Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Công suất động cơ(W)
Hãng sản xuất
Tầm với xa nhất (m)
Thêm lựa chọn

Cẩu tháp, ≥ 30000

Có tất cả 34 sản phẩm
Cẩu tháp POTAIN MC125
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.490
Cẩu tháp POTAIN  MR 90C
Liên hệ gian hàng...
(1)
2 gian hàng bán
2.299
Cẩu tháp POTAIN MR 90B
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
2.654
Cẩu tháp POTAIN MC475 M25
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
4.991
Cẩu tháp CMAX TC5516
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
2.529
Cẩu tháp POTAIN MC235B
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
2.428
Guangxi QTZ 5015B
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.7351
Cẩu tháp POTAIN MR160C
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.448
Cẩu tháp LUFFING POTAIN MCR 225A
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.249
Cẩu tháp DEYING TC5013
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.711
Zoomlion TC7052
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.848
Cầu tháp QTZ5515A
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
611
Cầu tháp QTZ5023
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.370
Cầu tháp QTZ5018
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
423
Cầu tháp QTZ5013F
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
672
Zoomlion TC6010
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
815
Zoomlion TC6013
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
991
Zoomlion TC7032
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
823
Zoomlion TC5613
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
864
Zoomlion TC6016
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
798
Cẩu tháp DEYING TC6014
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
341
Cẩu tháp DEYING TC6516
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
315
Cẩu tháp Topsky TC7050-25
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
418
Cẩu tháp Topsky T70106-32
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
365
Cẩu tháp Topsky TC70106-40
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
411
Cẩu tháp Topsky TC8080-50
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
342
Cần trục tháp Zoomlion TC5015
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.500
Cẩu tháp Liftec LTT7033-16
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
289
Cẩu tháp Liftec LTT6024-10
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
340
Cẩu tháp Liftec LTT6011-8
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
244
Cẩu tháp Liftec LTT5015-6
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
271
Terex CTT 321-16 H20
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
515
Cẩu tháp Potain MC7012B
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
734
Cẩu tháp NTP 900
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
398
Sản phẩm nổi bật