Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Loại máy biến áp
Công suất (kVA)
Xuất xứ
Thêm lựa chọn

Máy biến áp, Thibidi

Có tất cả 154 sản phẩm
Máy biến áp THIBIDI 250kVA
206.900.000₫
5 gian hàng bán
14.049
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 630kVA - 22/0,4kV
390.000.000₫
4 gian hàng bán
11.999
Máy biến áp THIBIDI 180kVA
158.200.000₫
5 gian hàng bán
6.873
Máy biến áp THIBIDI 1250kVA
438.500.000₫
6 gian hàng bán
6.459
Máy biến áp THIBIDI 320kVA
249.500.000₫
7 gian hàng bán
16.265
Máy biến áp 3 pha TBD 560KVA
200.000.000₫
5 gian hàng bán
28.6381
máy biến áp 3 pha THIBIDI 750kVA - 22/0,4kV
346.000.000₫
6 gian hàng bán
9.711
Máy biến áp 1 pha Thibidi 50KVA
49.336.000₫
2 gian hàng bán
265
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 180 KVA (TCĐL 2) 22/0,4 KV
150.000.000₫
2 gian hàng bán
875
Máy biến áp THIBIDI 1500kVA
483.500.000₫
5 gian hàng bán
6.270
Máy biến áp THIBIDI 100kVA
106.000.000₫
5 gian hàng bán
8.982
Máy biến áp THIBIDI 160kVA
144.300.000₫
4 gian hàng bán
8.655
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 400 KVA (TCĐL TPHCM)
306.900.000₫
2 gian hàng bán
1.004
Máy biến áp 3 pha TBD 2000KAV
493.000.000₫
6 gian hàng bán
9.836
Máy biến áp 3 pha TBD 30KAV
94.999.000₫
3 gian hàng bán
1.827
Máy biến áp 3 pha TBD 160KAV
130.000.000₫
4 gian hàng bán
9.836
Máy biến áp 3 pha TBD 2500KAV
890.000.000₫
4 gian hàng bán
3.396
Máy biến áp 3 pha TBD 320KAV
18.000.000₫
3 gian hàng bán
10.7522
Máy biến áp 3 pha TBD 10000KAV
308.700.000₫
3 gian hàng bán
1.633
Máy biến áp 3 pha TBD 50KAV
85.000.000₫
3 gian hàng bán
1.386
Máy biến áp 3 pha TBD 630KAV
20.000.000₫
2 gian hàng bán
2.3871
Máy biến áp 3 pha TBD 6300KAV
28.000.000₫
3 gian hàng bán
1.478
Máy biến áp THIBIDI 1000kVA
Liên hệ gian hàng
4 gian hàng bán
7.922
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 75 KVA (TCĐL KH) 15-22/0,23KV
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
523
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 800 KVA (TCĐL TPHCM)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
501
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 250 KVA (TCĐL 2) 15 - 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
583
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 160 KVA (TCĐL TPHCM)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
314
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 75 KVA (TCĐL 2) 8600 - 12700/230V
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
415
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 37,5 KVA (TCĐL 2) 8600 - 12700/230V
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
371
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 30 KVA (TCĐL KH) 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
586
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 160 KVA (TCĐL KH) 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
225
Máy biến áp 1 pha THIBIDI 15 KVA (TCĐL 2) 12700/230V
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
436
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 750 KVA (TCĐL TPHCM)
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
476
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 320 KVA (TCĐL 2) 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
451
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 630 KVA (TCĐL KH) 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
458
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 320 KVA (TCĐL KH) 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
1.566
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 50 KVA (TCĐL KH) 22/0,23KV
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
430
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 2000 KVA (TCĐL 2) 15 - 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
251
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 1250 KVA (TCĐL 2) 15 - 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
334
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật