Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Xuất xứ
Thêm lựa chọn

Tủ lạnh phòng thí nghiệm, Pol-Eko

Có tất cả 17 sản phẩm
Pol-Eko ZLN75
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
856
Pol-Eko ZLN145
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
807
Pol-Eko ZLN180
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
650
Pol-Eko ZLN125
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
514
Pol-Eko ZLN200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
783
Pol-Eko ZLN300
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
661
Pol-Eko ZLN400
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
595
Pol-Eko MUF40
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
534
Pol-Eko CHL 1
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
665
Pol-Eko CHL 2
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
762
Pol-Eko CHL 3
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
612
Pol-Eko CHL 4
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
544
Pol-Eko CHL 5
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
897
Pol-Eko CHL 500
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
662
Pol-Eko CHL 700
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
590
Pol-Eko CHL 1200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
588
Tủ lạnh trữ mẫu Pol-Eko CHL 1450
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
49
Sản phẩm nổi bật
22.000.000₫
  stech  · Hà Nội
13/09/2017
23.500.000₫
  stcjsc  · Hồ Chí Minh
18/09/2017
42.000.000₫
  stech  · Hà Nội
13/09/2017
64.000.000₫
  stech  · Hà Nội
13/09/2017
94.000.000₫
  stech  · Hà Nội
13/09/2017
47.000.000₫
  stech  · Hà Nội
13/09/2017
96.000.000₫
  stech  · Hà Nội
13/09/2017
48.000.000₫
  stech  · Hà Nội
13/09/2017
95.000.000₫
  stcjsc  · Hồ Chí Minh
18/09/2017
33.500.000₫
  stech  · Hà Nội
13/09/2017