Máy in mã vạch, Loại thườngLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
429 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Datamax E-4204 (E4204)
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 1 Mb
 • Hãng sản xuất: DATAMAX
 • Khổ giấy : 4.3 inch - 109mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 2 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 2400
 • Xuất xứ: China
5
6.900.000 ₫
(325,86 USD)
Argox OS-203DT
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 512 KB
 • Hãng sản xuất: ARGOX
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 512 KB
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 1
 • Xuất xứ: Taiwan
0
6.500.000 ₫
(306,97 USD)
Argox OS-214 plus
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: ARGOX
 • Khổ giấy : 4.16 inch - 105.7mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 2
 • Xuất xứ: Taiwan
0
6.200.000 ₫
(292,8 USD)
Argox A-150
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 512 KB
 • Hãng sản xuất: ARGOX
 • Bộ vi xử lý: 16-bit
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 512 KB
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 2
 • Xuất xứ: Taiwan
0
8.900.000 ₫
(420,31 USD)
Datamax E4203 (E-4203)
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 1 Mb
 • Hãng sản xuất: DATAMAX
 • Khổ giấy : 4.1inch - 104mm
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 2 MB
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 2
0
3.875.375 ₫
(183,02 USD)
Godex G530
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 4.16 inch - 105.7mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 2
0
7.800.000 ₫
(368,36 USD)
Godex EZ-1105
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 3
3
5.300.000 ₫
(250,3 USD)
Argox X-2000
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 1 Mb
 • Hãng sản xuất: ARGOX
 • Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm
 • Bộ vi xử lý: 16-bit
 • Tốc độ bộ vi xử lý : 90 MHz
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 2 MB
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
5
17.000.000 ₫
(802,83 USD)
Máy in mã vạch Postek C168
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb
 • Hãng sản xuất: POSTEK
 • Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 2 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 2
 • Xuất xứ: China
4
5.700.000 ₫
(269,19 USD)
Zerbra 140xi4
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8 Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 5.02 inch - 128mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 25
0
77.900.000 ₫
(3.678,87 USD)
Máy in mã vạch Citizen CLS-700
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb
 • Hãng sản xuất: CITIZEN
 • Khổ giấy : 4inch - 104mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 2 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
23.000.000 ₫
(1.086,19 USD)
Tsc TTP-343C
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb
 • Hãng sản xuất: TSC
 • Khổ giấy : 4.16 inch - 105.7mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
8.980.000 ₫
(424,09 USD)
Datamax M-Class M4206
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8 Mb
 • Hãng sản xuất: DATAMAX
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Tốc độ bộ vi xử lý : 100 Mhz
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 12
0
21.250.000 ₫
(1.003,54 USD)
Tsc TTP-384M
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8 Mb
 • Hãng sản xuất: TSC
 • Khổ giấy : 4inch - 102mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 32 MB
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 23
0
44.400.000 ₫
(2.096,81 USD)
Datamax M Class M-4206E
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4Mb
 • Hãng sản xuất: DATAMAX
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Tốc độ bộ vi xử lý : 100 Mhz
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
 • Xuất xứ: America
0
20.200.000 ₫
(953,96 USD)
Godex EZ2250i
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 15
0
17.500.000 ₫
(826,45 USD)
Godex EZ2350i
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 15
0
20.900.000 ₫
(987,01 USD)
Godex EZ2050
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 213.3mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Tốc độ bộ vi xử lý : 90 MHz
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 15
 • Xuất xứ: Taiwan
0
14.000.000 ₫
(661,16 USD)
Máy in mã vạch Datamax ONeil E4206P Mark III
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64 Mb
 • Hãng sản xuất: DATAMAX
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 32 MB
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
16.800.000 ₫
(793,39 USD)
Máy in mã vạch TSC TTP-268M Plus
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: TSC
 • Khổ giấy : 6.6 inch - 168mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 32 MB
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
39.900.000 ₫
(1.884,3 USD)
TSC TTP-246M Plus
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: TSC
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
14.000.000 ₫
(661,16 USD)
Datamax I-Class Mark II I-4310E
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64 Mb
 • Hãng sản xuất: DATAMAX
 • Khổ giấy : 4.65 inch - 118mm
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 32 MB
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
32.800.000 ₫
(1.549 USD)
Datamax I-Class Mark II I-4212E
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64 Mb
 • Hãng sản xuất: DATAMAX
 • Khổ giấy : 4.65 inch - 118mm
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 32 MB
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
23.285.000 ₫
(1.099,65 USD)
Godex EZ-1105 GEPL
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
6.900.000 ₫
(325,86 USD)
Datamax I-4212
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb
 • Hãng sản xuất: DATAMAX
 • Khổ giấy : 3inch - 76mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 20500
0
22.430.000 ₫
(1.059,27 USD)
Datamax E-4204B
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64 Mb
 • Hãng sản xuất: DATAMAX
 • Khổ giấy : 4.3 inch - 109mm
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 2
5
6.050.000 ₫
(285,71 USD)
Zebra GK420D
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4.1inch - 104mm
 • Bộ nhớ trong: -
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
 • Xuất xứ: Macedonia (FYROM)
0
8.867.000 ₫
(418,75 USD)
Zebra TLP2844
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 1 Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4.1inch - 104mm
 • Bộ nhớ trong: SRAM - 512 Kb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 2
0
6.710.000 ₫
(316,88 USD)
Zebra 105 SL ( 10500-2001-2400 )
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 6 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 2900
 • Xuất xứ: China
0
32.900.000 ₫
(1.553,72 USD)
Máy in mã vạch Godex G500
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 2
4
4.550.000 ₫
(214,88 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Máy in mã vạch, Loại thườngLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị cho cửa hàng, siêu thị > Máy in mã vạch