Từ :
Đến :
Fujitsu Loại bỏ tham số này
Hanel Loại bỏ tham số này
≥ 1GB (47)
≥ 2GB (25)
LCD (43)
CRT (1)

Máy tính Desktop, FujitsuLoại bỏ tham số này hoặc HanelLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
52 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Fujitsu LX70X/D (Intel Core 2 Dual E4400 2.0Ghz, Ram 2GB. HDD 160GB, VGA ATI, 20inch, Windows 7)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo E4400
 • Tốc độ CPU: 2.0GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 160GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 20inch Wide
0
2.650.000 ₫
(125,15 USD)
Fujitsu LX50Y/D (Intel Core 2 Dual E4500 2.2Ghz, Ram 2GB. HDD 160GB, VGA Onboard, 19inch, Windows 7)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo E4500
 • Tốc độ CPU: 2.2GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 160GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 19inch
0
2.400.000 ₫
(113,34 USD)
Fujitsu EK30U (Intel core 2 dua 1.6GHz , RAM 1GB, HDD 80GB, VGA onboard, 17 inch, Windows XP)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo
 • Tốc độ CPU: 1.6GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
1.700.000 ₫
(80,28 USD)
Fujitsu FMV LX90R/D (Intel Pentium 4 3.0GHz , RAM 1GB, HDD 80GB, VGA onboard, 20 inch, Windows XP)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 3.0GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 20inch
0
1.700.000 ₫
(80,28 USD)
Fujitsu LX70L (Intel Pentium 4 2.4Ghz, Ram 1GB. HDD 80GB, VGA Onboard, LCD 20 inch, Windows XP Professional)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 2.4GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 20inch
0
1.700.000 ₫
(80,28 USD)
Fujitsu FMV LX60R (Intel Pentium 4 3.0GHz , RAM 1GB, HDD 80GB, VGA onboard, 19 inch, Windows XP)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 3.0GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 19inch
0
1.550.000 ₫
(73,2 USD)
Fujitsu FMV LX40U (Intel Pentium 4 2.4Ghz, Ram 1GB. HDD 80GB, VGA Onboard, 17inch, Windows XP Professional)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 2.4GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
1.450.000 ₫
(68,48 USD)
Fujitsu T90J (Intel Pentium 4 3Ghz, RAM 1GB, HDD 160GB, VGA Onboard, 22 inch, Windows XP Professional)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 3.0GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 160GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 22inch
0
2.000.000 ₫
(94,45 USD)
Fujitsu FMV-K5250 (Intel Core 2 Dual T7250 2.20GHz, Ram 1GB, HDD 200GB, VGA Onboard, 17 inch, Windows 7)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo T7250
 • Tốc độ CPU: 2.2GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 200GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
2.900.000 ₫
(136,95 USD)
Fujitsu FMV LX90R/D (Intel Pentium 4 3.0GHz , RAM 1GB, HDD 160GB, VGA onboard, 20 inch, Windows XP)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 3.0GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 160GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 20inch
0
2.200.000 ₫
(103,9 USD)
Fujitsu LX50R (Intel Pentium 4 3.0GHz , RAM 1GB, HDD 80GB, VGA onboard, 17 inch, Windows XP)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 3.0GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
1.600.000 ₫
(75,56 USD)
Fujitsu LX50S (Intel Centrino 1.86GHz, RAM 1GB, HDD 320GB, VGA onboard, 17 inch, Windows 7)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Dòng CPU: Intel Celeron
 • Tốc độ CPU: 1.86GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 320GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
1.700.000 ₫
(80,28 USD)
Fujitsu LX50T (Intel Centrino 1.86GHz, RAM 1GB, HDD 320GB, VGA onboard, 17 inch, Windows 7)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Dòng CPU: Intel Celeron
 • Tốc độ CPU: 1.86GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 320GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
1.700.000 ₫
(80,28 USD)
Fujitsu FMV TX90M/D (Intel Pentium D 830 3.0Ghz, Ram 2GB. HDD 160GB, VGA onboard, Màn hình 32inch, Windows 7 Home Premium)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Pentium D830
 • Tốc độ CPU: 3.0GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 160GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 32inch
0
6.000.000 ₫
(283,35 USD)
Fujitsu All-in-one K5270 (Intel Core 2 Dual P8700 2.53Ghz, Ram 2GB, HDD 80GB, VGA onboard, Microsoft Windows 7, Màn hình 17")
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo P8700
 • Tốc độ CPU: 2.53GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
2.500.000 ₫
(118,06 USD)
Fujitsu FMV LX50M (Intel Pentium 4 2.4Ghz, Ram 1GB. HDD 40GB, VGA Onboard, 17inch, Windows XP Professional)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 2.4GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 40GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
1.500.000 ₫
(70,84 USD)
Fujitsu LX70L (Intel Pentium 4 2.4Ghz, Ram 1GB. HDD 160GB, VGA Onboard, 20inch, Windows XP Professional)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 2.4GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 160GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 20inch
0
2.200.000 ₫
(103,9 USD)
Fujitsu K5230 (Intel Core 2 Dual T5600 1.83Ghz, Ram 1GB. HDD 80GB, VGA Onboard, 17inch, Windows XP Professional)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo T5600
 • Tốc độ CPU: 1.83GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
2.500.000 ₫
(118,06 USD)
Fujitsu FMV LX50R (Intel Pentium 4 2.4GHz , RAM 1GB, HDD 20GB, VGA onboard, 17 inch, Windows XP)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 2.4GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 20GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
1.600.000 ₫
(75,56 USD)
Fujitsu FMV LX50M (Intel Pentium 4 2.4GHz , RAM 1GB, HDD 20GB, VGA onboard, 17 inch, Windows XP)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 2.4GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 20GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
1.600.000 ₫
(75,56 USD)
Fujitsu LX50YN (Intel Core 2 Dual E4500 2.2Ghz, Ram 2GB. HDD 160GB, VGA Onboard, 19inch, Windows 7)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo E4500
 • Tốc độ CPU: 2.2GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 160GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 19inch Wide
0
3.000.000 ₫
(141,68 USD)
FUJITSU All in one K5280 (Intel Core 2 Duo P8700 2.53MHz, Ram 2GB, HDD 80GB, VGA onboard, Màn hình SXVGA 17")
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo P8700
 • Tốc độ CPU: 2.53GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
2.500.000 ₫
(118,06 USD)
Fujitsu LX50Y/D (Intel Core 2 Dual E4500 2.2Ghz, Ram 2GB. HDD 80GB, VGA Onboard, 19inch, Windows 7)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo E4500
 • Tốc độ CPU: 2.2GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 19inch
0
2.400.000 ₫
(113,34 USD)
Fujitsu LX40W (Intel Core 2 Duo E4500 2.2Ghz, RAM 1GB, HDD 80GB, VGA Onboard, LCD 17 inch, PC DOS)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo E4500
 • Tốc độ CPU: 2.2GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
2.100.000 ₫
(99,17 USD)
Fujitsu FMV K5260 (Intel Core 2 Duo E7500 2.2GHz, 80GB HDD, 2GB RAM, 17inch, Windows 7)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)
 • Dòng CPU: Intel Core 2 Duo E7500
 • Tốc độ CPU: 2.2GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 80GB
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
1.900.000 ₫
(89,73 USD)
Fujitsu FMV-L70G (Intel pentum 4 3.0GHz, RAM 1GB, HDD 40GB, VGA onboard, 17 inch, Windows XP)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 3.0GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 40GB
 • Dung lượng RAM: 1GB
 • Loại màn hình: LCD - 17inch
0
Không có GH bán...
FUJITSU FMV ESPRIMO C520 (Intel Pentium 4 2.4Ghz, Ram 2GB, HDD 40GB, VGA onboard, Microsoft Windows XP Professional, Không kèm màn hình)
 • Hãng sản xuất: Fujitsu
 • Kiểu máy: Small Form Factor
 • Dòng CPU: Intel Pentium 4
 • Tốc độ CPU: 2.4GHz
 • Dung lượng Ổ cứng: 40GB
 • Dung lượng RAM: 512MB
0
Không có GH bán...
Fujitsu ESPRIMO D5220 (Intel Core 2 Duo E4400 2.0GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, VGA Intel GMA 950, Windows Vista Home Basic, Không kèm màn hình)
Hãng sản xuất: Fujitsu / Kiểu máy: Kiểu mini / Dòng CPU: Intel Core 2 Duo E4400 / Tốc độ CPU: 2.0GHz / Cache size: 2MB L2 cache / Chipset Mainboard: Intel 945G / Ổ quang (Optical drive): DVD-Rewrite SuperMulti DualLayer / Dung lượng Ổ cứng: 160GB / Giao tiếp ổ cứng: SATA / Số vòng quay ổ cứng: 7200RPM / Dung lượng RAM: 1GB / Loại RAM: DDR2 - 667MHz / Dung lượng RAM gắn tối đa: 4GB / Card màn hình: Onboard - Intel GMA950 / Dung lượng bộ nhớ đồ họa: 256MB Share / Giao tiếp card hình: Onboard / Card mạng: 10/100Mbps / Card WIFI: Không kèm theo, / Card âm thanh: Onboard - - / Hệ điều hành cài sẵn: Microsoft Windows Vista Home Basic / Loại màn hình: Không kèm theo - - / Hãng SX màn hình: - / Độ phân giải của màn hình: - / Kiểu kết nối màn hình: - / Tính năng khác của màn hình: -, / Công suất nguồn đi kèm (Watt): 250 / Bàn phím: PS2, / Chuột: PS2, / Tính năng, các cổng giao tiếp: USB, PS2, COM, Analog (VGA), Parallel, Audio In-Out, /
0
Không có GH bán...
Fujitsu Esprimo E5905 (Intel Pentium 4 631(3GHz, 2MB L2 Cache, 800MHz FSB), 512MB DDR 400MHz, 80GB SATA HDD, Fujitsu 17" CRT) Windows XP Professional
Hãng sản xuất: Fujitsu / Kiểu máy: Kiểu mini / Dòng CPU: Intel Pentium 4 631 / Tốc độ CPU: 3.0GHz / Cache size: 2MB L2 cache / Chipset Mainboard: Intel 945G / Ổ quang (Optical drive): CD-ROM / Dung lượng Ổ cứng: 80GB / Giao tiếp ổ cứng: SATA / Số vòng quay ổ cứng: 7200RPM / Dung lượng RAM: 512MB / Loại RAM: DDR - 400MHz / Dung lượng RAM gắn tối đa: 2GB / Card màn hình: Onboard - Intel GMA950 / Dung lượng bộ nhớ đồ họa: 128MB / Giao tiếp card hình: Onboard / Card mạng: Không kèm theo / Card WIFI: -, / Card âm thanh: Onboard - Realtek ALC 260 885 / Hệ điều hành cài sẵn: Microsoft Windows XP Professional / Loại màn hình: CRT - 17inch / Hãng SX màn hình: Fujitsu / Độ phân giải của màn hình: SXGA (1280×1024) / Kiểu kết nối màn hình: Analog (VGA) / Tính năng khác của màn hình: -, / Công suất nguồn đi kèm (Watt): 0 / Bàn phím: PS2, / Chuột: PS2, Quang, / Tính năng, các cổng giao tiếp: USB, PS2, Analog (VGA), Parallel, Audio In-Out, /
0
Không có GH bán...
Fujitsu FMV7000 (Intel Pentium IV 1.6GHz, 256MB RAM, 20GB HDD, Windows XP Professional)
Hãng sản xuất: Fujitsu / Kiểu máy: Kiểu mini / Dòng CPU: Intel Pentium 4 / Tốc độ CPU: 1.6GHz / Cache size: 256KB L2 cache / Chipset Mainboard: Intel 845GV / Ổ quang (Optical drive): Không kèm theo / Dung lượng Ổ cứng: 20GB / Giao tiếp ổ cứng: P-ATA / Số vòng quay ổ cứng: 5400RPM / Dung lượng RAM: 256MB / Loại RAM: DDR - 333MHz / Dung lượng RAM gắn tối đa: 2GB / Card màn hình: Onboard - - / Dung lượng bộ nhớ đồ họa: 64MB / Giao tiếp card hình: Onboard / Card mạng: 10/100Mbps / Card WIFI: Không kèm theo, / Card âm thanh: Onboard - - / Hệ điều hành cài sẵn: Microsoft Windows XP Professional / Loại màn hình: Không kèm theo - - / Hãng SX màn hình: - / Độ phân giải của màn hình: - / Kiểu kết nối màn hình: - / Tính năng khác của màn hình: -, / Công suất nguồn đi kèm (Watt): 250 / Bàn phím: Không kèm theo, / Chuột: Không kèm theo, / Tính năng, các cổng giao tiếp: USB, PS2, COM, Analog (VGA), Parallel, Audio In-Out, Serial port, /
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Máy tính Desktop, FujitsuLoại bỏ tham số này hoặc HanelLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính Desktop