Từ :
Đến :
Hanel Loại bỏ tham số này
AVADirect Loại bỏ tham số này
Mid-Tower (103)
≥ 160GB (171)
≥ 320GB (169)
≥ 1GB (172)
≥ 2GB (171)
LCD (1)

Máy tính Desktop, HanelLoại bỏ tham số này hoặc AVADirectLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6   
173 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Avadirect Desktop PC DTS-CI5-SLICFD3XTP1155 (Intel Celeron G440 1.6GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, GeForce GTX 550, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Mid-Tower
 • Dòng CPU: Intel Celeron
 • Tốc độ CPU: 1.6GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 1.0TB
 • Dung lượng RAM: 4GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
6.760.000 ₫
(319,24 USD)
Avadirect Desktop PC DTS-CI7-PD3XTP1155 (Intel Celeron G440 1.6GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, GeForce GTX 550, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Mid-Tower
 • Dòng CPU: Intel Celeron
 • Tốc độ CPU: 1.6GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 1.0TB
 • Dung lượng RAM: 4GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
6.860.000 ₫
(323,97 USD)
Avadirect Desktop PC DTS-CI5-3SLICFD3XTP1155 (Intel Celeron G440 1.6GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, GeForce GTX 460, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Mid-Tower
 • Dòng CPU: Intel Celeron
 • Tốc độ CPU: 1.6GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 1.0TB
 • Dung lượng RAM: 4GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
6.760.000 ₫
(319,24 USD)
Avadirect Mini Shuttle PC SFS-STL-SH61R4 (Intel Core i3-2100 3.1GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Kiểu mini
 • Dòng CPU: Intel Core i3-2100
 • Tốc độ CPU: 2.93GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 1.0TB
 • Dung lượng RAM: 4GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Desktop PC DTS-AM3-BD33XTG (AMD Phenom 2 X2 560 3.3GHz, RAM 2GB, HDD 1TB, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Mid-Tower
 • Dòng CPU: AMD Phenom
 • Tốc độ CPU: 3.3Ghz
 • Dung lượng Ổ cứng: 1.0TB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Mini Shuttle PC SFS-STL-SH55J2 (Intel Core i3-540 3.06GHz, RAM 2GB, HDD 1TB, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Kiểu mini
 • Dòng CPU: Intel Core i3 540
 • Tốc độ CPU: 3.06GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 1.0TB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Mini PC Shuttle CMP-STL-XG41 (Intel Petium E6600 3.06GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, Windows 7 Home Premium, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Kiểu mini
 • Dòng CPU: Intel Pentium Dual Core E6600
 • Tốc độ CPU: 3.06GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 500GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Mini Gaming PC DGS-1156-CI5SNCITX (Intel Core i5-760 2.8GHz, RAM 2GB, HDD 320GB, GeForce GTX 460, OS Windows 7 Home Premium, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Kiểu mini
 • Dòng CPU: Intel Core i5 760
 • Tốc độ CPU: 2.8GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 320GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Mini Gaming PC DGS-1155-CI5SNCITX (Intel Core i3-2100 3.1GHz, RAM 2GB, SSD 32GB, GeForce GTX 460, OS Windows 7 Home Premium, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Kiểu mini
 • Dòng CPU: Intel Core i3-2100
 • Tốc độ CPU: 3.1GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 36GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Mini PC SFS-STL-SX58H7PRO (Intel Core i7-950 3.06GHz, RAM 3GB, HDD 1TB, GeForce GT 520, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Kiểu mini
 • Dòng CPU: Intel Core i7 950
 • Tốc độ CPU: 3.06GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 1.0TB
 • Dung lượng RAM: 3Gb
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Mini PC SFS-APN-MP67 (Intel Core i5-2520M 2.5GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, Windows 7 Home premium, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Mid-Tower
 • Dòng CPU: Intel Core i5
 • Tốc độ CPU: 2.5GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 500GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Mini Tower PC CMP-CI3-MTD3XTG1155 (Intel Core i3-2100 3.1GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Mid-Tower
 • Dòng CPU: Intel Core i3-2100
 • Tốc độ CPU: 3.1GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 1.0TB
 • Dung lượng RAM: 4GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Mini Tower PC CMP-CI3-MTD3XTG (Intel Core i3-540 3.06GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Mid-Tower
 • Dòng CPU: Intel Core i3 540
 • Tốc độ CPU: 3.06GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 1.0TB
 • Dung lượng RAM: 4GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Gaming PC DGS-I7-Z683SLICFX (Intel Core i5-2500 3.3GHz, RAM 4GB, HDD 500GB, GeForce GTX 560 Ti, OS Windows 7 Home Premium, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Kiểu Tower
 • Dòng CPU: Intel Core i5-2500
 • Tốc độ CPU: 3.3Ghz
 • Dung lượng Ổ cứng: 500GB
 • Dung lượng RAM: 4GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Desktop PC DTS-CI5-VPROD3XTG1155 (Intel i7-2600 3.4GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Mid-Tower
 • Dòng CPU: Intel Core i7-2600
 • Tốc độ CPU: 3.4GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 1.0TB
 • Dung lượng RAM: 4GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Gaming PC DGS-UX58 (Intel Core i7-950 3.06GHz, RAM 6GB, HDD 1TB, GeForce GTX 560 Ti, OS Windows 7 Home Premium, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Kiểu Tower
 • Dòng CPU: Intel Core i7 950
 • Tốc độ CPU: 3.06GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 1.0TB
 • Dung lượng RAM: 6GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Compact Gaming PC DGS-I5-SLICFXCUBE1155 (Intel i3-2100 3.1GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, GeForce GTX 550Ti, OS Windows 7 Home Premium, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Dòng CPU: Intel Core i3-2100
 • Tốc độ CPU: 3.1GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 1.0TB
 • Dung lượng RAM: 4GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Nano Gaming PC DGS-1156-CI5NCITX (Intel Core i5-760 2.8GHz, RAM 2GB, HDD 320GB, GeForce GTX 550 Ti, OS Windows 7 Home Premium, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Kiểu mini
 • Dòng CPU: Intel Core i5 760
 • Tốc độ CPU: 2.8GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 320GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Desktop PC DTS-CI5-3SLICFD3XTP1155 (Intel Core i7-2600 3.4GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, GeForce GTX 460, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Mid-Tower
 • Dòng CPU: Intel Core i7-2600
 • Tốc độ CPU: 3.4GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 1.0TB
 • Dung lượng RAM: 4GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Desktop PC DTS-CI3-BD3XTP (Intel Pentium G6950 2.8GHz, RAM 2GB, HDD 1TB, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Mid-Tower
 • Dòng CPU: Intel Pentium Dual Core G6950
 • Tốc độ CPU: 2.8GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 1.0TB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Slim Gaming PC DGS-CI7-GT3D3XTP (Intel Core i7-950 3.06GHz, RAM 3GB, HDD 1TB, GeForce GTX 550 Ti, OS Windows 7 Home Premium, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Ultra-slim
 • Dòng CPU: Intel Core i7 950
 • Tốc độ CPU: 3.06GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 1.0TB
 • Dung lượng RAM: 3Gb
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Nano Gaming PC DGS-1156-CI5NCITX (Intel Core i7-870 2.93GHz, RAM 2GB, HDD 320GB, GeForce GTX 550 Ti, OS Windows 7 Home Premium, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Kiểu mini
 • Dòng CPU: Intel Core i7 870
 • Tốc độ CPU: 2.93GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 320GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Slim Gaming PC DGS-1155-GT3D3XTP (Intel Core i3-2100 3.1GHz, RAM 2GB, HDD 1TB, GeForce GTX 550 Ti, OS Windows 7 Home Premium, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Kiểu mini
 • Dòng CPU: Intel Core i3-2100
 • Tốc độ CPU: 3.1GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 1.0TB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Gaming PC DGS-i7-4SLICFX (Intel Core i7-950 3.06GHz, RAM 3GB, HDD 500GB, GeForce GTX 570 HD, OS Windows 7 Home Premium, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Kiểu Tower
 • Dòng CPU: Intel Core i7 950
 • Tốc độ CPU: 3.06GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 500GB
 • Dung lượng RAM: 3Gb
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Desktop PC DTS-CI5-SLICFD3XTP1155 (Intel Core i7-2600 3.4GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, GeForce GTX 550, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Mid-Tower
 • Dòng CPU: Intel Core i7-2600
 • Tốc độ CPU: 3.4GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 1.0TB
 • Dung lượng RAM: 4GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Desktop PC DTS-CI3-VD3XTP1155 (Intel Celeron G440 1.6GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Mid-Tower
 • Dòng CPU: Intel Celeron
 • Tốc độ CPU: 3.0GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 1.0TB
 • Dung lượng RAM: 4GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Desktop PC DTS-CI3-VD3XTP (Intel Core i5-650 3.2GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Mid-Tower
 • Dòng CPU: Intel Core i5 650
 • Tốc độ CPU: 3.2GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 1.0TB
 • Dung lượng RAM: 4GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Avadirect Slim Gaming PC DGS-1155-GT3D3XTP (Intel Core i7-2600 3.4GHz, RAM 2GB, HDD 1TB, GeForce GTX 550 Ti, OS Windows 7 Home Premium, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: AVADirect
 • Kiểu máy: Kiểu mini
 • Dòng CPU: Intel Core i7-2600
 • Tốc độ CPU: 3.4GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 1.0TB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
HP Pro 3130 Business Desktop (Intel Core i3 550 3.20GHz, RAM 1GB, HDD 320GB, VGA Onboard, PC DOS, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: Hanel
 • Kiểu máy: Kiểu Tower
 • Dòng CPU: Intel Core i3 550
 • Tốc độ CPU: 3.2GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 320GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
HP All-in-One 200-5316L Desktop (Intel Pentium E6700 3.20GHz, RAM 2GB, HDD 320GB, VGA GMA X4500, LCD 21.5 inchPC DOS)
 • Hãng sản xuất: Hanel
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Pentium Dual Core E6700
 • Tốc độ CPU: 3.2GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 320GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 21.5inch
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3  4  5  6   

Máy tính Desktop, HanelLoại bỏ tham số này hoặc AVADirectLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính Desktop