Từ :
Đến :
3Com (135)
CISCO (387)
Hp (151)
Linksys (87)
Planet (139)
D-Link (86)
NETGEAR (70)
SMC (72)
TP Link (65)
8 x RJ45 (301)
16 x RJ45 (258)
24 x RJ45 (746)
48 x RJ45 (312)
RJ45 (113)
1 x USB (32)
5 x RJ45 (138)
RS-232 (47)
10/100Mbps (1252)
100Mbps (52)
54Mbps (2)
10Gbps (37)
4Gbps (6)
48Gbps (3)
8Gbps (9)
1Gbps (14)
4K (150)
8K (694)
1K (100)
6K (31)
2k (62)
14K (12)
10K (4)
16k (64)
12k (73)
32K (10)
64K (8)
128K (10)
256K (8)
2 x XFP (22)

Hub - Switch

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
2.506 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
CISCO WS-C3750X-24P-S
 • Hãng sản xuất: CISCO
 • Số cổng kết nối: 24 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps
 • Số cổng kết nối (2): -
0
80.000.000 VNĐ
(3.778,04 USD)
HP E2920-24G J9726A 24 ports
 • Hãng sản xuất: Hp
 • Số cổng kết nối: 24 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps
 • Số cổng kết nối (2): 24 x RJ45(Gigabit Ethernet)
0
32.500.000 VNĐ
(1.534,83 USD)
HP ProCurve Switch vl 4-Port Mini-GBIC Mod ( J8776A )
 • Hãng sản xuất: Hp
 • Số cổng kết nối: -
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps
 • MAC Address Table: -
 • Số cổng kết nối (2): 4 x Gigabit SFP
0
21.200.000 VNĐ
(1.001,18 USD)
Cisco WS-C3750G-24PS-E
 • Hãng sản xuất: CISCO
 • Số cổng kết nối: 24 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps
 • MAC Address Table: 12k
0
116.245.000 VNĐ
(5.489,73 USD)
Cisco WS-C3750G-24TS-S1U
 • Hãng sản xuất: CISCO
 • Số cổng kết nối: 24 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps
 • MAC Address Table: 12k
0
57.500.000 VNĐ
(2.715,47 USD)
CISCO WS-C3750X-48PF-L
 • Hãng sản xuất: CISCO
 • Số cổng kết nối: 48 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps
 • MAC Address Table: 12k
 • Số cổng kết nối (2): -
0
109.880.000 VNĐ
(5.189,14 USD)
Cisco WS-C3750-24PS-E
 • Hãng sản xuất: CISCO
 • Số cổng kết nối: 24 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps
 • MAC Address Table: 12k
0
57.500.000 VNĐ
(2.715,47 USD)
Cisco WS-C3750G-24T-S
 • Hãng sản xuất: CISCO
 • Số cổng kết nối: 24 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps
 • MAC Address Table: 12k
0
57.500.000 VNĐ
(2.715,47 USD)
Cisco WS-C3750G-24TS-E1U
 • Hãng sản xuất: CISCO
 • Số cổng kết nối: 24 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps
 • MAC Address Table: 12k
0
72.000.000 VNĐ
(3.400,24 USD)
Cisco WS-C3750G-12S-E
 • Hãng sản xuất: CISCO
 • Số cổng kết nối: 12 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps
 • MAC Address Table: 12k
0
115.000.000 VNĐ
(5.430,93 USD)
CISCO WS-C3750X-24T-S
 • Hãng sản xuất: CISCO
 • Số cổng kết nối: 24 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps
 • MAC Address Table: -
 • Số cổng kết nối (2): -
0
63.490.000 VNĐ
(2.998,35 USD)
CISCO WS-C3750X-48P-L
 • Hãng sản xuất: CISCO
 • Số cổng kết nối: 48 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps
 • MAC Address Table: 12k
 • Số cổng kết nối (2): -
0
108.700.000 VNĐ
(5.133,41 USD)
Cisco WS-C3560X-48T-L
 • Hãng sản xuất: CISCO
 • Số cổng kết nối: 48 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps
 • MAC Address Table: -
 • Số cổng kết nối (2): -
0
62.918.000 VNĐ
(2.971,33 USD)
Cisco WS-C3560X-48PF-E
 • Hãng sản xuất: CISCO
 • Số cổng kết nối: 48 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps
 • MAC Address Table: -
 • Số cổng kết nối (2): -
0
141.380.000 VNĐ
(6.676,74 USD)
CISCO WS-C3560V2-48PS-E
 • Hãng sản xuất: CISCO
 • Số cổng kết nối: 48 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps
 • MAC Address Table: -
 • Số cổng kết nối (2): -
0
88.214.000 VNĐ
(4.165,95 USD)
Cisco WS-C3560G-24PS-E
 • Hãng sản xuất: CISCO
 • Số cổng kết nối: 24 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps
 • MAC Address Table: 12k
0
60.000.000 VNĐ
(2.833,53 USD)
HP ProCurve 2610-24-PWR Switch (J9087A)
 • Hãng sản xuất: Hp
 • Số cổng kết nối: 24 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, 10/100/1000Mbps
 • MAC Address Table: 8K
0
25.800.000 VNĐ
(1.218,42 USD)
HP ProCurve 2610-24/12PWR Switch (J9086A)
 • Hãng sản xuất: Hp
 • Số cổng kết nối: 24 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps
 • MAC Address Table: -
0
17.900.000 VNĐ
(845,34 USD)
HP 1810-24v2 J9801A 24 ports
 • Hãng sản xuất: Hp
 • Số cổng kết nối: 24 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, 10/100/1000Mbps
 • Số cổng kết nối (2): 24 x RJ45(Gigabit Ethernet)
0
3.380.000 VNĐ
(159,62 USD)
HP V1910-48G Switch JE009A
 • Hãng sản xuất: Hp
 • Số cổng kết nối: 48 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps
 • MAC Address Table: -
 • Số cổng kết nối (2): -
0
18.900.000 VNĐ
(892,56 USD)
HP 1405-5 Switch (JD866A)
 • Hãng sản xuất: Hp
 • Số cổng kết nối: 5 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps
 • MAC Address Table: 2k
 • Số cổng kết nối (2): 5 x RJ45(Gigabit Ethernet)
0
1.090.000 VNĐ
(51,48 USD)
HP E4200-24G Switch JE016A
 • Hãng sản xuất: Hp
 • Số cổng kết nối: 24 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, 10/100/1000Mbps
 • MAC Address Table: -
 • Số cổng kết nối (2): -
0
37.500.000 VNĐ
(1.770,96 USD)
HP Procurve1410-16G (J9560A)
 • Hãng sản xuất: Hp
 • Số cổng kết nối: 16 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps
 • MAC Address Table: 16k
 • Số cổng kết nối (2): -
0
3.500.000 VNĐ
(165,29 USD)
HP 1810-8 v2 Switch Ports - J9800A
 • Hãng sản xuất: Hp
 • Số cổng kết nối: 8 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps
 • MAC Address Table: -
 • Số cổng kết nối (2): -
0
1.680.000 VNĐ
(79,34 USD)
HP 1905-24-PoE JD992A 24 ports
 • Hãng sản xuất: Hp
 • Số cổng kết nối: 24 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, 10/100/1000Mbps
 • Số cổng kết nối (2): 24 x RJ45(Gigabit Ethernet)
0
10.900.000 VNĐ
(514,76 USD)
HP V1410-24 SWITCH (J9663A)
 • Hãng sản xuất: Hp
 • Số cổng kết nối: 24 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps, 10/20/100/200Mbps
 • MAC Address Table: -
 • Số cổng kết nối (2): -
0
2.100.000 VNĐ
(99,17 USD)
HP 1810-24G v2 Switch - J9803A
 • Hãng sản xuất: Hp
 • Số cổng kết nối: 24 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps
 • MAC Address Table: -
 • Số cổng kết nối (2): 22 x RJ45 (Gigabit Ethernet)
0
5.500.000 VNĐ
(259,74 USD)
HP E4210-24 Switch (JF427A)
 • Hãng sản xuất: Hp
 • Số cổng kết nối: 24 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps
 • MAC Address Table: -
 • Số cổng kết nối (2): -
0
8.990.000 VNĐ
(424,56 USD)
Cisco WS-C3560G-48TS-E
 • Hãng sản xuất: CISCO
 • Số cổng kết nối: 48 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps
 • MAC Address Table: 12k
0
55.000.000 VNĐ
(2.597,4 USD)
Cisco Switch Layer 2/3 SF300-48 (SRW248G4-K9-EU)
 • Hãng sản xuất: CISCO
 • Số cổng kết nối: 48 x RJ45
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, 10/100/1000Mbps
 • MAC Address Table: 8K
 • Số cổng kết nối (2): 48 x RJ45(Gigabit Ethernet), 2 x Gigabit SFP
0
9.765.000 VNĐ
(461,16 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Hub - Switch

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Thiết bị mạng > Hub - Switch