Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Xuất xứ
Thêm lựa chọn

Tủ lạnh phòng thí nghiệm, Pol-Eko

Có tất cả 17 sản phẩm
Pol-Eko ZLN75
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
802
Pol-Eko ZLN145
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
780
Pol-Eko ZLN180
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
605
Pol-Eko ZLN125
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
481
Pol-Eko ZLN200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
708
Pol-Eko ZLN300
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
595
Pol-Eko ZLN400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
571
Pol-Eko MUF40
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
486
Pol-Eko CHL 1
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
626
Pol-Eko CHL 2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
723
Pol-Eko CHL 3
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
585
Pol-Eko CHL 4
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
514
Pol-Eko CHL 5
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
852
Pol-Eko CHL 500
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
608
Pol-Eko CHL 700
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
542
Pol-Eko CHL 1200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
543
Tủ lạnh trữ mẫu Pol-Eko CHL 1450
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
22
Sản phẩm nổi bật
56.900.000₫
  meditop  · Hà Nội
04/01/2017
64.000.000₫
  stech  · Hà Nội
19/01/2017
42.000.000₫
  stech  · Hà Nội
19/01/2017
43.000.000₫
(2)
  stcjsc  · Hà Nội
21/01/2017
65.000.000₫
(2)
  stcjsc  · Hà Nội
21/01/2017
47.000.000₫
  stech  · Hà Nội
19/01/2017
94.000.000₫
  stech  · Hà Nội
19/01/2017
122.000.000₫
  stech  · Hà Nội
19/01/2017
96.000.000₫
  stech  · Hà Nội
19/01/2017
48.000.000₫
  stech  · Hà Nội
19/01/2017