Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Loại máy biến áp
Công suất (kVA)
Xuất xứ
Thêm lựa chọn

Máy biến áp, Thibidi

Có tất cả 153 sản phẩm
máy biến áp 3 pha THIBIDI 750kVA - 22/0,4kV
346.000.000₫
8 gian hàng bán
9.069
Máy biến áp THIBIDI 1250kVA
435.000.000₫
8 gian hàng bán
5.808
Máy biến áp THIBIDI 320kVA
200.000.000₫
9 gian hàng bán
14.474
Máy biến áp 3 pha TBD 560KVA
199.000.000₫
8 gian hàng bán
26.7511
Máy biến áp 1 pha Thibidi 50KVA
57.921.000₫
2 gian hàng bán
109
Máy biến áp THIBIDI 250kVA
206.900.000₫
8 gian hàng bán
12.099
Máy biến áp THIBIDI 180kVA
158.200.000₫
6 gian hàng bán
5.718
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 180 KVA (TCĐL 2)  22/0,4 KV
150.000.000₫
3 gian hàng bán
749
Máy biến áp THIBIDI 1500kVA
483.500.000₫
8 gian hàng bán
5.787
Máy biến áp THIBIDI 100kVA
106.000.000₫
8 gian hàng bán
7.923
Máy biến áp THIBIDI 160kVA
144.300.000₫
5 gian hàng bán
7.695
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 400 KVA (TCĐL TPHCM)
253.000.000₫
4 gian hàng bán
866
Máy biến áp 3 pha TBD 2000KAV
493.000.000₫
7 gian hàng bán
9.605
Máy biến áp THIBIDI 1000kVA
517.815.000₫
7 gian hàng bán
7.418
Máy biến áp 3 pha TBD 30KAV
94.999.000₫
4 gian hàng bán
1.791
Máy biến áp 3 pha TBD 160KAV
130.000.000₫
5 gian hàng bán
9.653
Máy biến áp 3 pha TBD 2500KAV
890.000.000₫
5 gian hàng bán
3.096
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 630kVA - 22/0,4kV
381.521.000₫
5 gian hàng bán
11.510
Máy biến áp 3 pha TBD 320KAV
18.000.000₫
5 gian hàng bán
10.5512
Máy biến áp THIBIDI 2000kVA
882.105.000₫
6 gian hàng bán
5.886
Máy biến áp 3 pha TBD 10000KAV
308.700.000₫
4 gian hàng bán
1.564
Máy biến áp 3 pha TBD 50KAV
85.000.000₫
4 gian hàng bán
1.326
Máy biến áp 3 pha TBD 630KAV
20.000.000₫
4 gian hàng bán
2.2791
Máy biến áp 3 pha TBD 6300KAV
28.000.000₫
4 gian hàng bán
1.397
Máy biến áp 1 pha Thibidi 100KVA
90.640.000₫
2 gian hàng bán
121
Máy biến áp 1 pha Thibidi 75KVA
76.494.000₫
1 gian hàng bán
97
Máy biến áp 1 pha Thibidi 37.5KVA
49.079.000₫
1 gian hàng bán
157
Máy biến áp 1 pha Thibidi 25KVA
39.352.000₫
2 gian hàng bán
181
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 75 KVA (TCĐL KH)  15-22/0,23KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
424
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 800 KVA (TCĐL TPHCM)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
462
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 250 KVA (TCĐL 2)  15 - 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
484
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 160 KVA (TCĐL TPHCM)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
278
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 75 KVA (TCĐL 2)  8600 - 12700/230V
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
346
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 37,5 KVA (TCĐL 2)  8600 - 12700/230V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
335
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 30 KVA (TCĐL KH)  22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
493
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 160 KVA (TCĐL KH)  22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
168
Máy biến áp 1 pha THIBIDI 15 KVA (TCĐL 2)  12700/230V
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
385
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 750 KVA (TCĐL TPHCM)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
443
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 320 KVA (TCĐL 2)  22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
391
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật