Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Loại máy biến áp
Công suất (kVA)
Xuất xứ
Thêm lựa chọn

Máy biến áp, Thibidi

Có tất cả 153 sản phẩm
Máy biến áp THIBIDI 1250kVA
438.500.000₫
5 gian hàng bán
6.006
Máy biến áp THIBIDI 320kVA
249.500.000₫
6 gian hàng bán
14.882
Máy biến áp 3 pha TBD 560KVA
200.000.000₫
4 gian hàng bán
27.3181
máy biến áp 3 pha THIBIDI 750kVA - 22/0,4kV
346.000.000₫
7 gian hàng bán
9.285
Máy biến áp 1 pha Thibidi 50KVA
52.700.000₫
2 gian hàng bán
184
Máy biến áp THIBIDI 250kVA
206.900.000₫
5 gian hàng bán
12.549
Máy biến áp THIBIDI 180kVA
158.200.000₫
5 gian hàng bán
5.940
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 180 KVA (TCĐL 2) 22/0,4 KV
150.000.000₫
3 gian hàng bán
794
Máy biến áp THIBIDI 1500kVA
483.500.000₫
5 gian hàng bán
5.910
Máy biến áp THIBIDI 100kVA
106.000.000₫
5 gian hàng bán
8.163
Máy biến áp THIBIDI 160kVA
144.300.000₫
4 gian hàng bán
7.929
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 400 KVA (TCĐL TPHCM)
253.000.000₫
3 gian hàng bán
917
Máy biến áp 3 pha TBD 2000KAV
493.000.000₫
5 gian hàng bán
9.671
Máy biến áp 3 pha TBD 30KAV
94.999.000₫
4 gian hàng bán
1.800
Máy biến áp 3 pha TBD 160KAV
130.000.000₫
4 gian hàng bán
9.695
Máy biến áp 3 pha TBD 2500KAV
890.000.000₫
5 gian hàng bán
3.174
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 630kVA - 22/0,4kV
390.000.000₫
4 gian hàng bán
11.630
Máy biến áp 3 pha TBD 320KAV
18.000.000₫
4 gian hàng bán
10.5812
Máy biến áp 3 pha TBD 10000KAV
308.700.000₫
3 gian hàng bán
1.579
Máy biến áp 3 pha TBD 50KAV
85.000.000₫
4 gian hàng bán
1.341
Máy biến áp 3 pha TBD 630KAV
20.000.000₫
4 gian hàng bán
2.3121
Máy biến áp 3 pha TBD 6300KAV
28.000.000₫
4 gian hàng bán
1.412
Máy biến áp THIBIDI 1000kVA
Liên hệ gian hàng...
5 gian hàng bán
7.592
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 75 KVA (TCĐL KH) 15-22/0,23KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
448
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 800 KVA (TCĐL TPHCM)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
480
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 250 KVA (TCĐL 2) 15 - 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
511
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 160 KVA (TCĐL TPHCM)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
287
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 75 KVA (TCĐL 2) 8600 - 12700/230V
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
358
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 37,5 KVA (TCĐL 2) 8600 - 12700/230V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
344
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 30 KVA (TCĐL KH) 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
517
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 160 KVA (TCĐL KH) 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
183
Máy biến áp 1 pha THIBIDI 15 KVA (TCĐL 2) 12700/230V
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
406
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 750 KVA (TCĐL TPHCM)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
449
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 320 KVA (TCĐL 2) 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
415
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 630 KVA (TCĐL KH) 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
431
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 320 KVA (TCĐL KH) 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.416
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 50 KVA (TCĐL KH) 22/0,23KV
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
382
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 2000 KVA (TCĐL 2) 15 - 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
242
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 1250 KVA (TCĐL 2) 15 - 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
298
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật