Từ :
Đến :
Fujitsu Loại bỏ tham số này
Hanel Loại bỏ tham số này
≥ 1GB (66)
≥ 2GB (42)
LCD (62)
CRT (1)

Máy tính Desktop, FujitsuLoại bỏ tham số này hoặc HanelLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
71 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Fujitsu LX70L (Intel Pentium 4 2.4Ghz, Ram 1GB. HDD 160GB, VGA Onboard, 20inch, Windows XP Professional)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 2.4GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 160GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 20inch
0
1.700.000 ₫
(80,28 USD)
Fujitsu LX70Y/D (Intel Core 2 Dual E4500 2.2Ghz, Ram 2GB. HDD 160GB, VGA 352MB, Windows 7, Màn hình 22")
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo E4500
 • Tốc độ CPU: 2.2GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 160GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 22inch Wide
0
3.400.000 ₫
(160,57 USD)
Fujitsu LX/B70D (Intel Core 2 Dual E7200 2.53Ghz, Ram 2GB. HDD 160GB, VGA Onboard, Windows 7, Màn hình 22")
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo E7200
 • Tốc độ CPU: 2.53GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 160GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 22inch Wide
0
3.250.000 ₫
(153,48 USD)
Fujitsu LX70X/D (Intel Core 2 Dual E4400 2.0Ghz, Ram 2GB. HDD 160GB, VGA ATI, 20inch, Windows 7)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo E4400
 • Tốc độ CPU: 2.0GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 160GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 20inch Wide
0
2.900.000 ₫
(136,95 USD)
Fujitsu LX50Y/D (Intel Core 2 Dual E4500 2.2Ghz, Ram 2GB. HDD 160GB, VGA Onboard, 19inch, Windows 7)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo E4500
 • Tốc độ CPU: 2.2GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 160GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 19inch
0
3.000.000 ₫
(141,68 USD)
Fujitsu FMV LX40U (Intel Pentium 4 2.4Ghz, Ram 1GB. HDD 80GB, VGA Onboard, 17inch, Windows XP Professional)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 2.4GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
1.800.000 ₫
(85,01 USD)
Fujitsu T90J (Intel Pentium 4 3Ghz, RAM 1GB, HDD 160GB, VGA Onboard, 22 inch, Windows XP Professional)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 3.0GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 160GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 22inch
0
2.800.000 ₫
(132,23 USD)
Fujitsu FMV LX90R/D (Intel Pentium 4 3.0GHz , RAM 1GB, HDD 160GB, VGA onboard, 20 inch, Windows XP)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 3.0GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 160GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 20inch
0
2.200.000 ₫
(103,9 USD)
FUJITSU LX70W/D (Intel Core 2 Duo E4500 2.2Ghz, Ram 2GB, HDD 250GB, VGA ATI Radeon Xpress 1200 256MB, Màn hình LCD 20")
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo E4500
 • Tốc độ CPU: 2.2GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 250GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 20inch
0
3.000.000 ₫
(141,68 USD)
Fujitsu LX50T (Intel Centrino 1.86GHz, RAM 1GB, HDD 320GB, VGA onboard, 17 inch, Windows 7)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Dòng CPU: Intel Celeron
 • Tốc độ CPU: 1.86GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 320GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
1.700.000 ₫
(80,28 USD)
Fujitsu LX70X/D (Intel Core 2 Dual E6600 2.4GHz, Ram 2GB, HDD 250GB, VGA Onboard , 20inch, Windows 7)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo E6600
 • Tốc độ CPU: 2.4GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 250GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 20inch Wide
0
3.000.000 ₫
(141,68 USD)
Fujitsu FMV TX90M/D (Intel Pentium D 830 3.0Ghz, Ram 2GB. HDD 160GB, VGA onboard, Màn hình 32inch, Windows 7 Home Premium)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Pentium D830
 • Tốc độ CPU: 3.0GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 160GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 32inch
0
6.500.000 ₫
(306,97 USD)
Fujitsu FMV LX50M (Intel Pentium 4 2.4GHz , RAM 1GB, HDD 20GB, VGA onboard, 17 inch, Windows XP)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 2.4GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 20GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
1.500.000 ₫
(70,84 USD)
Fujitsu LX50YN (Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz, Ram 2GB. HDD 250GB, VGA Onboard, 19inch, Windows 7)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo E6600
 • Tốc độ CPU: 2.4GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 250GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 19inch Wide
0
2.300.000 ₫
(108,62 USD)
Fujitsu K5230 (Intel Core 2 Duo T8100 2.1GHz, Ram 2GB. HDD 80GB, VGA Onboard, 17inch, Windows 7 Professional)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo T8100
 • Tốc độ CPU: 2.1GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
2.300.000 ₫
(108,62 USD)
Fujitsu FMV-L70G (Intel pentum 4 3.0GHz, RAM 1GB, HDD 80GB, VGA Onboard, 17 inch, Windows XP Basic)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 3.0GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
1.700.000 ₫
(80,28 USD)
Fujitsu K5270 (Intel Core 2 Duo P8400 2.26GHz, Ram 2GB, HDD 250GB, VGA onboard, 19 inch, Windows 7)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo P8400
 • Tốc độ CPU: 2.26GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 250GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 19inch
0
2.500.000 ₫
(118,06 USD)
Fujitsu LX/B70D (Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz, Ram 2GB, HDD 250GB, VGA Onboard, 22 inch, Windows 7)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo E8400
 • Tốc độ CPU: 3.0GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 250GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 22inch
0
3.500.000 ₫
(165,29 USD)
Fujitsu LX70L Intel Celeron 3.0GHz, Ram 1GB, HDD 80GB, VGA Onboard, LCD 20 inch, Windows 7)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Celeron
 • Tốc độ CPU: 3.0GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 20inch
0
2.200.000 ₫
(103,9 USD)
Fujitsu LX40W (Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz, Ram 2GB, HDD 250GB, VGA Onboard, LCD 17 inch, Windows 7)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo E6600
 • Tốc độ CPU: 2.4GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 250GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
2.000.000 ₫
(94,45 USD)
Fujitsu K550/A (Intel Core 2 Duo P8700 2.53Ghz, Ram 2GB, HDD 160GB, VGA Onboard, 17 inch, Windows 7)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo P8700
 • Tốc độ CPU: 2.53GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 160GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
2.000.000 ₫
(94,45 USD)
Fujitsu LX/C70D (Intel Core 2 Dual Q8200 2.33Ghz, Ram 2GB. HDD 160GB, VGA Onboard, Windows 7, Màn hình 22")
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Quad Q8200
 • Tốc độ CPU: 2.33GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 160GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 22inch Wide
0
Không có GH bán...
Fujitsu LX40W (Intel Core 2 Duo E4500 2.2Ghz, RAM 1GB, HDD 80GB, VGA Onboard, LCD 17 inch, PC DOS)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo E4500
 • Tốc độ CPU: 2.2GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
Không có GH bán...
Fujitsu EK30U (Intel core 2 dua 1.6GHz , RAM 1GB, HDD 80GB, VGA onboard, 17 inch, Windows XP)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo
 • Tốc độ CPU: 1.6GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
Không có GH bán...
Fujitsu FMV LX90R/D (Intel Pentium 4 3.0GHz , RAM 1GB, HDD 80GB, VGA onboard, 20 inch, Windows XP)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 3.0GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 20inch
0
Không có GH bán...
Fujitsu LX70L (Intel Pentium 4 2.4Ghz, Ram 1GB. HDD 80GB, VGA Onboard, LCD 20 inch, Windows XP Professional)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 2.4GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 20inch
0
Không có GH bán...
Fujitsu FMV LX60R (Intel Pentium 4 3.0GHz , RAM 1GB, HDD 80GB, VGA onboard, 19 inch, Windows XP)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 3.0GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 19inch
0
Liên hệ gian hàng...
Fujitsu FMV-L70G (Intel pentum 4 3.0GHz, RAM 1GB, HDD 40GB, VGA onboard, 17 inch, Windows XP)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 3.0GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 40GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
Liên hệ gian hàng...
Fujitsu FMV-K5250 (Intel Core 2 Dual T7250 2.20GHz, Ram 1GB, HDD 200GB, VGA Onboard, 17 inch, Windows 7)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo T7250
 • Tốc độ CPU: 2.2GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 200GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
Không có GH bán...
Fujitsu LX50R (Intel Pentium 4 3.0GHz , RAM 1GB, HDD 80GB, VGA onboard, 17 inch, Windows XP)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 3.0GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3   

Máy tính Desktop, FujitsuLoại bỏ tham số này hoặc HanelLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính Desktop