Từ :
Đến :
Hanel Loại bỏ tham số này
Wyse Loại bỏ tham số này
≥ 1GB (18)
≥ 2GB (10)
LCD (1)

Máy tính Desktop, HanelLoại bỏ tham số này hoặc WyseLoại bỏ tham số này

20 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Wyse R90LE7 (AMD Sempron 1.5Ghz, RAM 1GB, VGA AMD ATI 690E Graphics, Window 7, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: Wyse
 • Kiểu máy: Mini-Tower
 • Dòng CPU: AMD Sempron
 • Tốc độ CPU: 1.50GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: Không kèm ổ cứng
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Wyse R90L7 (AMD Sempron 1.5Ghz, RAM 2GB, VGA AMD ATI 690E Graphics, Window 7, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: Wyse
 • Kiểu máy: Mini-Tower
 • Dòng CPU: AMD Sempron
 • Tốc độ CPU: 1.50GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: Không kèm ổ cứng
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Wyse R90LEW (AMD Sempron 1.5Ghz, RAM 1GB, VGA AMD ATI 690E Graphics, Window Embedded 2009, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: Wyse
 • Kiểu máy: Mini-Tower
 • Dòng CPU: AMD Sempron
 • Tốc độ CPU: 1.50GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: Không kèm ổ cứng
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Wyse R90LE (AMD Sempron 1.5Ghz, RAM 1GB, VGA AMD ATI 690E Graphics, Window XPe, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: Wyse
 • Kiểu máy: Mini-Tower
 • Dòng CPU: AMD Sempron
 • Tốc độ CPU: 1.50GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: Không kèm ổ cứng
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Wyse Z90S7 (AMD G-T52R 1.5Ghz, RAM 2GB, VGA AMD Radeon HD 6250 Graphics, Window embedded 7, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: Wyse
 • Kiểu máy: Mini-Tower
 • Dòng CPU: AMD G-T52R
 • Tốc độ CPU: 1.50GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: Không kèm ổ cứng
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Wyse Z90DE7 (Dual-Core AMD G-T56N 1.65Ghz, RAM 2GB, VGA AMD Radeon HD 6310 Graphics, Window Embedded 7, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: Wyse
 • Kiểu máy: Mini-Tower
 • Dòng CPU: AMD Dual - Core G-T56N
 • Tốc độ CPU: 1.65GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: Không kèm ổ cứng
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Wyse Z50S (AMD G-T52R 1.5Ghz, RAM 2GB, VGA AMD Radeon HD 6250 Graphics, Linux, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: Wyse
 • Kiểu máy: Mini-Tower
 • Dòng CPU: AMD Sempron
 • Tốc độ CPU: 1.50GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: Không kèm ổ cứng
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Wyse Z90SW (AMD G-T52R 1.5Ghz, RAM 2GB, VGA AMD Radeon HD 6250 Graphics, Window embedded 2009, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: Wyse
 • Kiểu máy: Mini-Tower
 • Dòng CPU: AMD Dual - Core G-T56N
 • Tốc độ CPU: 1.50GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: Không kèm ổ cứng
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Wyse Xenith Pro (AMD Sempron 1.5Ghz, RAM 512MB, VGA AMD ATI 690E Graphics,PC DOS, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: Wyse
 • Kiểu máy: Mini-Tower
 • Dòng CPU: AMD Sempron
 • Tốc độ CPU: 1.50GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: Không kèm ổ cứng
 • Dung lượng RAM: 512MB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
HP Pro 3130 Business Desktop (Intel Core i3 550 3.20GHz, RAM 1GB, HDD 320GB, VGA Onboard, PC DOS, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: Hanel
 • Kiểu máy: Kiểu Tower
 • Dòng CPU: Intel Core i3 550
 • Tốc độ CPU: 3.2GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 320GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
HP All-in-One 200-5316L Desktop (Intel Pentium E6700 3.20GHz, RAM 2GB, HDD 320GB, VGA GMA X4500, LCD 21.5 inchPC DOS)
 • Hãng sản xuất: Hanel
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Pentium Dual Core E6700
 • Tốc độ CPU: 3.2GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 320GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 21.5inch
0
Không có GH bán...
HP Pro 3130 Business Desktop PC (Intel Core i3 550 3.20GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Onboard, PC DOS, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: Hanel
 • Kiểu máy: Kiểu Tower
 • Dòng CPU: Intel Core i3 550
 • Tốc độ CPU: 3.2GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 500GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Wyse R90L (AMD Sempron 1.5Ghz, RAM 1GB, VGA AMD ATI 690E Graphics, Window XPe, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: Wyse
 • Kiểu máy: Mini-Tower
 • Dòng CPU: AMD Sempron
 • Tốc độ CPU: 1.50GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: Không kèm ổ cứng
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Wyse R90LW (AMD Sempron 1.5Ghz, RAM 1GB, VGA AMD ATI 690E Graphics, Window Embedded 2009, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: Wyse
 • Kiểu máy: Mini-Tower
 • Dòng CPU: AMD Sempron
 • Tốc độ CPU: 1.50GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: Không kèm ổ cứng
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Wyse R50LE (AMD Sempron 1.5Ghz, RAM 1GB, VGA AMD ATI 690E Graphics, Linux, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: Wyse
 • Kiểu máy: Mini-Tower
 • Dòng CPU: AMD Sempron
 • Tốc độ CPU: 1.50GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: Không kèm ổ cứng
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Wyse Z90D7 (Dual-Core AMD G-T56N 1.65Ghz, RAM 2GB, VGA AMD Radeon HD 6250 Graphics, Window Embedded 7, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: Wyse
 • Kiểu máy: Mini-Tower
 • Dòng CPU: AMD Dual - Core G-T56N
 • Tốc độ CPU: 1.65GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: Không kèm ổ cứng
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Wyse R50L (AMD Sempron 1.5Ghz, RAM 1GB, VGA AMD ATI 690E Graphics,PC DOS, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: Wyse
 • Kiểu máy: Mini-Tower
 • Dòng CPU: AMD Sempron
 • Tốc độ CPU: 1.50GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: Không kèm ổ cứng
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Wyse R10L (AMD Sempron 1.5Ghz, RAM 512MB, VGA AMD ATI 690E Graphics,PC DOS, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: Wyse
 • Kiểu máy: Mini-Tower
 • Dòng CPU: AMD Sempron
 • Tốc độ CPU: 1.50GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: Không kèm ổ cứng
 • Dung lượng RAM: 512MB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Wyse Z50D (Dual-Core AMD G-T56N 1.6Ghz, RAM 2GB, VGA AMD Radeon HD 6310 Graphics, Linux, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: Wyse
 • Kiểu máy: Mini-Tower
 • Dòng CPU: AMD Dual - Core G-T56N
 • Tốc độ CPU: 1.6GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: Không kèm ổ cứng
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...
Wyse Z90DW (Dual-Core AMD G-T56N 1.6Ghz, RAM 2GB, VGA AMD Radeon HD 6310 Graphics, Window embedded 2009, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: Wyse
 • Kiểu máy: Mini-Tower
 • Dòng CPU: AMD Dual - Core G-T56N
 • Tốc độ CPU: 1.6GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: Không kèm ổ cứng
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: Không kèm theo - -
0
Không có GH bán...

Máy tính Desktop, HanelLoại bỏ tham số này hoặc WyseLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính Desktop