Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Loại máy biến áp
Công suất (kVA)
Xuất xứ
Thêm lựa chọn

Máy biến áp, Thibidi

Có tất cả 153 sản phẩm
máy biến áp 3 pha THIBIDI 750kVA - 22/0,4kV
405.367.000₫
7 gian hàng bán
9.189
Máy biến áp THIBIDI 1250kVA
435.000.000₫
7 gian hàng bán
5.895
Máy biến áp THIBIDI 320kVA
200.000.000₫
7 gian hàng bán
14.657
Máy biến áp 3 pha TBD 560KVA
199.000.000₫
7 gian hàng bán
26.9281
Máy biến áp 1 pha Thibidi 50KVA
57.921.000₫
2 gian hàng bán
145
Máy biến áp THIBIDI 250kVA
206.900.000₫
8 gian hàng bán
12.273
Máy biến áp THIBIDI 180kVA
158.200.000₫
6 gian hàng bán
5.796
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 180 KVA (TCĐL 2)  22/0,4 KV
150.000.000₫
3 gian hàng bán
764
Máy biến áp THIBIDI 1500kVA
483.500.000₫
7 gian hàng bán
5.844
Máy biến áp THIBIDI 100kVA
106.000.000₫
7 gian hàng bán
8.022
Máy biến áp THIBIDI 160kVA
144.300.000₫
5 gian hàng bán
7.788
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 400 KVA (TCĐL TPHCM)
253.000.000₫
4 gian hàng bán
887
Máy biến áp 3 pha TBD 2000KAV
493.000.000₫
6 gian hàng bán
9.635
Máy biến áp THIBIDI 1000kVA
517.815.000₫
6 gian hàng bán
7.517
Máy biến áp 3 pha TBD 30KAV
94.999.000₫
4 gian hàng bán
1.800
Máy biến áp 3 pha TBD 160KAV
130.000.000₫
5 gian hàng bán
9.671
Máy biến áp 3 pha TBD 2500KAV
890.000.000₫
4 gian hàng bán
3.132
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 630kVA - 22/0,4kV
381.521.000₫
4 gian hàng bán
11.561
Máy biến áp 3 pha TBD 320KAV
18.000.000₫
5 gian hàng bán
10.5632
Máy biến áp THIBIDI 2000kVA
882.105.000₫
5 gian hàng bán
5.979
Máy biến áp 3 pha TBD 10000KAV
308.700.000₫
3 gian hàng bán
1.576
Máy biến áp 3 pha TBD 50KAV
85.000.000₫
4 gian hàng bán
1.335
Máy biến áp 3 pha TBD 630KAV
20.000.000₫
4 gian hàng bán
2.2881
Máy biến áp 3 pha TBD 6300KAV
28.000.000₫
4 gian hàng bán
1.400
Máy biến áp 1 pha Thibidi 100KVA
90.640.000₫
2 gian hàng bán
145
Máy biến áp 1 pha Thibidi 75KVA
76.494.000₫
1 gian hàng bán
103
Máy biến áp 1 pha Thibidi 37.5KVA
49.079.000₫
1 gian hàng bán
169
Máy biến áp 1 pha Thibidi 25KVA
39.352.000₫
2 gian hàng bán
214
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 75 KVA (TCĐL KH)  15-22/0,23KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
436
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 800 KVA (TCĐL TPHCM)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
471
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 250 KVA (TCĐL 2)  15 - 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
502
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 160 KVA (TCĐL TPHCM)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
284
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 75 KVA (TCĐL 2)  8600 - 12700/230V
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
349
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 37,5 KVA (TCĐL 2)  8600 - 12700/230V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
344
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 30 KVA (TCĐL KH)  22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
505
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 160 KVA (TCĐL KH)  22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
174
Máy biến áp 1 pha THIBIDI 15 KVA (TCĐL 2)  12700/230V
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
394
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 750 KVA (TCĐL TPHCM)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
446
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 320 KVA (TCĐL 2)  22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
403
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật