Cẩu tháp, TopskyLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
34 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Cẩu tháp Topsky TC70106-40
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 70
 • Tải trọng (tấn): 70
 • Công suất động cơ(W): 132000
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 10.6
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: China
0
Không có GH bán...
Cẩu tháp Topsky TC5513-6
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 55
 • Tải trọng (tấn): 6
 • Công suất động cơ(W): 24000
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.3
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: China
0
Không có GH bán...
Cẩu tháp Topsky TC7050-25
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 70
 • Tải trọng (tấn): 70
 • Công suất động cơ(W): 132000
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 5
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: China
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Topsky T70106-32
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 70
 • Tải trọng (tấn): 70
 • Công suất động cơ(W): 132000
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 11.5
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: China
0
Không có GH bán...
Cẩu tháp Topsky TC8080-50
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 80
 • Tải trọng (tấn): 90
 • Công suất động cơ(W): 132000
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 8
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: China
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp TopSky T7027-16
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 70
 • Tải trọng (tấn): 16
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 2.7
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp TopSky T6015-10
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 65
 • Tải trọng (tấn): 10
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.5
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp TopSky TT5012-6
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 50
 • Tải trọng (tấn): 6
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.2
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp TopSky T5513-6
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 55
 • Tải trọng (tấn): 6
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.3
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
0
Không có GH bán...
Cẩu tháp TopSky T6517-12
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 65
 • Tải trọng (tấn): 12
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.7
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp TopSky T6018-8
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 60
 • Tải trọng (tấn): 8
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.8
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Top Sky T8080 - 50
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 80
 • Tải trọng (tấn): 50
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 8
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: China
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp TopSky T5515-8
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 55
 • Tải trọng (tấn): 8
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.5
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
0
Không có GH bán...
Cẩu tháp Top Sky T7050-25
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 70
 • Tải trọng (tấn): 25
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 5
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: China
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Top Sky T70106 - 40
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 70
 • Tải trọng (tấn): 40
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 8
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: China
0
Không có GH bán...
Cẩu tháp Top Sky T70115-32
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 70
 • Tải trọng (tấn): 32
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 11.5
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: China
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Top Sky T7050-20
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 70
 • Tải trọng (tấn): 20
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 5
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
0
Không có GH bán...
Cẩu tháp TopSky T7030-12
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 70
 • Tải trọng (tấn): 12
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 3
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp TopSky T6036-12
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 60
 • Tải trọng (tấn): 12
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 3.6
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
0
Không có GH bán...
Cẩu tháp TopSky T5023-10
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 50
 • Tải trọng (tấn): 10
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 2.29
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
0
Không có GH bán...
Cẩu tháp TopSky TL300-36
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 60
 • Tải trọng (tấn): 16
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 3.7
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp TopSky TL260-16
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 60
 • Tải trọng (tấn): 16
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 2.9
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp TopSky TL230-16
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 55
 • Tải trọng (tấn): 16
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 3.1
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
0
Không có GH bán...
Cẩu tháp TopSky TL200-16
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 55
 • Tải trọng (tấn): 16
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 2.7
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp TopSky TL200-12
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 55
 • Tải trọng (tấn): 12
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 2.7
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp TopSky TT7524-16
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 75
 • Tải trọng (tấn): 16
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 2.4
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
0
Không có GH bán...
Cẩu tháp TopSky TT7020-12
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 70
 • Tải trọng (tấn): 12
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 2
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp TopSky TT6520-12
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 65
 • Tải trọng (tấn): 12
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 2
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp TopSky TT6518-10
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 60
 • Tải trọng (tấn): 10
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.8
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp TopSky TT6020-10
 • Hãng sản xuất: Topsky
 • Tầm với xa nhất (m): 60
 • Tải trọng (tấn): 10
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.6
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Trang:  [1]  2   

Cẩu tháp, TopskyLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Thiết bị thi công > Cẩu tháp