Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Tủ lạnh phòng thí nghiệm, tu lanh phong thi nghiem

Có tất cả 196 sản phẩm
Tủ lạnh âm Panasonic MDF-137
42.000.000₫
4 gian hàng bán
549
Tủ lạnh âm Panasonic MDF-U334
48.000.000₫
3 gian hàng bán
942
Tủ lạnh âm Panasonic MDF-U5312
96.000.000₫
4 gian hàng bán
638
Tủ lạnh âm sâu -80oC Panasonic MDF-C8V1
122.000.000₫
3 gian hàng bán
769
Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu ULF 240 PRO 2
94.000.000₫
3 gian hàng bán
1.829
Vestfrost AKG-377
57.999.000₫
2 gian hàng bán
732
Tủ mát trữ mẫu Panasonic MPR-S313
64.000.000₫
3 gian hàng bán
937
Tủ mát trữ mẫu Panasonic MPR-S163
47.000.000₫
3 gian hàng bán
768
Tủ bảo quản rác thải y tế VM05.4000L
185.000.000₫
1 gian hàng bán
650
Tủ bảo quản dược phẩm HYC-68A
28.000.000₫
1 gian hàng bán
443
Tủ lạnh âm sâu Vesfrost VT407
149.000.000₫
1 gian hàng bán
345
Tủ bảo quản mẫu  Evermed C MPR 925
88.000.000₫
1 gian hàng bán
395
Tủ lạnh bảo quản mẫu Evermed MPR-110V
60.000.000₫
1 gian hàng bán
196
Tủ lạnh âm sâu bảo quản ULF 440 PRO2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.658
Liên hệ gian hàng...
      thietbiytehaihoa  ·  Hà Nội
19/09/2016
-5%
     
Liên hệ gian hàng...
      thietbiytehaihoa  ·  Hà Nội
19/09/2016
-5%
     
Liên hệ gian hàng...
      thietbiytehaihoa  ·  Hà Nội
19/09/2016
-5%
     
Liên hệ gian hàng...
      thietbiytehaihoa  ·  Hà Nội
19/09/2016
-5%
     
Liên hệ gian hàng...
      thietbiytehaihoa  ·  Hà Nội
19/09/2016
-5%
     
Tủ lạnh trữ máu SC290
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
535
Tủ lạnh âm sâu VT75
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
277
Tủ lạnh sinh phẩm
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
417
Tủ lạnh vaccine MF314
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
373
Tủ lạnh y tế AKG 317 Vesfrost Đan Mạch
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.174
Pol-Eko ZLN75
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
781
Pol-Eko ZLN145
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
762
Pol-Eko ZLN180
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
587
Pol-Eko ZLN125
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
478
Pol-Eko ZLN200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
705
Pol-Eko ZLN300
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
592
Pol-Eko ZLN400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
565
Pol-Eko MUF40
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
483
Pol-Eko CHL 1
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
626
Pol-Eko CHL 2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
720
Pol-Eko CHL 3
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
582
Pol-Eko CHL 4
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
511
Pol-Eko CHL 5
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
846
Pol-Eko CHL 500
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
599
Pol-Eko CHL 700
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
530
Pol-Eko CHL 1200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
519
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật
64.000.000₫
      stech  · Hà Nội
03/12/2016
-5%
     
42.000.000₫
      stech  · Hà Nội
03/12/2016
-5%
     
43.000.000₫
(2)
      stcjsc  · Hà Nội
05/12/2016
-5%
     
65.000.000₫
(2)
      stcjsc  · Hà Nội
05/12/2016
-5%
     
47.000.000₫
      stech  · Hà Nội
03/12/2016
-5%
     
94.000.000₫
      stech  · Hà Nội
03/12/2016
-5%
     
122.000.000₫
      stech  · Hà Nội
03/12/2016
-5%
     
96.000.000₫
      stech  · Hà Nội
03/12/2016
-5%
     
48.000.000₫
      stech  · Hà Nội
03/12/2016
-5%