Rao vặt mới nhất.

Máy in mã vạch, Loại thườngLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
427 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Godex EZ-2350i
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
18.900.000 VNĐ
(892,56 USD)
Zebra LP2844 ( 2844-20300-0021 )
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 512 KB
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4inch - 102mm
 • Bộ nhớ trong: SRAM - 256 Kb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 1400
 • Xuất xứ: China
0
8.300.000 VNĐ
(391,97 USD)
Zebra ZM400 ( ZM400-2001-0200T )
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm
 • Bộ nhớ trong: -
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 15000
 • Xuất xứ: China
5
24.000.000 VNĐ
(1.133,41 USD)
Zebra LP2844 ( 2844-20400-0001 )
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 512 KB
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4inch - 102mm
 • Bộ nhớ trong: SRAM - 256 Kb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 1400
 • Xuất xứ: China
0
8.300.000 VNĐ
(391,97 USD)
Zebra LP2844 ( 2844-20301-0001 )
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 512 KB
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4inch - 102mm
 • Bộ nhớ trong: SRAM - 256 Kb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 1400
 • Xuất xứ: China
0
8.300.000 VNĐ
(391,97 USD)
Citizen CLP-9001
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 512 KB
 • Hãng sản xuất: CITIZEN
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 16
0
26.200.000 VNĐ
(1.237,31 USD)
Zebra 170xi4
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8 Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 6.6 inch - 168mm
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 31
0
86.200.000 VNĐ
(4.070,84 USD)
Zebra ZM400 ( ZM400-3001-3000T )
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm
 • Bộ nhớ trong: -
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 15000
 • Xuất xứ: China
4
24.460.000 VNĐ
(1.155,14 USD)
Zebra 110xi4
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8 Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4inch - 102mm
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Khối lượng (kg): 23
0
48.900.000 VNĐ
(2.309,33 USD)
Máy in mã vạch TSC TTP-TA300
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4Mb
 • Hãng sản xuất: TSC
 • Khổ giấy : 4.1inch - 104mm
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
 • Xuất xứ: Taiwan
0
5.500.000 VNĐ
(259,74 USD)
Datamax I-Class Mark II I-4606
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64 Mb
 • Hãng sản xuất: DATAMAX
 • Khổ giấy : 4.16 inch - 105.7mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 32 MB
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Khối lượng (kg): 20
0
51.900.000 VNĐ
(2.451 USD)
Godex G530
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4Mb
 • Hãng sản xuất: GODEX
 • Khổ giấy : 4.16 inch - 105.7mm
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 2
0
7.900.000 VNĐ
(373,08 USD)
Intermec EasyCoder PC4
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 1 Mb
 • Hãng sản xuất: INTERMEC
 • Khổ giấy : 4.3 inch - 109mm
 • Bộ vi xử lý: 16-bit
 • Tốc độ bộ vi xử lý : 90 MHz
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 2 MB
 • Độ phân giải: 203-300 dpi
 • Khối lượng (kg): 2300
0
6.950.000 VNĐ
(328,22 USD)
Datamax M-4210 (M4210)
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8 Mb
 • Hãng sản xuất: DATAMAX
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Tốc độ bộ vi xử lý : 150 Mhz
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 12
0
24.000.000 VNĐ
(1.133,41 USD)
Máy in mã vạch Datamax ONeil E4206L Mark III
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64 Mb
 • Hãng sản xuất: DATAMAX
 • Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 32 MB
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
0
19.490.000 VNĐ
(920,43 USD)
Máy in mã vạch Sato CT-400
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2Mb
 • Hãng sản xuất: SATO
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 3
 • Xuất xứ: Japan
0
33.900.000 VNĐ
(1.600,94 USD)
Zebra ZM600
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8 Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 16000
 • Xuất xứ: Abkhazia
5
47.000.000 VNĐ
(2.219,6 USD)
Zebra GK420D
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4.1inch - 104mm
 • Bộ nhớ trong: -
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
 • Xuất xứ: Macedonia (FYROM)
0
8.750.000 VNĐ
(413,22 USD)
Zebra ZM400 ( ZM400-2001-3000T )
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm
 • Bộ nhớ trong: -
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 15000
 • Xuất xứ: China
0
26.400.000 VNĐ
(1.246,75 USD)
Zebra ZM600-300dpi
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 16Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 6.6 inch - 168mm
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 24
 • Xuất xứ: United States
0
55.000.000 VNĐ
(2.597,4 USD)
Zebra 105SL
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBEX
 • Khổ giấy : 4.1inch - 104mm
 • Bộ vi xử lý: 16-bit
 • Tốc độ bộ vi xử lý : 90 MHz
 • Bộ nhớ trong: SDRAM - 6 Mb
 • Độ phân giải: 203-300 dpi
 • Khối lượng (kg): 29
4
34.000.000 VNĐ
(1.605,67 USD)
Zebra ZM400-300dpi
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4inch - 104mm
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 15
 • Xuất xứ: United States
0
33.900.000 VNĐ
(1.600,94 USD)
Zebra 105SL-203dpi
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 6 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 0
 • Xuất xứ: United States
0
35.500.000 VNĐ
(1.676,51 USD)
Zebra ZM400-203dpi
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 16Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4inch - 102mm
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 15
0
24.500.000 VNĐ
(1.157,02 USD)
Argox A-3140
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8 Mb
 • Hãng sản xuất: ARGOX
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 2
 • Xuất xứ: Taiwan
0
8.450.000 VNĐ
(399,06 USD)
Toshiba TEC B-SX4T Label Printer
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: TEC
 • Bộ vi xử lý: 32-bit
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 18
0
28.025.000 VNĐ
(1.323,49 USD)
Zebra LP2844 ( 2844-20301-0031 )
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 512 KB
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4inch - 102mm
 • Bộ nhớ trong: SRAM - 256 Kb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 1400
 • Xuất xứ: China
0
9.000.000 VNĐ
(425,03 USD)
Zebra LP2844 ( 2844-20400-0901 )
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 512 KB
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4inch - 102mm
 • Bộ nhớ trong: SRAM - 256 Kb
 • Độ phân giải: 203 dpi
 • Khối lượng (kg): 1400
 • Xuất xứ: China
0
8.915.000 VNĐ
(421,02 USD)
Zebra 105 SL ( 10500-2001-0130 )
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 6 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 2900
 • Xuất xứ: China
0
45.500.000 VNĐ
(2.148,76 USD)
Zebra 105 SL ( 10500-3001-2130 )
 • Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
 • Hãng sản xuất: ZEBRA
 • Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm
 • Bộ nhớ trong: DRAM - 6 Mb
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Khối lượng (kg): 2900
 • Xuất xứ: China
0
45.500.000 VNĐ
(2.148,76 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Máy in mã vạch, Loại thườngLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị cho cửa hàng, siêu thị > Máy in mã vạch