC-1066 SODIMM for Notebook
 • Hãng sản xuất: Kingston
 • Dung lượng: 2GB
 • Loại RAM: DDR3
0
Giá tại: HCM
295.000 VNĐ
380.000 VNĐ
(17,95 USD)
KingMax DDRAM III 1Gb - Bus 1333
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
Giá tại: HCM
135.000 VNĐ
240.000 VNĐ
(11,33 USD)
KingMax - DDRam2 - 1GB - Bus 667MHz - PC2-5300 For Notebook
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 5.0ns /
0
Giá tại: HCM
180.000 VNĐ
280.000 VNĐ
(13,22 USD)
Hynix - DDR3 - 4GB - Bus 1600Mhz - PC3 12800 for notebook
 • Hãng sản xuất: Hynix
 • Dung lượng: 4GB
 • Loại RAM: DDR3
0
Giá tại: HCM
597.000 VNĐ
660.000 VNĐ
(31,17 USD)
KingMax DDRAM III 4Gb - Bus 1066
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1066MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
Giá tại: HCM
645.000 VNĐ
580.000 VNĐ
(27,39 USD)
SamSung - DDRam2 - 2GB - Bus 800MHz - PC6400
Hãng sản xuất: Samsung / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
Giá tại: HCM
300.000 VNĐ
420.000 VNĐ
(19,83 USD)
SamSung - DDRam2 - 1GB - Bus 667MHz - PC2 5300 For Laptop
Hãng sản xuất: Samsung / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
Giá tại: HCM
180.000 VNĐ
250.000 VNĐ
(11,81 USD)
Dynet DDRamII 2GB Bus 800MHz
 • Hãng sản xuất: Dynet
 • Dung lượng: 2GB
 • Loại RAM: DDR2
0
Giá tại: HCM
300.000 VNĐ
300.000 VNĐ
(14,17 USD)
KingMax DDRAM II 2Gb - Bus 800MHz
 • Hãng sản xuất: KingMax
 • Dung lượng: 2GB
 • Loại RAM: DDR2
0
Giá tại: HCM
345.000 VNĐ
440.000 VNĐ
(20,78 USD)
Gskill (F3-10666CL9S-4GBSQ) DDR3 4GB Buss 1333
 • Hãng sản xuất: G.SKILL
 • Dung lượng: 4GB
 • Loại RAM: DDR3
 • Xuất xứ: --
0
Giá tại: HCM
698.000 VNĐ
880.000 VNĐ
(41,56 USD)
KingMax - DDRam3 - 2GB - Bus 1600MHz - PC3-12800 for notebook
 • Hãng sản xuất: KingMax
 • Dung lượng: 2GB
 • Loại RAM: DDR3
 • Xuất xứ: --
0
Giá tại: HCM
475.000 VNĐ
450.000 VNĐ
(21,25 USD)
Hynix - DDR3 - 4GB - Bus 1066MHz for Notebook
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1066MHz /
0
Giá tại: HCM
680.000 VNĐ
650.000 VNĐ
(30,7 USD)
Hynix - DDRam2 - 2GB - Bus 667MHz - PC 5300 For Laptop
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
Giá tại: HCM
300.000 VNĐ
350.000 VNĐ
(16,53 USD)
Hynix - DDR2 - 2GB - Bus 800MHz
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
Giá tại: HCM
300.000 VNĐ
425.000 VNĐ
(20,07 USD)
KingMax DDRAM III 2Gb - Bus 1333
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
Giá tại: HCM
294.000 VNĐ
390.000 VNĐ
(18,42 USD)
Samsung DDR3 1Gb Bus 1066
Hãng sản xuất: Samsung / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1066MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
Giá tại: HCM
235.000 VNĐ
240.000 VNĐ
(11,33 USD)
KingMax - DDRam2 - 512MB - Bus 533MHz - PC 4200 for Notebook
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 512MB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 533MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
Giá tại: HCM
350.000 VNĐ
299.000 VNĐ
(14,12 USD)
KINGMAX DDR2 2GB PC25300 - 667MHz Bus
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
Giá tại: HCM
365.000 VNĐ
300.000 VNĐ
(14,17 USD)
Corsair (CMSA4GX3M1A11333) - DDR3 - 4GB - Bus 1333MHz - PC3 10600 for MAC
 • Hãng sản xuất: Corsair Memory Inc.
 • Dung lượng: 4GB
 • Loại RAM: DDR3
0
Giá tại: HCM
820.000 VNĐ
580.000 VNĐ
(27,39 USD)
VISIPRO - DDRam2 - 2GB - Bus 800 - PC 6400
Hãng sản xuất: VISIPRO / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
Giá tại: HCM
420.000 VNĐ
470.000 VNĐ
(22,2 USD)
Hynix - DDRam - 1GB - Bus 333MHZ - PC2700
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR1 / Bus: 333MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
Giá tại: HCM
230.000 VNĐ
230.000 VNĐ
(10,86 USD)
Elixir DDRam2 2Gb Bus 800Mhz
Hãng sản xuất: Elixir / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: 240-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
Giá tại: HCM
315.000 VNĐ
300.000 VNĐ
(14,17 USD)
KingMax - DDRam2 - 512MB - Bus 667MHz - PC2-5300 For notebook
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 512MB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 5.0ns /
4
Giá tại: HCM
145.000 VNĐ
145.000 VNĐ
(6,85 USD)
Samsung - DDR3 - 4GB - Bus 1600Mhz - PC3 12800 for notebook
 • Hãng sản xuất: Samsung
 • Dung lượng: 4GB
 • Loại RAM: DDR3
0
Giá tại: HCM
550.000 VNĐ
750.000 VNĐ
(35,42 USD)
NCP - DDRam2 - 512MB - Bus 667MHz - PC2 -5300 - Notebook
Hãng sản xuất: NCP / Dung lượng: 512MB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 3.0ns /
0
Giá tại: HCM
145.000 VNĐ
145.000 VNĐ
(6,85 USD)
GSkill DDR3 8GB bus 1600MHz
 • Hãng sản xuất: G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Loại RAM: DDR3
0
Giá tại: HCM
1.050.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ
(75,56 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

RAM(laptop)

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện, phụ kiện Laptop > RAM(laptop)