Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Công suất động cơ(W)
Hãng sản xuất
Tầm với xa nhất (m)
Thêm lựa chọn

Cẩu tháp, ≥ 30000

Có tất cả 34 sản phẩm
Cẩu tháp POTAIN MC125
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.592
Cẩu tháp POTAIN  MR 90C
Liên hệ gian hàng...
(1)
2 gian hàng bán
2.377
Cẩu tháp POTAIN MR 90B
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
2.708
Cẩu tháp POTAIN MC475 M25
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
5.105
Cẩu tháp CMAX TC5516
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
2.577
Cẩu tháp POTAIN MC235B
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
2.455
Guangxi QTZ 5015B
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
3.7681
Cẩu tháp POTAIN MR160C
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.487
Cẩu tháp LUFFING POTAIN MCR 225A
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.321
Cẩu tháp DEYING TC5013
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.732
Zoomlion TC7052
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.869
Cầu tháp QTZ5515A
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
620
Cầu tháp QTZ5023
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.388
Cầu tháp QTZ5018
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
429
Cầu tháp QTZ5013F
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
690
Zoomlion TC6010
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
833
Zoomlion TC6013
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.012
Zoomlion TC7032
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
838
Zoomlion TC5613
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
879
Zoomlion TC6016
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
810
Cẩu tháp DEYING TC6014
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
359
Cẩu tháp DEYING TC6516
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
330
Cẩu tháp Topsky TC7050-25
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
421
Cẩu tháp Topsky T70106-32
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
371
Cẩu tháp Topsky TC70106-40
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
414
Cẩu tháp Topsky TC8080-50
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
348
Cần trục tháp Zoomlion TC5015
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.554
Cẩu tháp Liftec LTT7033-16
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
295
Cẩu tháp Liftec LTT6024-10
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
346
Cẩu tháp Liftec LTT6011-8
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
256
Cẩu tháp Liftec LTT5015-6
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
280
Terex CTT 321-16 H20
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
521
Cẩu tháp Potain MC7012B
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
740
Cẩu tháp NTP 900
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
440
Sản phẩm nổi bật