Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Loại máy biến áp
Công suất (kVA)
Xuất xứ
Thêm lựa chọn

Máy biến áp, Thibidi

Có tất cả 153 sản phẩm
Máy biến áp THIBIDI 250kVA
206.900.000₫
8 gian hàng bán
13.560
Máy biến áp THIBIDI 180kVA
133.000.000₫
7 gian hàng bán
6.570
Máy biến áp THIBIDI 1250kVA
438.500.000₫
7 gian hàng bán
6.345
Máy biến áp THIBIDI 320kVA
249.500.000₫
9 gian hàng bán
15.824
Máy biến áp 3 pha TBD 560KVA
200.000.000₫
8 gian hàng bán
28.2451
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 180 KVA (TCĐL 2) 22/0,4 KV
150.000.000₫
3 gian hàng bán
857
Máy biến áp THIBIDI 1500kVA
483.500.000₫
7 gian hàng bán
6.174
Máy biến áp THIBIDI 100kVA
106.000.000₫
7 gian hàng bán
8.781
Máy biến áp THIBIDI 160kVA
144.300.000₫
5 gian hàng bán
8.412
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 400 KVA (TCĐL TPHCM)
306.900.000₫
4 gian hàng bán
992
Máy biến áp 3 pha TBD 2000KAV
493.000.000₫
8 gian hàng bán
9.794
Máy biến áp 3 pha TBD 30KAV
94.999.000₫
4 gian hàng bán
1.824
Máy biến áp 3 pha TBD 160KAV
130.000.000₫
5 gian hàng bán
9.788
Máy biến áp 3 pha TBD 2500KAV
890.000.000₫
4 gian hàng bán
3.315
Máy biến áp 3 pha TBD 320KAV
18.000.000₫
5 gian hàng bán
10.6892
Máy biến áp 3 pha TBD 10000KAV
308.700.000₫
3 gian hàng bán
1.621
Máy biến áp 3 pha TBD 50KAV
85.000.000₫
4 gian hàng bán
1.368
Máy biến áp 3 pha TBD 630KAV
20.000.000₫
4 gian hàng bán
2.3661
Máy biến áp 3 pha TBD 6300KAV
28.000.000₫
4 gian hàng bán
1.439
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 630kVA - 22/0,4kV
Liên hệ gian hàng...
5 gian hàng bán
11.918
máy biến áp 3 pha THIBIDI 750kVA - 22/0,4kV
Liên hệ gian hàng...
7 gian hàng bán
9.621
Máy biến áp 1 pha Thibidi 50KVA
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
256
Máy biến áp THIBIDI 1000kVA
Liên hệ gian hàng...
5 gian hàng bán
7.829
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 75 KVA (TCĐL KH) 15-22/0,23KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
478
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 800 KVA (TCĐL TPHCM)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
495
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 250 KVA (TCĐL 2) 15 - 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
565
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 160 KVA (TCĐL TPHCM)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
311
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 75 KVA (TCĐL 2) 8600 - 12700/230V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
391
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 37,5 KVA (TCĐL 2) 8600 - 12700/230V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
356
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 30 KVA (TCĐL KH) 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
577
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 160 KVA (TCĐL KH) 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
207
Máy biến áp 1 pha THIBIDI 15 KVA (TCĐL 2) 12700/230V
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
418
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 750 KVA (TCĐL TPHCM)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
470
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 320 KVA (TCĐL 2) 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
442
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 630 KVA (TCĐL KH) 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
446
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 320 KVA (TCĐL KH) 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.527
Máy biến áp THIBIDI 1 pha 50 KVA (TCĐL KH) 22/0,23KV
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
418
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 2000 KVA (TCĐL 2) 15 - 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
248
Máy biến áp THIBIDI 3 pha 1250 KVA (TCĐL 2) 15 - 22/0,4 KV
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
325
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật