Máy in mã vạch, Loại thườngLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
430 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Godex EZ Pi 1200
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 4.1inch - 104mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
10.000.000 ₫
(472,26 USD)
Godex G300
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 4.65 inch - 118mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 2
 • Xuất xứ: Taiwan
0
5.800.000 ₫
(273,91 USD)
Argox X-3200V
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8 Mb
 • Hãng sản xuất: ARGOX
 • Bộ nhớ trong: -
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
4
20.700.000 ₫
(977,57 USD)
Máy in mã vạch Avery AP5.4
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: AVERY
 • Khổ giấy : 4inch - 104mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
 • Xuất xứ: America
0
36.200.000 ₫
(1.709,56 USD)
Godex EZ2250i
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 15
0
17.500.000 ₫
(826,45 USD)
Antech 3120 (USB)
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2Mb
 • Hãng sản xuất: ANTECH
 • Bộ nhớ trong: DDRAM - 2 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 1
0
3.500.000 ₫
(165,29 USD)
Godex EZ2200 Plus
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 6 inch - 152mm
 • Bộ vi xử lý: 16-bit
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 2 MB
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 15000
5
11.890.000 ₫
(561,51 USD)
Máy in mã vạch TOSHIBA B-SX4T-GS20
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: TOSHIBA
 • Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 18
0
26.990.000 ₫
(1.274,62 USD)
Máy in mã vạch Sato CL-408e
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2Mb
 • Hãng sản xuất: SATO
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB
 • Độ phân giải: 203-300 dpi
 • Khối lượng (kg): 13
0
17.999.000 ₫
(850,01 USD)
Godex EZ2200
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 4.1inch - 104mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 2 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
 • Xuất xứ: China
0
11.000.000 ₫
(519,48 USD)
Máy in mã vạch Godex G500
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 2
4
4.350.000 ₫
(205,43 USD)
Tsc TTP-384M
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8 Mb
 • Hãng sản xuất: TSC
 • Khổ giấy : 4inch - 102mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 32 MB
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 23
0
43.900.000 ₫
(2.073,2 USD)
TSC TTP-246M Plus
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: TSC
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
14.000.000 ₫
(661,16 USD)
Tsc TTP-343C
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb
 • Hãng sản xuất: TSC
 • Khổ giấy : 4.16 inch - 105.7mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
8.980.000 ₫
(424,09 USD)
Godex EZ-1105
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 3
3
5.400.000 ₫
(255,02 USD)
GODEX EZ6300 plus
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 6 inch - 152mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
44.900.000 ₫
(2.120,43 USD)
Máy in mã vạch Datamax-O'Neil E Class E 4205
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: DATAMAX
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 2
0
9.200.000 ₫
(434,47 USD)
Argox OS-2140
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: ARGOX
 • Khổ giấy : 4.16 inch - 105.7mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 2
 • Xuất xứ: Taiwan
0
5.500.000 ₫
(259,74 USD)
Zebra ZM400 ( ZM400-2001-1200T )
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm
 • Bộ nhớ trong: -
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 15000
 • Xuất xứ: China
0
23.600.000 ₫
(1.114,52 USD)
Zerbra 140xi4
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8 Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 5.02 inch - 128mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 25
0
77.900.000 ₫
(3.678,87 USD)
TSC TTP-344 Plus
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4Mb
 • Hãng sản xuất: TSC
 • Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 15
0
22.500.000 ₫
(1.062,57 USD)
TSC TTP-244ME Plus
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2Mb
 • Hãng sản xuất: TSC
 • Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 2 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
5.000.000 ₫
(236,13 USD)
Datamax O'Neil E4305A Mark III
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64Mb
 • Hãng sản xuất: DATAMAX
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 2
 • Xuất xứ: United States
0
12.500.000 ₫
(590,32 USD)
Godex EZ-DT2
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 56mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 1
 • Xuất xứ: Taiwan
0
5.950.000 ₫
(280,99 USD)
Datamax M-Class M4206
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8 Mb
 • Hãng sản xuất: DATAMAX
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Tốc độ bộ vi xử lý : 100 Mhz
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 12
0
21.500.000 ₫
(1.015,35 USD)
Máy in mã vạch Antech BTP-2300E
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb
 • Hãng sản xuất: ANTECH
 • Khổ giấy : 4.17 inch - 106mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 2 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 3
0
4.890.000 ₫
(230,93 USD)
Antech AP-260
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb
 • Hãng sản xuất: ANTECH
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 2 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 1
 • Xuất xứ: Taiwan
0
4.200.000 ₫
(198,35 USD)
Datamax M4306
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb
 • Hãng sản xuất: DATAMAX
 • Bộ vi xử lý: 16-bit
 • Tốc độ bộ vi xử lý : 90 MHz
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
37.500.000 ₫
(1.770,96 USD)
Godex EZ-2350i
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
21.000.000 ₫
(991,74 USD)
Máy in mã vạch ARGOX G-6000
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 1 Mb
 • Hãng sản xuất: ARGOX
 • Khổ giấy : 6 inch - 152mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 2 MB
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 1450
0
37.100.000 ₫
(1.752,07 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Máy in mã vạch, Loại thườngLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị cho cửa hàng, siêu thị > Máy in mã vạch