Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Tủ lạnh phòng thí nghiệm, tu lanh phong thi nghiem

Có tất cả 216 sản phẩm
Vestfrost AKG-377
56.900.000₫
2 gian hàng bán
759
Tủ lạnh âm Panasonic MDF-137
42.000.000₫
4 gian hàng bán
606
Tủ lạnh âm Panasonic MDF-U334
48.000.000₫
4 gian hàng bán
1.005
Tủ lạnh âm Panasonic MDF-U5312
96.000.000₫
4 gian hàng bán
665
Tủ lạnh âm sâu -80oC Panasonic MDF-C8V1
122.000.000₫
3 gian hàng bán
817
Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu ULF 240 PRO 2
94.000.000₫
4 gian hàng bán
1.886
Tủ lạnh âm sâu bảo quản ULF 440 PRO2
25.000.000₫
1 gian hàng bán
1.682
Tủ lạnh trữ máu SC290
88.000.000₫
2 gian hàng bán
547
Tủ mát trữ mẫu Panasonic MPR-S313
64.000.000₫
4 gian hàng bán
991
Tủ mát trữ mẫu Panasonic MPR-S163
47.000.000₫
4 gian hàng bán
825
Tủ lạnh âm sâu VT75
149.000.000₫
1 gian hàng bán
292
Tủ lạnh sinh phẩm
149.000.000₫
1 gian hàng bán
438
Tủ bảo quản rác thải y tế VM05.4000L
185.000.000₫
1 gian hàng bán
695
Tủ lạnh âm sâu Evermed LDF270
10.000.000₫
2 gian hàng bán
1.030
Tủ lạnh âm sâu Evermed LDF370
15.000.000₫
2 gian hàng bán
672
Tủ lạnh âm sâu Evermed LDF 440
10.000.000₫
1 gian hàng bán
1.212
Tủ lạnh âm sâu Evermed LDF 530
10.000.000₫
2 gian hàng bán
613
Tủ lạnh âm sâu Evermed LDF 625
15.000.000₫
2 gian hàng bán
460
Tủ lạnh âm sâu Evermed LDF 1160
20.000.000₫
2 gian hàng bán
633
Tủ lạnh âm sâu Evermed LDF 1365
25.000.000₫
2 gian hàng bán
674
Tủ lạnh âm sâu Evermed LDF 925
25.000.000₫
2 gian hàng bán
440
Tủ bảo quản dược phẩm HYC-68A
28.000.000₫
2 gian hàng bán
458
Tủ lạnh âm sâu Vesfrost VT407
149.000.000₫
2 gian hàng bán
363
Tủ lạnh âm sâu VT408
140.000.000₫
1 gian hàng bán
317
Tủ trữ vacxin Vesfrost 304
62.000.000₫
2 gian hàng bán
383
Tủ bảo quản mẫu  Evermed C MPR 925
88.000.000₫
2 gian hàng bán
398
Tủ lạnh bảo quản mẫu Evermed MPR-110V
60.000.000₫
1 gian hàng bán
217
Tủ lạnh âm sâu SYS DW25-170
20.000.000₫
1 gian hàng bán
22
Tủ lạnh âm sâu SYS DW25-120
18.000.000₫
1 gian hàng bán
16
Tủ lạnh âm sâu SYS DW25-200
25.000.000₫
1 gian hàng bán
16
Tủ lạnh âm sâu SYS DW25-250
30.000.000₫
1 gian hàng bán
10
Tủ lạnh âm sâu 300 lít SYS DW25-300
33.000.000₫
1 gian hàng bán
10
Tủ lạnh âm sâu 565 lít SYS DW25-565
45.000.000₫
1 gian hàng bán
25
Tủ lạnh âm sâu SYS DW40-120
27.000.000₫
1 gian hàng bán
13
Tủ lạnh âm sâu SYS DW86-120
60.000.000₫
1 gian hàng bán
22
Tủ lạnh âm sâu SYS DW86-200
70.000.000₫
1 gian hàng bán
13
Tủ bảo quản vắc xin SYS YY-90
12.000.000₫
1 gian hàng bán
13
Tủ bảo quản vắc xin SYS YY-180
17.000.000₫
1 gian hàng bán
19
Tủ bảo quản vắc xin SYS YY-238
23.000.000₫
1 gian hàng bán
10
Tủ bảo quản vắc xin SYS YY-260
25.000.000₫
1 gian hàng bán
13
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật