Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Tủ lạnh phòng thí nghiệm, tu lanh phong thi nghiem

Có tất cả 216 sản phẩm
Vestfrost AKG-377
56.900.000₫
2 gian hàng bán
765
Tủ lạnh âm Panasonic MDF-137
42.000.000₫
3 gian hàng bán
642
Tủ lạnh âm Panasonic MDF-U334
48.000.000₫
3 gian hàng bán
1.038
Tủ lạnh âm Panasonic MDF-U5312
96.000.000₫
3 gian hàng bán
689
Tủ lạnh âm sâu -80oC Panasonic MDF-C8V1
122.000.000₫
2 gian hàng bán
883
Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu ULF 240 PRO 2
94.000.000₫
3 gian hàng bán
1.955
Tủ lạnh âm sâu bảo quản ULF 440 PRO2
25.000.000₫
1 gian hàng bán
1.712
Tủ lạnh trữ máu SC290
88.000.000₫
2 gian hàng bán
586
Tủ mát trữ mẫu Panasonic MPR-S313
64.000.000₫
3 gian hàng bán
1.036
Tủ mát trữ mẫu Panasonic MPR-S163
47.000.000₫
3 gian hàng bán
855
Tủ lạnh âm sâu VT75
149.000.000₫
1 gian hàng bán
301
Tủ lạnh sinh phẩm
149.000.000₫
1 gian hàng bán
444
Tủ lạnh vaccine MF314
119.000.000₫
1 gian hàng bán
385
Tủ bảo quản rác thải y tế VM05.4000L
185.000.000₫
1 gian hàng bán
713
Tủ lạnh âm sâu Evermed LDF270
10.000.000₫
2 gian hàng bán
1.060
Tủ lạnh âm sâu Evermed LDF370
15.000.000₫
2 gian hàng bán
696
Tủ lạnh âm sâu Evermed LDF 440
10.000.000₫
2 gian hàng bán
1.260
Tủ lạnh âm sâu Evermed LDF 625
15.000.000₫
2 gian hàng bán
484
Tủ lạnh âm sâu Evermed LDF 1160
20.000.000₫
0 gian hàng bán
648
Tủ lạnh âm sâu Evermed LDF 1365
25.000.000₫
2 gian hàng bán
689
Tủ lạnh âm sâu Evermed LDF 925
25.000.000₫
2 gian hàng bán
446
Tủ bảo quản dược phẩm HYC-68A
28.000.000₫
2 gian hàng bán
476
Tủ lạnh âm sâu Vesfrost VT407
149.000.000₫
2 gian hàng bán
372
Tủ lạnh âm sâu VT408
140.000.000₫
1 gian hàng bán
326
Tủ trữ vacxin Vesfrost 304
62.000.000₫
1 gian hàng bán
398
Tủ bảo quản mẫu  Evermed C MPR 925
88.000.000₫
2 gian hàng bán
419
Tủ lạnh bảo quản mẫu Evermed MPR-110V
60.000.000₫
1 gian hàng bán
241
Tủ lạnh âm sâu SYS DW25-170
20.000.000₫
1 gian hàng bán
31
Tủ lạnh âm sâu SYS DW25-120
18.000.000₫
1 gian hàng bán
31
Tủ lạnh âm sâu SYS DW25-200
25.000.000₫
1 gian hàng bán
28
Tủ lạnh âm sâu SYS DW25-250
30.000.000₫
1 gian hàng bán
25
Tủ lạnh âm sâu 300 lít SYS DW25-300
33.000.000₫
1 gian hàng bán
22
Tủ lạnh âm sâu 565 lít SYS DW25-565
45.000.000₫
1 gian hàng bán
25
Tủ lạnh âm sâu SYS DW40-120
27.000.000₫
1 gian hàng bán
22
Tủ lạnh âm sâu SYS DW86-120
60.000.000₫
1 gian hàng bán
40
Tủ lạnh âm sâu SYS DW86-200
70.000.000₫
1 gian hàng bán
19
Tủ bảo quản vắc xin SYS YY-90
12.000.000₫
1 gian hàng bán
34
Tủ bảo quản vắc xin SYS YY-180
17.000.000₫
1 gian hàng bán
37
Tủ bảo quản vắc xin SYS YY-238
23.000.000₫
1 gian hàng bán
10
Tủ bảo quản vắc xin SYS YY-260
25.000.000₫
1 gian hàng bán
19
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật
42.000.000₫
  stech  · Hà Nội
21 giờ trước
64.000.000₫
  stech  · Hà Nội
21 giờ trước
47.000.000₫
  stech  · Hà Nội
21 giờ trước
94.000.000₫
  stech  · Hà Nội
21 giờ trước
122.000.000₫
  stech  · Hà Nội
21 giờ trước
96.000.000₫
  stech  · Hà Nội
21 giờ trước
48.000.000₫
  stech  · Hà Nội
21 giờ trước