Máy biến áp, ThibidiLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5   
148 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy biến áp THIBIDI 1250kVA
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 1250
0
439.000.000 ₫
(20.732 USD)
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 180 KVA (TCĐL 2) 22/0,4 KV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 180
0
150.000.000 ₫
(7.083,83 USD)
Máy biến áp THIBIDI 1500kVA
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 1500
0
483.000.000 ₫
(22.809,92 USD)
máy biến áp 3 pha THIBIDI 750kVA - 22/0,4kV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 750
0
334.070.000 ₫
(15.776,62 USD)
Máy biến áp THIBIDI 100kVA
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 100
0
102.000.000 ₫
(4.817 USD)
Máy biến áp THIBIDI 160kVA
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 160
0
130.995.000 ₫
(6.186,3 USD)
Máy biến áp THIBIDI 320kVA
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 320
0
249.000 ₫
(11,76 USD)
Máy biến áp THIBIDI 180kVA
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 180
0
133.000.000 ₫
(6.280,99 USD)
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 400 KVA (TCĐL TPHCM)
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 400
0
253.000.000 ₫
(11.948,05 USD)
Máy biến áp 3 pha TBD 2000KAV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 2000
0
493.000.000 ₫
(23.282,17 USD)
Máy biến áp 3 pha TBD 560KVA
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 560
0
200.000.000 ₫
(9.445,1 USD)
Máy biến áp THIBIDI 1000kVA
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 1000
0
386.000.000 ₫
(18.229,04 USD)
Máy biến áp 3 pha TBD 30KAV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 30
0
49.999.000 ₫
(2.361,23 USD)
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 75 KVA (TCĐL KH) 15-22/0,23KV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 1 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 75
0
65.000.000 ₫
(3.069,66 USD)
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 800 KVA (TCĐL TPHCM)
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 800
0
432.000.000 ₫
(20.401,42 USD)
Máy biến áp 3 pha TBD 160KAV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 160
0
130.000.000 ₫
(6.139,32 USD)
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 250 KVA (TCĐL 2) 15 - 22/0,4 KV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 250
0
202.000.000 ₫
(9.539,55 USD)
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 160 KVA (TCĐL TPHCM)
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 160
0
158.000.000 ₫
(7.461,63 USD)
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 75 KVA (TCĐL 2) 8600 - 12700/230V
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 1 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 75
0
67.000.000 ₫
(3.164,11 USD)
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 30 KVA (TCĐL KH) 22/0,4 KV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 30
0
70.000.000 ₫
(3.305,79 USD)
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 37,5 KVA (TCĐL 2) 8600 - 12700/230V
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 1 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 37.5
0
43.000.000 ₫
(2.030,7 USD)
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 160 KVA (TCĐL KH) 22/0,4 KV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 160
0
130.000.000 ₫
(6.139,32 USD)
Máy biến áp 1 pha THIBIDI 15 KVA (TCĐL 2) 12700/230V
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 1 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 15
0
26.000.000 ₫
(1.227,86 USD)
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 750 KVA (TCĐL TPHCM)
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 750
0
405.000.000 ₫
(19.126,33 USD)
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 320 KVA (TCĐL 2) 22/0,4 KV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 320
0
239.000.000 ₫
(11.286,89 USD)
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 630 KVA (TCĐL KH) 22/0,4 KV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 630
0
321.000.000 ₫
(15.159,39 USD)
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 320 KVA (TCĐL KH) 22/0,4 KV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 320
0
239.000.000 ₫
(11.286,89 USD)
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 50 KVA (TCĐL KH) 22/0,23KV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 1 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 50
0
52.000.000 ₫
(2.455,73 USD)
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 2000 KVA (TCĐL 2) 15 - 22/0,4 KV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 2000
0
762.000.000 ₫
(35.985,83 USD)
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 1250 KVA (TCĐL 2) 15 - 22/0,4 KV
 • Hãng sản xuất: Thibidi
 • Loại máy biến áp: 3 pha
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất (kVA): 1250
0
542.000.000 ₫
(25.596,22 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5   

Máy biến áp, ThibidiLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Thiết bị điện, nước > Máy điện > Máy biến áp