Từ :
Đến :
Victor Loại bỏ tham số này
KingCom Loại bỏ tham số này
≥ 5x (36)
≥ 10x (30)
≥ 20x (10)
≥ 4GB (16)

Máy quay phim, VictorLoại bỏ tham số này hoặc KingComLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
49 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Victor Everio GZ-MG575
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 5.3 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 10x
 • Bộ nhớ trong: 40Gb
0
3.500.000 ₫
(165,29 USD)
Kingcom DV-38HT
 • Hãng sản xuất: KingCom
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 5 Megapixels
 • Bộ nhớ trong: 128Mb
0
Không có GH bán...
Kingcom HDV-D200
 • Hãng sản xuất: KingCom
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 12 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 5x
 • Bộ nhớ trong: 32Mb
0
Không có GH bán...
KingCom HDV-D80 Plus
 • Hãng sản xuất: KingCom
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 12 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 5x
 • Bộ nhớ trong: 32Mb
0
Không có GH bán...
Kingcom DDV-V100
 • Hãng sản xuất: KingCom
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 12 Megapixels
 • Bộ nhớ trong: 128Mb
0
Không có GH bán...
Kingcom DV-57HT
 • Hãng sản xuất: KingCom
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 5 Megapixels
 • Bộ nhớ trong: 128Mb
0
Không có GH bán...
Kingcom DV-5500HD
 • Hãng sản xuất: KingCom
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 12 Megapixels
 • Bộ nhớ trong: 128Mb
0
Không có GH bán...
Kingcom DV-5022
 • Hãng sản xuất: KingCom
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 5.2 Megapixels
 • Bộ nhớ trong: 64Mb
0
Không có GH bán...
Victor Everio GZ-MG275
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 2.1 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 10x
 • Bộ nhớ trong: 40Gb
0
Không có GH bán...
Victor Everio GZ-MG330
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 0.69 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 32x
 • Bộ nhớ trong: 30Gb
0
Không có GH bán...
Victor Everio GZ-HD6
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 0.53 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 10x
 • Bộ nhớ trong: 120Gb
0
Không có GH bán...
Victor Everio GZ-MG730
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 5.42 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 10x
0
Không có GH bán...
Victor Everio GZ-MG530
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 3.98 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 10x
0
Không có GH bán...
Victor Everio GZ-HD5
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 0.53 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 10x
0
Không có GH bán...
Victor Everio GR-D850
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 0.34 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 35x
0
Không có GH bán...
Victor Everio GZ-MG740
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 7.1 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 10x
 • Bộ nhớ trong: 120Gb
0
Không có GH bán...
Victor Everio GZ-MG77
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 2.2 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 10x
 • Bộ nhớ trong: 30Gb
0
Không có GH bán...
Victor Everio GZ-MG505
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 5 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 10x
 • Bộ nhớ trong: 30Gb
0
Không có GH bán...
Victor Everio GZ-MG155
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 1 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 32x
 • Bộ nhớ trong: 30Gb
0
Không có GH bán...
Victor Everio GZ-MG255
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 1.33 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 10x
0
Không có GH bán...
Victor Everio GZ-MG555
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 1.33 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 10x
 • Bộ nhớ trong: 8gb
0
Không có GH bán...
Victor Everio GZ-HD40
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 1.35 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 10x
 • Bộ nhớ trong: 80GB
0
Không có GH bán...
Victor GR-D750
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 0.34 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 34x
0
Không có GH bán...
Victor Everio GZ-MC100
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 2.1 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 10x
0
Không có GH bán...
Victor Everio GZ-MC200
 • Hãng sản xuất: Victor
 • Loại màn hình: Màn hình thường
 • Độ lớn màn hình(inch): 1.8 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 2.1 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 10x
 • Tính năng: Ghi âm
0
Không có GH bán...
Victor Everio GZ-MC500
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 0.69 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 10x
0
Không có GH bán...
Victor Everio GZ-MC500
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 0.69 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 10x
0
Không có GH bán...
Victor GY-HD100
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 1.1 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 16x
0
Không có GH bán...
Victor Everio GZ-MG67
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 2 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 10x
 • Bộ nhớ trong: 20Gb
0
Không có GH bán...
Victor Everio GZ-MG47
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 1.23 Megapixels
 • Optical Zoom (Zoom quang): 15x
 • Bộ nhớ trong: 20Gb
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Máy quay phim, VictorLoại bỏ tham số này hoặc KingComLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy ảnh, máy quay > Máy ảnh, máy quay > Máy quay phim