Máy in mã vạch, Loại thườngLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
429 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Argox A-3140
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8 Mb
 • Hãng sản xuất: ARGOX
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 2
 • Xuất xứ: Taiwan
0
8.450.000 ₫
(399,06 USD)
Máy in mã vạch TSC TTP-244 Plus
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2Mb
 • Hãng sản xuất: TSC
 • Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: DDRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
4
4.300.000 ₫
(203,07 USD)
Máy in mã vạch Antech BTP-2300E
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb
 • Hãng sản xuất: ANTECH
 • Khổ giấy : 4.17 inch - 106mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 2 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 3
0
4.890.000 ₫
(230,93 USD)
Godex EZ-2200 plus
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 3inch - 76mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 15
0
11.500.000 ₫
(543,09 USD)
Godex EZ2200 Plus
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 6 inch - 152mm
 • Bộ vi xử lý: 16-bit
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 2 MB
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 15000
5
11.890.000 ₫
(561,51 USD)
Tsc TTP-246M
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: TSC
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
8.900.000 ₫
(420,31 USD)
TSC TTP-244M Pro
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4Mb
 • Hãng sản xuất: TSC
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb
 • Khối lượng (kg): 8
 • Xuất xứ: Taiwan
0
5.500.000 ₫
(259,74 USD)
Datamax M-Class M4206
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8 Mb
 • Hãng sản xuất: DATAMAX
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Tốc độ bộ vi xử lý : 100 Mhz
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 12
0
21.250.000 ₫
(1.003,54 USD)
Datamax E-4304e (E4304e)
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: DATAMAX
 • Khổ giấy : 4.1inch - 104mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 2
0
9.500.000 ₫
(448,64 USD)
Godex EZ2350i
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 15
0
20.800.000 ₫
(982,29 USD)
Zebra LP2844 ( 2844-20300-0021 )
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 512 KB
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4inch - 102mm
 • Bộ nhớ trong: SRAM - 256 Kb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 1400
 • Xuất xứ: China
0
9.700.000 ₫
(458,09 USD)
Antech GP-2120
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb
 • Hãng sản xuất: ANTECH
 • Bộ nhớ trong: SRAM - 2 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 1
0
3.550.000 ₫
(167,65 USD)
Datamax E-4204 (E4204)
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 1 Mb
 • Hãng sản xuất: DATAMAX
 • Khổ giấy : 4.3 inch - 109mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 2 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 2400
 • Xuất xứ: China
5
6.670.000 ₫
(314,99 USD)
Godex EZ-2200P
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
15.900.000 ₫
(750,89 USD)
Godex EZ2200P
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Bộ vi xử lý: 16-bit
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 2 MB
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 13
0
15.900.000 ₫
(750,89 USD)
Godex EZ-1105 GEPL
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
5.500.000 ₫
(259,74 USD)
Zebra ZM400-600dpi
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4inch - 102mm
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Khối lượng (kg): 15
 • Xuất xứ: United States
0
50.000.000 ₫
(2.361,28 USD)
Máy in mã vạch Godex G500
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 2
4
4.490.000 ₫
(212,04 USD)
TSC TTP-244CE
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb
 • Hãng sản xuất: TSC
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Tốc độ bộ vi xử lý : 90 MHz
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
5.370.000 ₫
(253,6 USD)
Máy in mã vạch TSC TTP-346M
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb
 • Hãng sản xuất: TSC
 • Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 32 MB
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
23.300.000 ₫
(1.100,35 USD)
Barcode Printer Zebra 110Xi4 300dpi
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4inch - 102mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 22
 • Xuất xứ: China
0
56.000.000 ₫
(2.644,63 USD)
Godex EZ2200
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 4.1inch - 104mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 2 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
 • Xuất xứ: China
0
11.320.000 ₫
(534,59 USD)
Tsc TTP-384M
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8 Mb
 • Hãng sản xuất: TSC
 • Khổ giấy : 4inch - 102mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 32 MB
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 23
0
49.000.000 ₫
(2.314,05 USD)
Máy in mã vạch TSC TTP-644M
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb
 • Hãng sản xuất: TSC
 • Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 32 MB
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
36.900.000 ₫
(1.742,62 USD)
Máy in mã vạch TOSHIBA B-SX5T-TS22
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: TOSHIBA
 • Khổ giấy : 5.02 inch - 128mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 305 dpi
 • Khối lượng (kg): 19
0
36.990.000 ₫
(1.746,87 USD)
Máy in mã vạch TOSHIBA B-SX4T-GS20
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: TOSHIBA
 • Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 18
0
26.990.000 ₫
(1.274,62 USD)
Zebra LP2844 ( 2844-20330-0011 )
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 1 Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4inch - 102mm
 • Bộ nhớ trong: SRAM - 512 Kb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 1400
 • Xuất xứ: China
0
9.000.000 ₫
(425,03 USD)
TSC TTP-246M Plus
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: TSC
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
17.950.000 ₫
(847,7 USD)
Zebra LP2844 ( 2844-20300-0011 )
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 1 Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4inch - 102mm
 • Bộ nhớ trong: SRAM - 512 Kb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 1400
 • Xuất xứ: China
0
9.000.000 ₫
(425,03 USD)
Zebra ZM600
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8 Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 16000
 • Xuất xứ: Abkhazia
5
47.000.000 ₫
(2.219,6 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Máy in mã vạch, Loại thườngLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị cho cửa hàng, siêu thị > Máy in mã vạch