Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Loại máy biến áp
Công suất (kVA)
Xuất xứ
Thêm lựa chọn

Máy biến áp, Thibidi

Có tất cả 153 sản phẩm
Máy biến áp THIBIDI 250kVA
206.900.000₫
8 gian hàng bán
13.122
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 630kVA - 22/0,4kV
381.521.000₫
5 gian hàng bán
11.798
Máy biến áp THIBIDI 180kVA
158.200.000₫
6 gian hàng bán
6.213
Máy biến áp THIBIDI 1250kVA
438.500.000₫
8 gian hàng bán
6.171
Máy biến áp THIBIDI 320kVA
249.500.000₫
9 gian hàng bán
15.419
Máy biến áp 3 pha TBD 560KVA
200.000.000₫
8 gian hàng bán
27.7261
máy biến áp 3 pha THIBIDI 750kVA - 22/0,4kV
405.367.000₫
8 gian hàng bán
9.444
Máy biến áp 1 pha Thibidi 50KVA
57.921.000₫
2 gian hàng bán
208
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 180 KVA (TCĐL 2)  22/0,4 KV
150.000.000₫
3 gian hàng bán
833
Máy biến áp THIBIDI 1500kVA
483.500.000₫
8 gian hàng bán
6.087
Máy biến áp THIBIDI 100kVA
106.000.000₫
8 gian hàng bán
8.499
Máy biến áp THIBIDI 160kVA
144.300.000₫
5 gian hàng bán
8.157
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 400 KVA (TCĐL TPHCM)
253.000.000₫
4 gian hàng bán
953
Máy biến áp 3 pha TBD 2000KAV
493.000.000₫
8 gian hàng bán
9.722
Máy biến áp THIBIDI 1000kVA
517.815.000₫
7 gian hàng bán
7.736
Máy biến áp 3 pha TBD 30KAV
94.999.000₫
4 gian hàng bán
1.815
Máy biến áp 3 pha TBD 160KAV
130.000.000₫
6 gian hàng bán
9.755
Máy biến áp 3 pha TBD 2500KAV
890.000.000₫
5 gian hàng bán
3.237
Máy biến áp 3 pha TBD 320KAV
18.000.000₫
5 gian hàng bán
10.6172
Máy biến áp THIBIDI 2000kVA
882.105.000₫
6 gian hàng bán
6.318
Máy biến áp 3 pha TBD 10000KAV
308.700.000₫
3 gian hàng bán
1.603
Máy biến áp 3 pha TBD 50KAV
85.000.000₫
4 gian hàng bán
1.362
Máy biến áp 3 pha TBD 630KAV
20.000.000₫
4 gian hàng bán
2.3421
Máy biến áp 3 pha TBD 6300KAV
28.000.000₫
4 gian hàng bán
1.430
Máy biến áp 1 pha Thibidi 100KVA
90.640.000₫
2 gian hàng bán
190
Máy biến áp 1 pha Thibidi 75KVA
76.494.000₫
0 gian hàng bán
118
Máy biến áp 1 pha Thibidi 37.5KVA
49.079.000₫
1 gian hàng bán
202
Máy biến áp 1 pha Thibidi 25KVA
39.352.000₫
2 gian hàng bán
319
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 75 KVA (TCĐL KH)  15-22/0,23KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
472
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 800 KVA (TCĐL TPHCM)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
489
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 250 KVA (TCĐL 2)  15 - 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
538
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 160 KVA (TCĐL TPHCM)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
299
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 75 KVA (TCĐL 2)  8600 - 12700/230V
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
382
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 37,5 KVA (TCĐL 2)  8600 - 12700/230V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
353
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 30 KVA (TCĐL KH)  22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
556
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 160 KVA (TCĐL KH)  22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
195
Máy biến áp 1 pha THIBIDI 15 KVA (TCĐL 2)  12700/230V
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
409
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 750 KVA (TCĐL TPHCM)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
464
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 320 KVA (TCĐL 2)  22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
433
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật