Máy biến áp, ThibidiLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5   
148 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy biến áp 3 pha TBD 560KVA
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 560
0
199.000.000 VNĐ
(9.397,87 USD)
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 400 KVA (TCĐL TPHCM)
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 400
0
253.000.000 VNĐ
(11.948,05 USD)
Máy biến áp THIBIDI 320kVA
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 320
0
200.000.000 VNĐ
(9.445,1 USD)
Máy biến áp 3 pha TBD 30KAV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 30
0
94.999.000 VNĐ
(4.486,38 USD)
Máy biến áp THIBIDI 1250kVA
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 1250
0
435.000.000 VNĐ
(20.543,09 USD)
Máy biến áp 3 pha TBD 2000KAV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 2000
0
493.000.000 VNĐ
(23.282,17 USD)
Máy biến áp THIBIDI 180kVA
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 180
0
133.000.000 VNĐ
(6.280,99 USD)
Máy biến áp 3 pha TBD 160KAV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 160
0
130.000.000 VNĐ
(6.139,32 USD)
Máy biến áp 3 pha TBD 2500KAV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 2500
0
890.000.000 VNĐ
(42.030,7 USD)
Máy biến áp THIBIDI 160kVA
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 160
0
144.300.000 VNĐ
(6.814,64 USD)
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 630kVA - 22/0,4kV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 630
0
390.000.000 VNĐ
(18.417,95 USD)
Máy biến áp THIBIDI 100kVA
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 100
0
106.000.000 VNĐ
(5.005,9 USD)
Máy biến áp THIBIDI 250kVA
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 250
0
209.600.000 VNĐ
(9.898,47 USD)
Máy biến áp 3 pha TBD 320KAV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 320
0
18.000.000 VNĐ
(850,06 USD)
Máy biến áp 3 pha TBD 10000KAV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 10000
0
308.700.000 VNĐ
(14.578,51 USD)
máy biến áp 3 pha THIBIDI 750kVA - 22/0,4kV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 750
0
346.000.000 VNĐ
(16.340,02 USD)
Máy biến áp 3 pha TBD 50KAV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 50
0
85.000.000 VNĐ
(4.014,17 USD)
Máy biến áp 3 pha TBD 630KAV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 630
0
20.000.000 VNĐ
(944,51 USD)
Máy biến áp 3 pha TBD 6300KAV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 6300
0
28.000.000 VNĐ
(1.322,31 USD)
Máy biến áp THIBIDI 1000kVA
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 1000
0
Liên hệ gian hàng...
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 180 KVA (TCĐL 2) 22/0,4 KV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 180
0
Liên hệ gian hàng...
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 75 KVA (TCĐL KH) 15-22/0,23KV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 1 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 75
0
Không có GH bán...
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 800 KVA (TCĐL TPHCM)
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 800
0
Liên hệ gian hàng...
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 250 KVA (TCĐL 2) 15 - 22/0,4 KV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 250
0
Liên hệ gian hàng...
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 160 KVA (TCĐL TPHCM)
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 160
0
Liên hệ gian hàng...
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 75 KVA (TCĐL 2) 8600 - 12700/230V
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 1 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 75
0
Liên hệ gian hàng...
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 30 KVA (TCĐL KH) 22/0,4 KV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 30
0
Liên hệ gian hàng...
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 37,5 KVA (TCĐL 2) 8600 - 12700/230V
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 1 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 37.5
0
Liên hệ gian hàng...
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 160 KVA (TCĐL KH) 22/0,4 KV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 160
0
Liên hệ gian hàng...
Máy biến áp 1 pha THIBIDI 15 KVA (TCĐL 2) 12700/230V
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 1 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 15
0
Liên hệ gian hàng...
Trang:  [1]  2  3  4  5   

Máy biến áp, ThibidiLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Thiết bị điện, nước > Máy điện > Máy biến áp