Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
Tỉnh, thành phố
Thêm lựa chọn

Phòng khách sạn, 5 Sao

Có tất cả 17 sản phẩm
Caravelle Hotel - Opera Suite
3.494.400₫
jetstartour  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 15:07
Caravelle Hotel - Junior Suite
2.620.800₫
jetstartour  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 15:07
Caravelle Hotel - Signature Premium Deluxe
2.620.800₫
jetstartour  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 15:07
Caravelle Hotel - Premium Deluxe
2.620.800₫
jetstartour  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 15:07
Caravelle Hotel - 2 Bed Room Suite
4.118.400₫
jetstartour  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 15:07
Caravelle Hotel - Presidential Suite
2.620.800₫
jetstartour  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 15:07
Caravelle Hotel - Executive Suite
2.620.800₫
jetstartour  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 15:07
Caravelle Hotel - Signature Deluxe
2.620.800₫
jetstartour  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 15:07
Caravelle Hotel - Signature Suite
2.620.800₫
jetstartour  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 15:07
Caravelle Hotel - Deluxe Room
2.620.800₫
jetstartour  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 15:07
Caravelle Hotel - Deluxe River View
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.081
Caravelle Hotel - Deluxe City View
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.845
Sản phẩm nổi bật
Caravelle Hotel - Opera Suite
3.494.400₫
jetstartour  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 15:07
Caravelle Hotel - Signature Deluxe
2.620.800₫
jetstartour  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 15:07
Continental Hotel - Deluxe Rooms
1.768.000₫
jetstartour  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 15:07
Caravelle Hotel - Junior Suite
2.620.800₫
jetstartour  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 15:07
Caravelle Hotel - Signature Premium Deluxe
2.620.800₫
jetstartour  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 15:07
Caravelle Hotel - Executive Suite
2.620.800₫
jetstartour  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 15:07
Continental Hotel - Oriental Suite
2.704.000₫
jetstartour  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 15:07
Fortuna Hotel - Premier Room
728.000₫
jetstartour  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 15:07
Rex Hotel - Rex Suite
2.620.800₫
0 gian hàng bán
2.409
Caravelle Hotel - Signature Suite
2.620.800₫
jetstartour  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 15:07
Rex Hotel - Executive Suite
2.620.800₫
jetstartour  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 15:07
Rex Hotel - Superior Room
2.620.800₫
jetstartour  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 15:07