Rao vặt mới nhất.

Cẩu tháp, LiftecLoại bỏ tham số này

29 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Cẩu tháp Liftec Topless LT8415 - 32
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 84
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.5
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Liftec LTT6014-10
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 60
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.4
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Liftec Topless LT5013A - 6
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 55
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.3
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Liftec LTT5810-6
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 58
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Liftec Topless LT8421 - 24
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 84
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 2.1
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Không có GH bán...
Cẩu tháp Liftec LTT5013-6
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 50
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.3
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Liftec LUFFING LL4015-5
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 40
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.5
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Không có GH bán...
Cẩu tháp Liftec LTT5013-5
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 50
 • Tải trọng (tấn): 5
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.3
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Liftec LTT6024-10
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 60
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 72000
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 2.4
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Liftec LTT6011-8
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 60
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 54000
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.1
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Không có GH bán...
Cẩu tháp Liftec LL6037h-16
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 60
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 3.7
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Không có GH bán...
Cẩu tháp Liftec Topless LT6016B - 10
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 60
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.6
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Liftec LTT5015-8
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 50
 • Tải trọng (tấn): 8
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.53
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Liftec LTT5015-6
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 50
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 45000
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.53
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Liftec LTT6010-8
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 60
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Liftec LTT7033-16
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 70
 • Tải trọng (tấn): 16
 • Công suất động cơ(W): 82000
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 3.3
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Không có GH bán...
Cẩu tháp Liftec Topless LT5517A -8
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 55
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.7
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Liftec LTT7033-12
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 70
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 3.3
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Liftec LL5012A-8
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 50
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.2
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Không có GH bán...
Cẩu tháp Liftec LL5522A-12
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 55
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 2.2
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Không có GH bán...
Cẩu tháp Liftec LL5018A-10
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 50
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.8
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Không có GH bán...
Cẩu tháp Liftec LUFFING LL3615-4
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 38
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.5
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Liftec Topless LT7529B - 16
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 75
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 2.9
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Liftec Topless LT7033H - 12
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 70
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 3.3
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Liftec Topless LT6518B - 10
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 65
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.8
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Liftec Topless LT6016A - 10
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 60
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.6
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Liftec Topless LT5517B - 8
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 55
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.7
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Liên hệ gian hàng...
Cẩu tháp Liftec Topless LT7033B -12
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 70
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 3.3
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Không có GH bán...
Cẩu tháp Liftec LL3611-4
 • Hãng sản xuất: Liftec
 • Tầm với xa nhất (m): 36
 • Tải trọng (tấn): 0
 • Công suất động cơ(W): 0
 • Tải nâng đầu cần (tấn): 1.1
 • Vận tốc nâng (m/phút): 0
 • Xuất xứ: Korea
0
Không có GH bán...

Cẩu tháp, LiftecLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Thiết bị thi công > Cẩu tháp