Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Công suất động cơ(W)
Hãng sản xuất
Tầm với xa nhất (m)
Thêm lựa chọn

Cẩu tháp, ≥ 30000

Có tất cả 34 sản phẩm
Cẩu tháp POTAIN MC125
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.718
Cẩu tháp POTAIN  MR 90C
Liên hệ gian hàng...
(1)
2 gian hàng bán
2.476
Cẩu tháp POTAIN MR 90B
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
2.807
Cẩu tháp POTAIN MC475 M25
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
5.315
Cẩu tháp CMAX TC5516
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
2.646
Cẩu tháp POTAIN MC235B
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
2.488
Guangxi QTZ 5015B
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.7861
Cẩu tháp POTAIN MR160C
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.565
Cẩu tháp LUFFING POTAIN MCR 225A
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.483
Cẩu tháp DEYING TC5013
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.771
Zoomlion TC7052
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.899
Cầu tháp QTZ5515A
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
644
Cầu tháp QTZ5023
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.421
Cầu tháp QTZ5018
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
444
Cầu tháp QTZ5013F
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
708
Zoomlion TC6010
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
842
Zoomlion TC6013
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.069
Zoomlion TC7032
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
853
Zoomlion TC5613
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
894
Zoomlion TC6016
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
828
Cẩu tháp DEYING TC6014
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
386
Cẩu tháp DEYING TC6516
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
345
Cẩu tháp Topsky TC7050-25
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
430
Cẩu tháp Topsky T70106-32
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
383
Cẩu tháp Topsky TC70106-40
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
450
Cẩu tháp Topsky TC8080-50
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
354
Cần trục tháp Zoomlion TC5015
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.638
Cẩu tháp Liftec LTT7033-16
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
349
Cẩu tháp Liftec LTT6024-10
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
358
Cẩu tháp Liftec LTT6011-8
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
268
Cẩu tháp Liftec LTT5015-6
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
310
Terex CTT 321-16 H20
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
551
Cẩu tháp Potain MC7012B
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
761
Cẩu tháp NTP 900
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
488
Sản phẩm nổi bật