Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Công suất động cơ(W)
Hãng sản xuất
Tầm với xa nhất (m)
Thêm lựa chọn

Cẩu tháp, ≥ 10000

Có tất cả 36 sản phẩm
Cẩu tháp POTAIN MC125
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.658
Cẩu tháp POTAIN  MR 90C
Liên hệ gian hàng...
(1)
2 gian hàng bán
2.443
Cẩu tháp POTAIN MR 90B
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
2.759
Cẩu tháp POTAIN MC475 M25
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
5.195
Cẩu tháp CMAX TC5516
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
2.625
Cẩu tháp POTAIN MC235B
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
2.476
Guangxi QTZ 5015B
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
3.7771
Cẩu tháp POTAIN MR160C
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.535
Cẩu tháp LUFFING POTAIN MCR 225A
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.405
Cẩu tháp DEYING TC5013
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.753
Zoomlion TC7052
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.881
Cầu tháp QTZ5515A
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
638
Cầu tháp QTZ5023
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.403
Cầu tháp QTZ5018
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
429
Cầu tháp QTZ5013F
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
699
Zoomlion TC6010
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
842
Zoomlion TC6013
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.042
Zoomlion TC7032
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
850
Zoomlion TC5613
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
885
Zoomlion TC6016
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
819
Cẩu tháp DEYING TC6014
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
374
Cẩu tháp DEYING TC4508
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
361
Cẩu tháp DEYING TC6516
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
336
Cẩu tháp Topsky TC5513-6
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
403
Cẩu tháp Topsky TC7050-25
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
427
Cẩu tháp Topsky T70106-32
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
380
Cẩu tháp Topsky TC70106-40
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
417
Cẩu tháp Topsky TC8080-50
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
354
Cần trục tháp Zoomlion TC5015
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.605
Cẩu tháp Liftec LTT7033-16
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
322
Cẩu tháp Liftec LTT6024-10
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
349
Cẩu tháp Liftec LTT6011-8
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
268
Cẩu tháp Liftec LTT5015-6
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
298
Terex CTT 321-16 H20
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
530
Cẩu tháp Potain MC7012B
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
749
Cẩu tháp NTP 900
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
467
Sản phẩm nổi bật